Przyciski pilota Instrukcja obsługi Honeywell Herculine 10266a 1 1 05 9 00002 100 00

Przyciski pilota Honeywell Herculine 10266a 1 1 05 9 00002 100 00 są przeznaczone do użycia przy sterowaniu systemami wentylacji i klimatyzacji. Przyciski pilotów wyposażone są w wygodne i intuicyjne przyciski, które umożliwiają intuicyjne, szybkie i bezpieczne sterowanie systemami wentylacji i klimatyzacji. Przyciski pilotów Honeywell Herculine 10266a 1 1 05 9 00002 100 00 są wyposażone w trzy przyciski: włącznik/wyłącznik, przycisk zmiany temperatury i przycisk włączania/wyłączania trybu oszczędzania energii. Przyciski pilotów Honeywell Herculine 10266a 1 1 05 9 00002 100 00 są łatwe w obsłudze i są kompatybilne ze wszystkimi systemami Honeywell Herculine. Przyciski pilotów Honeywell Herculine 10266a 1 1 05 9 00002 100 00 są wyposażone w wyświetlacz LCD, który wyświetla informacje o temperaturze i innych parametrach sterowania. Przyciski pilotów są również wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, takie jak wyłącznik bezpieczeństwa, który wyłączy system, jeśli temperatura w pomieszczeniu stanie się zbyt wysoka lub zbyt niska.

Ostatnia aktualizacja: Przyciski pilota Instrukcja obsługi Honeywell Herculine 10266a 1 1 05 9 00002 100 00

Szukasz specyfikacji technicznych lub informacji serwisowych? Chcesz poznać wskazówki dotyczące obsługi i serwisowania Twojego Chevroleta? Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi samochodu.

Aby otworzyć instrukcję w formacie PDF, należy użyć programu Adobe Acrobat Reader.

EPUB to jeden z najpopularniejszych standardów publikacji e-książek na świecie. Do otwarcia plików w formacie EPUB potrzebne jest specjalne oprogramowanie. Link do aplikacji na urządzenie mobilne znajduje się poniżej.

Ciesz się różnymi trybami oraz funkcjami, za pomocą pilota dołączonego do klimatyzatora Samsung. Każde pojedyncze dotknięcie doprowadzi Cię do bardzo fajnego i wygodnego życia. Te instrukcje dotyczą różnych modeli. Dokładne cechy i funkcje Twojego klimatyzatora mogą różnić się od opisanych. Aby uzyskać dodatkowe instrukcje i sprawdzić funkcje, przeczytaj instrukcję dołączoną do produktu.

Opis pilota

Sprawdź podstawowe funkcje pilota od klimatyzatora. Możesz zarządzać wieloma funkcjami za pomocą zdalnej kontroli, dzięki temu możesz cieszyć się wygodą i odpowiednią temperaturą.

Uwaga: Aktualny wygląd pilota może się różnić w zależności od posiadanego pilota.

Ustawianie temperaturyKliknij, aby rozszerzyć

Jak ustawić funkcję

Krok 1. W celu zmiany temperatury w każdym trybie należy nacisnąć przyciski temperatury (+, -). 

Krok 2. Wybierz i zmień tryb temperatury na Auto, Cool, Heat, Dry, Fan.

Porady

 • Auto, Cool, Heat: Dostosowywanie temperatury o 1 ℃ od 16 ℃ do 30 ℃.

 • Dry: Dostosowanie co 1 ℃ od 18 ℃ do 30 ℃.

 • Fan:  Brak kontroli temperatury.

Uwaga: 

 • Aktualny wygląd panelu sterowaia może się różnić, w zależności od modelu. 

 • Najniższa temperatura ustawienia pilota może się różnić w zależności od kraju.

  Tryb Auto

  Możesz użyć trybu auto, aby wykonać wydajną funkcję chłodzenia lub ogrzewania, aby automatycznie osiągnąć żądaną temperaturę. Po spadku różnicy między temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą zadaną, klimatyzator steruje prędkością wentylatora i kierunkiem nawiewu. 

 • Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura ustawiona, klimatyzator automatycznie wytwarza chłodne powietrze. 

 • Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż temperatura ustawiona, klimatyzator automatycznie wytwarza ciepłe powietrze. 

  Uwaga: Aktualny wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od modelu.

  Tryb Cool

  Jak ustawić funkcję 

  Krok 1.  Naciśnij przycisk Mode i wybierz Cool.

