Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Electrolux Trilobit Za1

Podręcznik bezpieczeństwa Electrolux Trilobit Za1 to kompleksowe źródło informacji na temat bezpieczeństwa użytkowników urządzeń i produktów firmy Electrolux. Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące użytkowania, informacje o naprawie i konserwacji, a także informacje o zgodności z przepisami. W podręczniku znajduje się również szczegółowa instrukcja obsługi produktu, która ułatwia użytkownikom szybkie i bezpieczne korzystanie z urządzenia. Podręcznik bezpieczeństwa Electrolux Trilobit Za1 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom, a także zapobieganie awariom i uszkodzeniom produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Electrolux Trilobit Za1

1 Informacje wstępne Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Inne informacje o tym urządzeniu Dodatek Aby uzyskać informacje, nie zawarte w tym podręczniku, odnieś się do plików HTML/PDF dostarczonych na płycie CD-ROM. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa".

2

3 SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia... 2 Uwagi... 3 Typy urządzeń Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Podręczniki do tego urządzenia... 5 Lista podręczników... 7 Jak korzystać z instrukcji obsługi... 9 Formaty instrukcji użytkownika... 9 Czytanie podręczników HTML na płycie CD-ROM... 9 Instalacja i otwieranie podręczników HTML... 10 Odczyt podręczników w formacie PDF na płytach CD-ROM Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Zasady bezpieczeństwa... 13 Bezpieczeństwo pracy Wymagane środki ostrożności... 13 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia... 21 Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE Symbole włącznika zasilania Inne informacje o tym urządzeniu Przepisy i regulacje prawne... 33 Zabronione powielanie i drukowanie... 33 Bezpieczeństwo korzystania z lasera... 33 Oddziały zagraniczne i informacje o emisjii hałasu Dyrektywa EMC... 35 Informacje użytkownika dla RFID w 13, 56MHz dla Typ 2 i Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach) Dodatek Znaki towarowe

4 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole użyte w tym podręczniku W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje na aspekty, na które należy zwrócić uwagę korzystając z urządzenia, oraz opisy prawdopodobnych przyczyn problemów z papierem, uszkodzeń oryginałów lub utraty danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać. Dotyczy dodatkowych opisów funkcji urządzenia oraz wskazówki jak rozwiązywać błędy użytkowników. Symbol umieszczany na końcu sekcji. Wskazuje, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje. [] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. Wskazuje instruckje zapisane w formie pliku na dostarczonej płycie CD-ROM. (głównie w Europie i Azji), (głównie w Europie) lub (głównie w Azji) (głównie w Ameryce Północnej) Te dwa symbole informują o różnicach między funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B. Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu używanego przez ciebie modelu. Szczegółowe informacje dotyczące symboli używanych w tym modelu, patrz Wprowadzenie. Zastrzeżenia W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych, wykorzystanie lub niewykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. 2

5 W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. Uwagi Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia. Kolory na przyciskach kolorów lub kole barw mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych kopii. Próbki kolorów zawarte w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od kolorów na właściwych kopiach. Typy urządzeń Przed zapoznaniem się z podręcznikami należy sprawdzić typ urządzenia. Typ 1: Pro C7100S Typ 2: Pro C7100SX Typ 3: Pro C7110S Typ 4: Pro C7110SX W niektórych krajach pewne typy mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego. W niektórych krajach część wyposażenia opcjonalnego może być niedostępna. W zależności od danego kraju, pewne moduły mogą być opcjonalne. 3

6 4

7 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Ten rozdział opisuje podręczniki do tego urządzenia. Podręczniki do tego urządzenia Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik. Informacje na temat różnych czynności związanych z obsługą urządzenia znajdują się w odpowiednich podręcznikach. Nośniki różnią się w zależności od podręcznika. Aby przeglądać podręczniki w plikach PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader. Aby przeglądać podręczniki w wersji html, na komputerze należy zainstalować przeglądarkę internetową. Podręcznik użytkownika Jeśli chodzi o podstawowe użycie tego urządzenia, często używanych funkcji, rozwiązywanie problemów gdy pojawi się komunikat o błędzie, itp., podsumowania są pokazane poniżej dla każdej instrukcji obsługi. Informacje wstępne Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać rozdział niniejszego podręcznika zatytułowany Zasady bezpieczeństwa. Opisuje także każdą regulację i zgodność środowiskową. Easy Search Można wyszukiwać opis tego, co chcesz zrobić. Ponadto, charakterystyczne funkcje urządzenia są wyjaśnione. Wprowadzenie Opisuje przygotowania do korzystania z urządzenia, instrukcje obsługi i metody wprowadzania znaków. Paper Specifications and Adding Paper Opisuje sposób ładowania oryginałów i arkuszy oraz o ich specyfikacji. Convenient Functions Opisuje w jaki sposób zarejestrować często używane ustawienia, dostosować ekran glówny i zarządzać zadaniami. 5

