Instrukcja montażu i opis funkcji Cisco Catalyst X6548

Cisco Catalyst X6548 to switch zarządzalny Layer 3 odznaczający się wyjątkową wydajnością. Posiada 48 portów Gigabit Ethernet, 12 portów 10 Gigabit Ethernet oraz 4 sloty SFP+ do łączenia długodystansowych połączeń. Przeznaczony jest do sieci średniej i dużej skali, dostarczając wszechstronnych funkcji, w tym śledzenie sieci, QoS, zarządzanie sieciową i wirtualizację.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i opis funkcji Cisco Catalyst X6548

FoxESS Polska Sp. z o. o. ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

Telefon:Biuro: +48 727 012 921
Serwis: +48 727 012 923

Email:info@fox-ess. pro

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

W załączniku dałem ci instrukcję obsługi pl.Tak naprawdę bez dongle nic nie zrobisz z reguły centrale zostały przypisane osobom-firmom które zakładały system ppoż. Powiem wprost będzie ci trudno ugryźć ten temat i proponuje za w czasu się wycofać pozdrawiam.

Spis treści

INTEGRAL IP MX.
Instrukcja montażu i instalacji

B-HB-012EN

Integral IP MX - Instrukcja montażu i instalacji - V 1. 0

1

Spis treści

Spis treści
INFORMACJE WSTĘPNE........................................................................................................................................................... 4

2

OGÓLNY OPIS SYSTEMU......................................................................................................................................................... 5

2. 1
2. 2
2. 3
2. 4
3

PODCENTRALA INTEGRAL IP MX...................................................................................................................................... 9

3. 1
3. 2
3. 3
3. 4
3. 5
4

Najważniejsze funkcje i cechy użytkowe.......................................................................................................... 7
Dane techniczne................................................................................................................................................... 8
Przegląd parametrów technicznych systemu................................................................................................... 8
Dane techniczne technologii X-LINE............................................................................................................. 8
Konstrukcja obudowy i wymiary....................................................................................................................... 9
Wersja podstawowa............................................................................................................................................. 9
Kaseta montażowa............................................................................................................................................. 10
Wbudowane pole obsługi................................................................................................................................. 10
Montaż podcentrali............................................................................................................................................ 11

ZEWNĘTRZNE PANELE OBSŁUGI.................................................................................................................................... 12

4. 1 Wymiary zewnętrznych paneli obsługi........................................................................................................... 12
4. 2 Plan wiercenia otworów montażowych pod zewnętrzne panele obsługi................................................. 13
5

ZASILANIE.................................................................................................................................................................................... 15

5. 1 Zasilanie awaryjne (Akumulatory)................................................................................................................... 15
5. 2 Podłączenie zasilania i akumulatorów............................................................................................................ 16
5. 3 Zasilacz B5-PSU................................................................................................................................................. 17
6

KARTY OBSŁUGI LINII WEJŚCIOWYCH I KARTY STERUJĄCE............................................................................ 19

6. 1
6. 2
6. 3
6. 4
6. 5
6. 6
6. 7
6. 8
6. 9
7

KARTY DO MODERNIZACJI SYSTEMU........................................................................................................................... 54

7. 1
7. 2
7. 3
7. 4
7. 5
8

Podłączenie urządzeń do magistrali MMI-BUS............................................................................................ 74
B5-MMI-CIP i B5-MMI-CPP zewnętrzne panele obsługi MAP............................................................... 78
Panele obsługi High-end B5-MMI-HCIP i B5-MMI-HCPP...................................................................... 80
Uniwersalna karta wejść/wyjść B3-MMI-UIO............................................................................................. 82
Panel obsługi dla straży pożarnej, wersja austriacka B3-MMI-FPA.......................................................... 84
Tablica wskazań dla straży pożarnej B3-MMI-FAT..................................................................................... 85