  Krok 2. Po wybraniu trybu Cool, możesz także wybrać odpowiednią funkcję, temperaturę, oraz prędkość wentylatora.

 • W celu szybszego schłodzenia, wybierz niższą temperaturę i wyższą prędkość wentylatora.

 • W celu oszczędzania energii, wybierz wyższą temperaturę, ale mniejszą prędkość wentylatora.

 • Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest zbliżona do tej ustawionej, silnik kompresora spowolni, w celu oszczędzania energii.

 • W celu zapewnienia komfortu, zalecane jest utrzymanie różnicy pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną temperaturą, pomiędzy 5 ℃. com/is/image/samsung/assets/fr/support/home-appliances/comment-utiliser-la-telecommande-de-mon-climatiseur/4-cool-mode. jpg? $ORIGIN_JPG$" alt="Tryb cool" src="https://images. jpg? $ORIGIN_JPG$"/>

  Uwaga: Aktualny wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od modelu.

  Tryb Dry

  Tryb osuszania działa jak osuszacz, usuwając wilgoć z powietrza w pomieszczeniu. Pomoże Ci to w deszczową lub wilgotną pogodę.

  Jednostka zewnętrzna będzie wielokrotnie i automatycznie włączać/ wyłączać się w celu maksymalnego osuszania w zależności od różnicy temperatur aktualnej i żądanej. Dlatego podczas pracy jednostki zewnętrznej z jednostki wewnętrznej może wydobywać się chłodne powietrze.

 • Naciśnij przycisk Mode i wybierz Dry na pilocie, żeby użyć tej funkcji. 

 • Poprawny zakres temperatury dla suszenia wynosi od 24℃ do 26 ℃. 

 • Jeśli uważasz, że aktualna wilgotność wydaje się wysoka, zastosuj niższą temperaturę. com/is/image/samsung/assets/fr/support/home-appliances/comment-utiliser-la-telecommande-de-mon-climatiseur/5-dry-mode. jpg? $ORIGIN_JPG$" alt="Tryb dry " src="https://images. jpg? $ORIGIN_JPG$"/>

 • Aktualny wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od posiadanego modelu.

 • Tryb Dry nie służy do ocieplania.

  Tryb Fan

  Możesz użyć trybu Fan, aby uruchomić klimatyzator w formie jak wentylatora podłogowego, zapewniając powiew do pomieszczenia bez ogrzewania lub chłodzenia. 

  Uwaga: Aktualny wygląd panelu sterowania może się różnić w zależności od posiadanego modelu.

  Dostosowanie kierunku przepływu powietrza

  Możesz dostosować łopatki przepływu powietrza. Naciśnij przycisk sterowania kierunkiem przepływu powietrza. Ponadto można utrzymać stały kierunek przepływu powietrza, zatrzymując ruchy pionowych podmuchów powietrza. com/is/image/samsung/assets/fr/support/home-appliances/comment-utiliser-la-telecommande-de-mon-climatiseur/7-adjust-airflow. jpg? $ORIGIN_JPG$" alt="Dostosowanie przepływu powietrza" src="https://images. jpg? $ORIGIN_JPG$"/>

 • Jeśli ręcznie wyregulujesz łopatki pionowego przepływu powietrza, może ona nie zamknąć się całkowicie po wyłączeniu klimatyzatora

 • Zawsze używaj pilota, w celu dostosowania łopatek przepływu powietrza. 

 • Nie zmieniaj pozycji łopatek ręcznie. Mogą przez to nie pracować poprawne.

 • Nie możesz kontrolować poziomych kierunków przepływu powietrza w trybie Cool, kiedy aktywna jest funkcja good’sleep. 

 • Aktualny wygląd panelu sterowania może się różnić, w zależności od posiadanego modelu. 

 • Niektóre pioty posiadają przyciski przepływu powietrza, ale modele produktów mogą same nie mieć odpowiednich funkcji.

  Funkcja podświetlenia wyświetlacza

  Podświetlenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej można włączać i wyłączać za pomocą funkcji Podświetlenie wyświetlacza.

  Naciśnij przycisk Options na pilocie i wybierz Wybierz Lighting. Następnie naciśnij przycisk Ustaw (SET).

 • Nawet jeśli zmienisz bieżący tryb lub funkcję, gdy funkcja podświetlenia wyświetlacza jest włączona, podświetlenie wyświetlacza włączy się ponownie po ponownym uruchomieniu urządzenia.