8 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Maintenance and Specifications Opisuje jak wymienić materiały eksploatacyjne i jak zainstalować i czyścić to urządzenie. Opisano tutaj również dane techniczne drukarki i jej opcje. Rozwiązywanie problemów Zawiera on również przewodnik umożliwiający rozwiązanie najczęściej występujących problemów i usterek związanych z użytkowaniem urządzenia. Copy/ Document Server Omawia funkcje kopiarki i serwera dokumentów. Również odnosi się do niniejszej instrukcji dla wyjaśnienia w jaki sposób określić ustawienia dla oryginałów. Drukarka Skaner Opisuje jak drukować przy użyciu sterownika drukarki. Opisuje także funkcje dostępne dla drukowania. Opisuje jak skanować dane papieru za pomocą tego urządzenia i jak wysłać zeskanowane dane do komputera i przechować dane. Connecting the Machine/ System Settings Wyjaśnia, jak podłączyć urządzenie do sieci, jak je konfigurować i obsługiwać w środowisku sieciowym. Wyjaśnia również, jak zmienić ustawienia Narzędzi użytkownika oraz jak wprowadzać informacje do Książki adresowej. PostScript 3 Wyjaśnia jak konfigurować i używać PostScript 3 TM. Extended Feature Settings Opisuje, jak skonfigurować funkcje rozszerzone za pomocą panela operacyjnego lub Web Image Monitor. Ustawienia papieru Poradnik wyjaśnia, w jaki sposób dokonać ustawień papieru dla każdej kasety przy użyciu biblioteki papieru, zawierającej optymalne warunki drukowania. Opisuje on również, jak ręcznie określić rozmiar i typ papieru dla kasety na papier. Podręcznik bezpieczeństwa Ten podręcznik jest dla administratorów urządzenia. Wyjaśnia on funkcje zabezpieczeń, których możesz używać, aby zabezpieczyć przed nieautoryzowanym korzystaniem z urządzenia, manipulacją danych czy przeciekiem informacji. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zalecamy następujące ustawienia: Zainstaluj Certyfikat urządzenia. Włączenie szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer). Zmień nazwę użytkownika i hasło administratora. 6

9 Podręczniki do tego urządzenia Informacje szczegółowe zawiera Podręcznik bezpieczeństwa. Przed konfiguracją rozszerzonych funkcji ochrony lub autoryzacji użytkownika i administratora należy zapoznać się z treścią podręcznika. Scanner Driver Installation Guide Opisuje jak zainstalować i skonfigurować sterowniki skanera. Ten podręcznik znajduje się na dołączonej płycie CD. Printer Driver Installation Guide Opisuje jak zainstalować i skonfigurować sterowniki drukarki. Podręcznik obsługi papieru Wyjaśnia właściwości papieru oraz metody obchodzenia się z papierem. Inne podręczniki Dodatek Opcja DHCP 204 Lista podręczników Nazwa podręcznika Dołączone podręczniki drukowane Dołączone podręczniki w formacie HTML Dołączone podręczniki w formacie PDF Podręcznik użytkownika Nie Nie Tak Informacje wstępne Tak Nie Tak Easy Search Nie Tak *1 Tak *1 *2 Wprowadzenie Nie Tak *1 Tak *1 *2 Paper Specifications and Adding Paper Nie Tak *1 Tak *1 *2 Convenient Functions Nie Tak *1 Tak *1 *2 Maintenance and Specifications Nie Tak *1 Tak *1 *2 Rozwiązywanie problemów Nie Tak *1 Tak *1 Copy/ Document Server Nie Tak *1 Tak *1 Drukarka Nie Tak *1 Tak *1 Skaner Nie Tak *1 Tak *1 7

10 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Nazwa podręcznika Dołączone podręczniki drukowane Dołączone podręczniki w formacie HTML Dołączone podręczniki w formacie PDF Connecting the Machine/ System Settings Nie Tak *1 Tak *1 PostScript 3 Nie Tak *3 Nie Extended Feature Settings Nie Tak *1 Nie Ustawienia papieru Nie Tak *1 Tak *1 Podręcznik bezpieczeństwa Nie Tak *1 Tak Podręcznik obsługi papieru Nie Nie Tak *1 Scanner Driver Installation Guide Nie Nie Tak *1 Printer Driver Installation Guide Nie Nie Tak *1 *1 Podręczniki te są dostępne w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim. *2 Instrukcje zebrane są w podręczniku "Informacje o urządzeniu". *3 Ten podręcznik dostępny jest w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i holenderskim. 8

11 Jak korzystać z instrukcji obsługi Jak korzystać z instrukcji obsługi W tym rozdziale opisano Instrukcje obsługi tego urządzenia. Instrukcje obsługi zawarte są na dostarczanej płycie CD-ROM zawierającej podręcznik. Formaty instrukcji użytkownika Instrukcje użytkowania tego urządzenia dostępne są w następujących formatach: Drukowane podręczniki Podręczniki w formacie HTML Podręczniki w formacie PDF Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zawartości każdego podręcznika, patrz str. 5 "Podręczniki do tego urządzenia". Różne instrukcje dostępne są w różnych formatach. Szczegóły na temat dostępności, patrz str. 7 "Lista podręczników". Czytanie podręczników HTML na płycie CD-ROM. W tej części opisano, jak czytać podręczniki HTML znajdujący się na dostarczanej płycie CD-ROM. 1. Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM twojego komputera. 2. Wybierz język, a następnie kliknij przycisk [OK]. 3. Kliknij na polecenie [Odczyt podręczników w formacie HTML]. 4. Kliknij na tytuł podręcznika, który chcesz czytać. Przeglądarka otwiera się. Zalecane przeglądarki: Internet Explorer 8/9/10/11 Firefox 29 Safari Chrome 35 Aby odczytać podręczniki w formacie HTML na komputerze Macintosh, należy włożyć płytę CD- ROM do napędu CD-ROM, a następnie kliknąć "Manuals. htm". Jeśli JavaScript jest wyłączony lub niedostępny w twojej przeglądarce, nie będziesz mógł używać pewnych przycisków w dokumentacji HTML. 9

12 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem Instalacja i otwieranie podręczników HTML Rozdział ten opisuje w jaki sposób zainstalować i otworzyć na swoim komputerze instrukcję obsługi w formacie HTML. Dla własnej wygody, zalecamy instalację podręczników na swoim komputerze. Kliknij [Instalowanie podręczników]. Instaluj podręczniki w formacie HTML postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie. 5. Po zakończeniu instalacji, kliknij [Zakończ]. 6. Kliknij opcję [Zakończ]. 7. Otwórz podręczniki w formacie HTML, które zainstalowałeś. Aby otworzyć podręczniki przy użyciu ikony dostępnej na pulpicie, należy ją kliknąć dwukrotnie. Aby otworzyć podręczniki przy pomocy menu [Start], przejdź do [Wszystkie programy], a następnie [Nazwa produktu]. 8. Aby zainstalować podręczniki potrzebne są uprawnienia administratora. Zaloguj się jako członek grupy Administatorzy. Wymagania systemowe dla instalacji podręczników są następujące: System operacyjny: Windows Vista/7/8/8. 1, Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Wymagana rozdzielczość to 1024 x 768 pikseli lub większa. Jeżeli nie możesz zainstalować instrukcji obsługi, skopiuj folder "MANUAL_HTML" na twardy dysk komputera, a następnie uruchom plik "setup. exe". Aby usunąć zainstalowany podręcznik, w menu [Start] wybierz [Wszystkie programy], kliknij [Nazwa produktu], a następnie odinstaluj dane. W zależności od ustawień wybranych w czasie instalacji nazwy folderów mogą się różnić. Odczyt podręczników w formacie PDF na płytach CD-ROM Ta sekcja opisuje jak czytać podręczniki PDF znajdujące się na dostarczanej płycie CD-ROM. Ścieżka pliku Podręczniki znajdują się w następującym folderze na płycie CD-ROM: MANUAL_PDF\(language) 10

13 Jak korzystać z instrukcji obsługi 1. Kliknij na polecenie [Odczyt podręczników w formacie PDF]. Kliknij na tytuł wybranego podręcznika. Aby móc przeglądać podręczniki w formacie PDF musisz mieć zainstalowany na swoim komputerze program Adobe Reader. Aby odczytać podręczniki w formacie PDF na komputerze Macintosh, należy włożyć płytę CD- ROM do napędu CD-ROM, a następnie kliknąć "Manuals. 11

14 12 1. Podręczniki dostarczone z tym urządzeniem

15 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Rozdział ten opisuje środki ostrożności. Zasady bezpieczeństwa Bezpieczeństwo pracy W podręczniku użyto następujących ważnych symboli: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć. Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację. Zlekceważenie tego ostrzeżenia może spowodować drobne lub średnie obrażenia ciała lub zniszczenie sprzętu. Wymagane środki ostrożności Ta sekcja opisuje środki ostrożności, które należy zawsze zachować podczas używania urządzenia. Dopuszczalne środowiska użytkowania urządzenia Ta sekcja objaśnia środki ostrożności w środowiskach, w których urządzenie może być używane. W pobliżu urządzenia nie należy stosować łatwopalny sprayów lub rozpuszczalników. Ponadto, należy unikać umieszczania tych przedmiotów w pobliżu urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie stawiać wazonów, doniczek z kwiatami, kubków, kosmetyków, niewielkich metalowych przedmiotów, pojemników z wodą ani innymi płynami. Rozlanie lub dostanie się takich przedmiotów czy zawartych w nich substancji do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem. 13