 • W QMD 2020 produkt zmienia swój aktualny tryb lub funkcję, gdy funkcja podświetlenia wyświetlacza jest włączona, a następnie podświetlenie wyświetlacza włącza się na pięć sekund, po czym ponownie się wyłącza.

 • Aby wyłączyć funkcję podświetlenia wyświetlacza, uruchom ponownie powyższą metodę lub wyłącz i włącz produkt. 

 • Funkcja podświetlenia wyświetlacza jest wyspecjalizowana w niektórych limitowanych modelach, ale może się różnić od modelu.

  Funkcja regulatora czasowego włączenia/wyłączenia

  Bardzo wygodne jest użycie funkcji włączania / wyłączania czasu w celu włączenia lub wyłączenia klimatyzatora po określonym czasie. Możesz zaplanować czas, po którym klimatyzator włączy się lub wyłączy, co pomoże w ekonomicznym korzystaniu z klimatyzatora.

  Krok 1. Naciśnij przycisk Zasilanie, aby włączyć klimatyzator i naciśnij przycisk Timer, aby wybrać funkcję Włączenia.
  Krok 2. Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić żądany czas, a następnie naciśnij przycisk SET. 
  Krok 3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć klimatyzator i naciśnij przycisk Timer’a, aby wybrać funkcję Wyłączenia. 
  Krok 4. Naciśnij przycisk Wybierz, aby ustawić żądany czas, a następnie naciśnij przycisk SET. com/is/image/samsung/assets/fr/support/home-appliances/comment-utiliser-la-telecommande-de-mon-climatiseur/8-time-on-and-off. jpg? $ORIGIN_JPG$" alt="Włączenie i wyłączenie regulatora czasowego" src="https://images. jpg? $ORIGIN_JPG$"/>

 • Jeżeli chcesz wyłączyć funkcję Włączenia/ Wyłączenia regulatora czasowego, ustaw czas trwania na 0. 0.

 • Możesz zmienić czas trwania od 0. 5 do 24 godzin.

 • Nie możesz ustawić tego samego czasu dla obydwu czasów, Włączenia i Wyłączenia.

 • Jeżeli uruchomisz funkcję Włączenia/ Wyłączenia czasu, wskaźnik timera pojawi się na wyświetlaczu jednostki zewnętrznej. com/is/image/samsung/assets/fr/support/home-appliances/comment-utiliser-la-telecommande-de-mon-climatiseur/9-time-function-duration-setting. jpg? $ORIGIN_JPG$" alt="Ustawienia funkcji czasu trwania" src="https://images. jpg? $ORIGIN_JPG$"/>

  Uwaga: Aktualny wygląd panelu sterowania może różnić się w zależności od posiadanego modelu.

  Dodatkowe porady, dotyczące używania pilota

  Bardziej efektywny sposób użycia

 • Zalecane jest utrzymywanie 10 metrowego dystansu pomiędzy jednostką wewnętrzną a pilotem.

 • Dla lepszej i płynniejszej komunikacji elektronicznej, korzystaj z pilota kierując go bezpośrednio w kierunku wewnętrznej jednostki. 

  Wymiana baterii w pilocie

 • Jeżeli bateria jest na wyczerpaniu, na wyświetlaczu pilota zostanie wyświetlona odpowiednia dioda. Jednostka wewnętrzna także wyświetla informacje o niskim poziomie baterii.

 • Pilot wymaga dwóch baterii 1. 5 V typ AAA. 

  Przestrogi

 • Nie uderzaj, nie potrząsaj, nie upuszczaj ani nie próbuj rozmontowywać pilota.

 • Zaleca się wyjęcie baterii z pilota, jeśli nie używasz pilota przez dłuższy czas

 • Po wymianie baterii w pilocie, wszystkie tryby zostaną zresetowane. 

 • Podczas wymiany baterii w pilocie trzymaj je poza zasięgiem dzieci. Jeśli dziecko zje baterię, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

  Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

  Dziękujemy za twoją opinię

 • Przyciski pilota Instrukcja obsługi Honeywell Herculine 10266a 1 1 05 9 00002 100 00

  Bezpośredni link do pobrania Przyciski pilota Instrukcja obsługi Honeywell Herculine 10266a 1 1 05 9 00002 100 00

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przyciski pilota Instrukcja obsługi Honeywell Herculine 10266a 1 1 05 9 00002 100 00