16 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci i kurzu. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym. Nie ustawiaj urządzenia na pochyłej lub niestabilnej powierzchni. Przewrócenie urządzenia może spowodować obrażenia ciała. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. W przeciwnym razie może dojść do przewrócenia sie urządzenia, co może spowodować obrażenia ciała. Należy się upewnić, że pomieszczenie, w którym użytkowane jest urządzenie, jest dobrze wentylowane i przestronne. Dobra wentylacja jest szczególnie ważna w przypadku, gdy urządzenie jest często używane. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem wewnętrznych komponentów. Podłączanie wtyczek i kabli zasilających Sekcja ta objaśnia środki bezpieczeństwa dotyczące podłączania kabli i wtyczek zasilających. Nie należy korzystać ze źródeł zasilania innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. Nie należy korzystać z częstotliwości innych, niż te, które są zgodne z podanymi specyfikacjami. Nie należy korzystać z adapterów z wieloma gniazdami. Nie należy stosować przedłużaczy. Nie należy korzystać z przewodów zasilania, które są uszkodzone, złamane lub zmodyfikowane. Nie należy również stosować przewodów zasilania, które były przyciśnięte przez ciężkie obiekty, wyciągane z użyciem nadmiernej siły lub w znacznym stopniu wygięte. Dotykanie styków wtyczki kabla zasilania metalowym przedmiotem grozi pożarem lub porażeniem prądem. 14

17 Zasady bezpieczeństwa Dostarczony kabel zasilający jest przeznaczony tylko do użytku z tym urządzeniem. Nie należy używać go z innymi urządzeniami. Dotykanie wtyczki mokrymi rękoma jest niebezpieczne. Może to spowodować porażenie prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, warstwa izolacyjna zdarta lub okablowanie wewnętrzne uszkodzone, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu celem wymiany. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. Należy co najmniej raz w roku odłączyć wtyczkę od gniazdka ściennego i sprawdzić następujące punkty: Istnieją wypalania na wtyczce. Wtyki wtyczki są zniekształcone. Jeżeli istnieje którykolwiek z powyższych warunków, nie używać wtyczki i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem. Korzystanie z wtyczki może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego co najmniej raz w roku i sprawdzić następujące punkty: Wewnętrzne przewody zasilające są wystające, połamane, itp. Powłoka kabla zasilającego ma pęknięcia lub wgniecenia. Podczas zgniecenia przewódu zasilającego, zasilanie włącza się i wyłącza. Część przewód zasilającego staje się gorąca. Przewód zasilający jest zniszczony. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków istnieje, nie używaj kabla zasilającego i skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem. Gdy wyłącznik automatyczny urządzenia jest ustawiony w położeniu Wyłączone, nie należy przełączać go w położenie Włączone. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, zadymienia lub samoczynnego wyłączenia wyłączników w pomieszczeniu. 15

18 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Urządzenie to wykorzystuje dwa przewody zasilające. Aby wyłączyć zasilanie urządzenia całkowicie, wyjmij wszystkie wtyczki. Jeżeli wszystkie gniazda zasilania nie są usunięte, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Ilość energii w tym urządzeniu to 24 A i 5000 W z obu przewodów połączonych. Podłącz każdy przewód do oddzielnych źródeł zasilania z niezależnych wyłączników. Jeśli podłączysz do gniazdka elektrycznego, które jest podłączone do tego samego wyłącznika, wyłącznik może odciąć zasilanie. Należy się upewnić, że wtyczka przewodu zasilającego jest całkowicie wpięta do gniazda naściennego. Źle wpięta wtyczka może powodować niestabilne połączenie, w wyniku którego może dojść do niebezpiecznego gromadzenia się ciepła. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni lub dłuższy okres czasu, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Wyciągając przewód zasilający z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego. Co najmniej raz do roku należy wyjąć wtyczkę z gniazda ściennego i oczyść styki oraz obszar wokół nich. Gromadzenie się kurzu na wtyczce stwarza zagrożenie pożarem. Przed rozpoczęciem przeprowadzania czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że przewód zasilający odłączony jest od gniazdka. Używanie urządzenia głównego Ta sekcja objaśnia środki bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas używania urządzenia głównego. Urządzenie należy umieścić możliwie najbliżej gniazdka naściennego. Umożliwi to łatwe odłączenie kabla zasilającego w przypadku niebezpieczeństwa. 16

19 Zasady bezpieczeństwa Jeżeli urządzenie emituje dym lub zapach, lub jeżeli zachowuje się nieprawidłowo, należy natychmiast wyłączyć jego zasilanie. Po wyłączeniu zasilania, wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania z gniazda. Następnie należy skontaktować się z pracownikiem serwisu i zgłosić problem. Nie należy korzystać z urządzenia. Jeżeli do wnętrza urządzenia wpadną metalowe przedmioty, woda lub inne płyny, należy natychmiast wyłączyć jego zasilanie. Nie należy dotykać urządzenia, jeżeli w najbliższej okolicy nastąpiło uderzenie pioruna. Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie. Materiały wykonane z polietylenu (torby itd. ) dostarczone z tym urządzeniem należy trzymać z dala od dzieci. Zasłonięcie tego typu materiałem ust lub nosa dziecka może spowodować uduszenie. Odłącz kabel zasilający z gniazdka przed przeniesieniem urządzenia. Podczas przesuwania urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić kabla zasilającego, jeśli dostanie się on pod urządzenie. Niestosowanie się do tych środków bezpieczeństwa może spowodować pożar lub porażenie prądem. Po przemieszczeniu urządzenia należy użyć elementu blokującego, aby zablokować je w odpowiednim położeniu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować przemieszczanie się lub upadek urządzenia i w konsekwencji wystąpienie szkód. Jeśli wymagane jest podniesienie urządzenia (na przykład podczas przenoszenia na inne piętro), należy skontaktować się w przedstawicielem serwisu. Nie należy podejmować prób uniesienia urządzenia bez pomocy przedstawiciela serwisu. Urządzenie ulegnie uszkodzeniu podczas przewrócenia lub upadku, co może spowodować awarię lub narazić użytkowników na uszkodzenia ciała. Nie należy patrzeć w światło lampy. Może ono uszkodzić wzrok. 17

20 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Nie trzymaj panela operacyjnego podczas przenoszenia urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie panela operacyjnego, awarię, lub spowodować obrażenia ciała. Podczas opuszczania ADF trzymaj ręce z daleka od uchwytów i szyby ekspozycyjnej. W przeciwnym razie grozi to przycięciem rąk lub palców. Sposób postępowania z elementami znajdującymi się wewnątrz urządzenia Ta sekcja objaśnia środki ostrożności dotyczące czyszczenia wnętrza urządzenia. Nie zdejmuj żadnych pokryw ani nie odkręcaj żadnych śrub innych niż te określono w niniejszym podręczniku. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie grozi porażeniem, oraz elementy laserowe, które mogą spowodować utratę wzroku. Jeśli wewnętrzne komponenty urządzenia wymagają konserwacji, regulacji lub naprawy, skontaktuj się z przedstawicielem działu sprzedaży lub serwisu. Nie należy samodzielnie próbować demontażu lub modyfikacji tego urządzenia. Grozi to poparzeniami i porażeniem prądem. Ponownie zwracamy uwagę, iż obserwacja komponentów laserowych wewnątrz urządzenia może spowodować utratę wzroku. Niektóre z wewnętrznych komponentów urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas usuwania źle podanych arkuszy papieru. W przeciwnym razie grozi to poparzeniami. Podczas wyjmowania zaciętego papieru, uważaj, żeby nie przyciąć lub poranić palców. Podczas ładowania papieru należy chronić palce przed przytrzaśnięciem i zranieniem. Podczas usuwania zaciętego papieru, wyciągania lub dołączania modułu zszywającego do finiszera należy trzymać ręce z daleka od tacy finiszera broszurującego. W przeciwnym razie palce mogą zostać przytrzaśnięte i uszkodzone. Podczas gdy środki bezpieczeństwa zostały zainstalowane w celu zapobiegania wypadkom, nie wolno dotykać rolek urządzenia podczas działania. Może to spowodować obrażenia. 18

21 Zasady bezpieczeństwa Jeśli wnętrze urządzenia nie będzie regularnie czyszczone, spowoduje to nagromadzenie kurzu. Nagromadzenie kurzu we wnętrzu urządzenia może być przyczyną pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat opłat za czyszczenie wnętrza urządzenia, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. Nie należy wkładać rąk do finiszera broszurującego i przestrzeni pod tacą finiszera broszurującego. Jeśli ta przestroga nie jest przestrzegana, może nastąpić przytrzaśnięcie palców. Obsługa materiałów eksploatacyjnych Ta sekcja objaśnia środki ostrożności dotyczące obsługi materiałów eksploatacyjnych. Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Grozi to poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem. Nie przechowuj tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner w pobliżu otwartych płomieni. Grozi do pożarem i poparzeniami. Nie należy używać odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera (także zużytego). Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Jednakże, możliwe jest użycie odkurzacza, który jest przeciwwybuchowy i przeciwpyłowy. Jeżeli toner wysypie się na podłogę, usuń rozsypany toner powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby toner nie rozproszył się. Nie należy miażdżyć ani ściskać pojemników na toner. Może to spowodować wylaniem toneru, co może wiązać się z zabrudzeniem skóry, odzieży oraz podłogi, a także z przypadkowym wchłonięciem. 19

22 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Przechowywany toner (nowy lub używany), pojemniki z tonerem i komponenty, które miały kontakt z toner należy trzymać z dala od dzieci. W przypadku dostania się tonera (lub zużytego tonera) do dróg oddechowych należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem. Jeżeli toner (lub zużyty toner) dostał się do oczu, należy je niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody. Jeśli toner (lub zużyty toner) zostanie połknięty, należy jego stężenie rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) z ubiorem. Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Ciepła woda spowoduje utrwalenie tonera znajdującego się na materiale, uniemożliwiając usunięcie plamy. Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) ze skórą. W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem. Przy wymianie tonera lub zużytego tonera lub materiałow eksploatacyjnych z tonerem, upewnij się, że toner nie rozsypał się. Po wymianie materiałów eksploatacyjnych włóż je do worka. W materiałach eksploatacyjnych z przykrywką, upewnij się, że pokrywa jest zamknięta. Nie należy podejmować prób drukowania na zszytych arkuszach, foli aluminiowej, kalce maszynowej ani na innych typach papieru przewodzącego. Grozi to pożarem. Trzymaj karty SD lub urządzenia pamięci masowej z dala od dzieci. Jeśli dziecko połknie kartę SD lub urządzenie pamięci masowej należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku ręcznego oprawiania za pomocą bindownicy należy uważać, aby nie przytrzasnąć ani zranić palców. 20

23 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Ta sekcja wyjaśnia etykiety związane z informacjami o bezpieczeństwie tego urządzenia. Rozmieszczenie etykiet NIEBEZPIECZEŃSTWO i OSTRZEŻENIE Na urządzeniu znajdują się etykiety NIEBEZPIECZEŃSTWO oraz OSTRZEŻENIE w miejscach wskazanych poniżej. Ze względów bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi obsługi urządzenia. 21

24 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Urządzenie główne Przód DFV Nie należy dotykać części, na których umieszczona jest etykieta. Wewnątrz urządzenia może panować wysoka temperatura. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania zaciętego papieru. Nie wolno dotykać części wskazanych na etykiecie. Należy zachować ostrożność podczas wyjmowania zaciętego papieru

25 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Nie wolno dotykać części wskazanych na etykiecie. Wnętrze i powierzchnia zespołu grzejnego mogą być bardzo gorące. Etykieta ta pokazuje wagę zespołu. Etykieta ta jest dla inżynierów i operatorów, którzy przeszli szkolenie. Nie podnoś zespołu, który ma taką etykietę. Ręce należy trzymać z dala od części oznaczonych etykietą. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi przytrzaśnięciem palców lub uszkodzeniem ciała. Prawa strona 1 2 DFV Urządzenie jest połączone więcej niż jednym przewodem zasilającym. Wszystkie wtyczki muszą być rozłączone, aby zatrzymać zasilanie elektryczne. Szczegóły o wartości znamionowej znajdziesz na tabliczce znamionowej. Urządzenie to wykorzystuje dwa przewody zasilające. 23

26 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Trzy szerokie kasety dużej pojemności 1 DFV Elementy o wysokiej temperaturze. Nie należy dotykać części, na których umieszczona jest etykieta. W przeciwnym razie może dojść do oparzenia. Dwie szerokie kasety dużej pojemności 1 DFV Elementy o wysokiej temperaturze. 24

27 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Ręczna taca wieloarkuszowa 1 DFV Podczas usuwania zacięcia papieru dłonie należy trzymać z dala od tacy ręcznej wieloarkuszowej. Jeśli to ostrzeżenie nie jest przestrzegane, może nastąpić przytrzaśnięcie palców. Finisher SR DFV Podczas otwierania i zamykania przedniej pokrywy Finisher SR5050, trzymaj ręce z dala od zawiasów. Zawiasy mogą być niebezpieczne. Jeśli użytkownik nie trzyma rąk z dala od zawiasów, grozi mu przytrzaśnięcie palców. 25

28 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia 2. Wewnątrz Finisher SR5050 może panować wysoka temperatura. Palce mogą ulec przytrzaśnięciu i mogą wystąpić obrażenia ciała. Booklet Finisher SR5060 Prawa strona 1 2 DFV Podczas otwierania i zamykania przedniej pokrywy Booklet Finisher SR5060, trzymaj ręce z dala od zawiasów. Wnętrze finiszera Booklet Finisher SR5060 może być bardzo gorące. 26

29 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Strona lewa 3 4 DFV Należy trzymać ręce z dala od kasety finiszera broszurującego podczas wyciągania lub wciskania jej do zszywacza finiszera. Należy uważać, aby nie dotykać tacy finiszera broszurującego podczas pracy. Należy trzymać ręce z dala od kasety finiszera broszurującego podczas wyciągania lub wciskania jej do zszywacza finiszera. 27

30 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Moduł wielokrotnego składania DFV013 1, 2 i 3. Wnętrze modułu wielokrotnego składania może być bardzo gorące. Zespół przycinania 1 DFV014 28

31 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia 1. Podczas wyjmowania zaciętego papieru ręce należy trzymać z dala od ostrzy tnących wewnątrz urządzenia. W przeciwnym razie ostrza tnące mogą poranić palce. Zespół oprawiania w spirale CWU Drugą rękę należy trzymać z dala od pokrywy pojemnika podczas jej zamykania. Należy uważać, aby nie dotykać tacy zespołu oprawiania w spirale podczas pracy. 29

32 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia 4. Podczas wyjmowania oprawionych broszur ręce należy trzymać z dala od wyjścia papieru. Zespół oprawiania 1 2 DFV Podczas usuwania oprawionych broszur, trzymaj ręce z daleka od lewej dolnej tacy zespołu perfekcyjnego oprawiania. Nie należy wkładać rąk do urządzenia. Ruchome części wewnątrz mogą spowodować obrażenia. 30

33 Etykiety związane z bezpieczeństwem tego urządzenia Bufor przepustowy 1 DFV Etykiety te podają informacje na temat wagi zespołu oraz sposobu jego podnoszenia. Etykiety te przeznaczone są jednak dla inżynierów serwisowych. Nie należy podnosić zespołu, który posiada tego rodzaju etykiety. 31

34 2. Zasady bezpieczeństwa do tego urządzenia Odbiornik dużej pojemności 1 2 DFV Nie należy wchodzić do odbiornika dużej pojemności. Wnętrze odbiornika dużej pojemności może być bardzo gorące. Symbole włącznika zasilania Znaczenie symboli na przełącznikach niniejszego urządzenia przedstawia się następująco:: ZASILANIE WŁĄCZONE: ZASILANIE WYŁĄCZONE: TRYB CZUWANIA 32

35 3. Inne informacje o tym urządzeniu Ten rozdział opisuje prawa i przepisy dotyczące tego urządzenia. Przepisy i regulacje prawne Zabronione powielanie i drukowanie Niedozwolone jest kopiowanie lub drukowanie materiałów, których powielanie jest zakazane na mocy przepisów prawa. Generalnie lokalne prawo nie zezwala na powielanie następujących materiałów: banknotów, znaków opłaty skarbowej, obligacji, certyfikatów akcji, czeków bankierskich, czeków, paszportów, dokumentów prawa jazdy. Powyższa lista zawiera tylko wybrane przykłady i nie jest wyczerpująca. Nie bierzemy odpowiedzialności za jej kompletność i dokładność. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących legalności powielania określonych materiałów zalecamy zasięgnięcie opinii prawnika. Bezpieczeństwo korzystania z lasera Bezpieczeństwo związane z laserem typu 1 i 3 Urządzenie spełnia wymagania normy IEC:2007 (EN:2007) dla produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera cztery lasey VCSELs (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), o długości fali nanometrów. Kąt rozbieżności promienia to 5, 5 stopni (minimalnie) i 7, 9 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 5, 5 stopni (minimalnie) i 7, 9 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Laser VCSEL ma czterdzieści źródeł światła, przy czym maksymalna moc wyjściowa źródła światła wynosi 1, 23 miliwata. Na tylnej stronie urządzenia znajduje się następująca etykieta. Ostrzeżenie Korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z przedstawionym w niniejszym podręczniku, jak również stosowanie procedur innych niż opisane poniżej może prowadzić do szkodliwego napromieniowania. 33

36 3. Inne informacje o tym urządzeniu Bezpieczeństwo związane z laserem typu 2 i 4 Urządzenie spełnia wymagania normy IEC:2007 (EN:2007) dla produktów laserowych klasy 1. Urządzenie zawiera pięć laserów VCSELs (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), o długości fali nanometrów. Bezpieczeństwo urządzeń laserowych dla Media Identification Unit Type S3 Media Identification Unit (opcja) spełnia wymagania normy IEC:2007 (EN:2007) dla produktów laserowych klasy 1. Media Identification Unit zawiera jeden laser VCSELs (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), o długości fali nanometrów. Kąt rozbieżności promienia to 5, 3 stopni (minimalnie) i 7, 9 stopni (maksymalnie) w kierunku pionowym oraz 5, 3 stopni (minimalnie) i 7, 9 stopni (maksymalnie) w kierunku poziomym, a promienie lasera są generowane w trybie fali ciągłej (CW). Laser VCSEL ma dwanaście źródeł światła, a maksymalna łączna moc wyjściowa wynosi 2, 5 miliwata. Na spodniej stronie urządzenia znajduje się następująca etykieta. 34

37 Przepisy i regulacje prawne Oddziały zagraniczne i informacje o emisjii hałasu Zgodnie z wymogami normy TUV Znak GS, poniżej przedstawiono informacje dotyczace biura UE i firmy przedstawicielskiej. Oddziały zagraniczne Ricoh Europe PLC 20 Triton Street, London. NW1 3BF, United Kingdom Emisja hałasu Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäss EN ISO 7779 Dyrektywa EMC Ostrzeżenie o produkcie klasy A Niebezpieczeństwo: To urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym może ono powodować występowanie zakłóceń radiowych, w związku z czym użytkownik może być zmuszony do podjęcia odpowiednich kroków. Informacje użytkownika dla RFID w 13, 56MHz dla Typ 2 i 4 Zaświadczenie zgodności Uwaga dla użytkowników z krajów EEA Produkt spełnia wszelkie niezbędne wymogi oraz przepisy Dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 1999 r. o sprzęcie radiowym i telekomunikacyjnym urządzeniach nadawczych oraz wzajemnym uznaniu ich zgodności. Zaświadczenie zgodności CE dostępne jest w internecie pod adresem URL: 35

38 3. Inne informacje o tym urządzeniu Informacje użytkownika dotyczące wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (dla użytkowników w Indiach) This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0. 1 weight% and 0. 01 weight% for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule. 36

39 4. Dodatek Niniejszy dodatek opisuje znaki towarowe dla tego urządzenia. Znaki towarowe Adobe, PostScript, PostScript 3 i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Firefox jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Mozilla Foundation. Przeglądarki Google i Chrome są znakami towarowymi Google Inc. Microsoft, Windows i Internet Explorer to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach. Safari jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Karta SD jest znakiem towwarowym SD-3C, LLC. Poprawne nazwy przeglądarek Internet Explorer 8, 9, 10 i 11 są następujące: Windows Internet Explorer 8 Windows Internet Explorer 9 Internet Explorer 10 Internet Explorer 11 Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym tekście wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi innych firm. Zrzekamy się wszelkich praw do tych znaków. 37

40 38 MEMO

41 MEMO 39

42 MEMO 40 PL PL D

43 2014

44 PL PL D

Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2021–2023

Nr dopuszczenia:785/2/2018
Autorzy:Jan Kulawik, Maria Litwin, Teresa Kulawik

NOWA EDYCJA 2021-2023

W podręczniku dla klasy 8 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” zawarte są treści z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej. Powtórzenie informacji o tlenkach i wodorotlenkach na początku klasy 8 ułatwia przypomnienie wiadomości istotnych przy omawianiu tematu Sole.

  • Pomaga w opanowaniu podstaw chemii uczniom, którym nauka sprawia trudność, dzięki wyjaśnionym krok po kroku przykładom zadań problemowych i obliczeniowych oraz infografikom Przeczytaj – zrozumiesz! przedstawiającym w prosty sposób ważne procesy.
  • Powtórzenie informacji o tlenkach i wodorotlenkach na początku klasy 8 ułatwia przypomnienie wiadomości istotnych przy omawianiu tematu Sole.
  • Kształci kluczowe umiejętności sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty z chemii, m. in. umiejętność projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych, dzięki precyzyjnym instrukcjom, które zostały zilustrowane schematem i fotografią, oraz czytelnie wyróżnionym obserwacjom i wnioskom. Propozycje doświadczeń do samodzielnego wykonania przez uczniów umożliwiają bezpieczne wykonywanie eksperymentów i ułatwiają kształcenie umiejętności rysowania schematów. Doświadczenia zalecane do realizacji w podstawie programowej zostały wyróżnione.
  • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych treści dzięki Celom lekcji oraz elementowi Zapamiętaj! przygotowanym do każdego tematu.
  • Pomaga w utrwalaniu i porządkowaniu wiedzy dzięki elementom Skojarz i zapamiętaj! oraz Podobieństwa i różnice.
  • Budzi zainteresowanie chemią, gdyż w atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o jej wykorzystaniu. Częste odwołania do życia codziennego, np. w elemencie Chemia wokół nas oraz na infografikach Zastosowania, ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną.
  • Umożliwia samodzielne sprawdzenie wiadomości i ćwiczenie umiejętności przed sprawdzianem dzięki Podsumowaniom oraz przekrojowym zadaniom Sprawdź, czy wiesz…, Sprawdź, czy umiesz… umieszczonym na końcu każdego działu.
  • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom i zadaniom Dla dociekliwych, które mają podwyższony stopień trudności.
  • Ułatwia przypomnienie przed egzaminem najważniejszych zagadnień z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej dzięki zebraniu ich w atrakcyjnej formie na końcu podręcznika.
  • Aktywizuje uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy dzięki elementowi Spojrzenie w przeszłość – projekty edukacyjne, który ułatwia organizację lekcji po egzaminie ósmoklasisty.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Electrolux Trilobit Za1

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Electrolux Trilobit Za1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Electrolux Trilobit Za1