MODUŁY KOMUNIKACYJNE. PRACUJĄCE WYŁĄCZNIE NA POZYCJI 2 W KASECIE.............................. 87

9. 1
9. 2
9. 3
9. 4
9. 5
9. 6
9. 7
9. 8
Karta techniki monologowej B3-MTI8.......................................................................................................... 54
Karta techniki stałoprądowej B3-DCI6......................................................................................................... 62
Karta techniki dialogowej B3-DTI2................................................................................................................ 66
Karta B3-LEE23 do podłączenia ostrzegaczy z serii 140........................................................................... 69
Karta B3-LEE24 do podłączenia ostrzegaczy z serii 150........................................................................... 71

URZĄDZENIA PRACUJĄCE NA MAGISTRALI MMI-BUS........................................................................................... 73

8. 1
8. 2
8. 3
8. 4
8. 5
8. 6
9

Karta głównego procesora B5-MCU.............................................................................................................. 19
B5-DXI2 karta pętlowa X-LINE................................................................................................................... 20
Karta sterująca B5-BAF.................................................................................................................................... 29
Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL10...................................................................................................... 35
Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16...................................................................................................... 37
Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16E................................................................................................... 41
Interfejs przekaźnikowy B5-MRI16................................................................................................................ 44
Karta wejść nadzorowanych B3-IM8............................................................................................................. 46
Karta wyjść nadzorowanych B3-OM8............................................................................................................ 51

Karta sieciowa B5-NET4-485.......................................................................................................................... 87
Karta sieciowa B5-NET2-485.......................................................................................................................... 89
Karta sieciowa B5-LAN.................................................................................................................................... 91
Karty sieciowe światłowodowe B5-NET2-FXS oraz B5-NET2-FXM.................................................... 93
Połączenia w sieci Integral LAN..................................................................................................................... 95
Połączenie sieci Integral LAN z siecią SecoNET....................................................................................... 101
Przystosowanie pętli podcentral do sieci Integral LAN............................................................................ 103
Połączenie Zdalnego Dostępu Integral (System Zdalnego Diagnozowania)......................................... 104
Integral IP MX - Instrukcja montażu i instalacji - V 1. 1

10

POZOSTAŁE KARTY KOMUNIKACYJNE...................................................................................................................... 106

10. 1
10. 2
10. 3
10. 4
10. 5
10. 6

Uniwersalna karta interfejsów komunikacyjnych B3-USI4....................................................................... 106
Podłączenie systemu zarządzania i wizualizacji SecoLOG....................................................................... 111
Podłączanie stanowisk zarządzania i systemów zewnętrznych (łącze redundantne)............................ 112
Podłączenie Integral IP MX do sieci MaxNet............................................................................................ 113
Podłączenie ComBOX................................................................................................................................... 115
Podłączenie zewnętrznych drukarek............................................................................................................. 117

11

URUCHAMIANIE SYSTEMU, OPROGRAMOWANIE I DANE PROJEKTOWE................................................ 118

12

ZAŁĄCZNIK................................................................................................................................................................................ 119

12. 1
12. 2
12. 3
12. 4
12. 5
12. 6
12. 7
12. 8

Zalecanie typy kabli......................................................................................................................................... 119
Specyfikacja kabli Integral LAN.................................................................................................................... 122
Zarabianie wtyczki RJ45................................................................................................................................. 123
Obliczanie bilansu prądowego....................................................................................................................... 125
Podłączenie sejfu na klucze dla straży pożarnej, FSS 800-1..................................................................... 126
Drukarka protokołująca.................................................................................................................................. 127
Uproszczone wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń.................................................................................... 128
Numery katalogowe......................................................................................................................................... 129

Odpowiedzialny za treść dokumentu:

René Türk
Zarządzanie produktami w dziale systemów sygnalizacji pożarowej
Tel: +43-1-81157-337
email: r. tuerk@schrack-seconet. com

Informacje wstępne

1 Informacje wstępne
W niniejszym dokumencie opisano standardowe funkcje i możliwości techniczne systemu sygnalizacji pożarowej
Integral IP MX firmy Schrack Seconet, podając stan części sprzętowej (hardware) i programowej (software) aktualny w chwili wydania dokumentu. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian, zwłaszcza wynikłych z
postępu technicznego. Informacje nt. funkcji oraz procedur/procesów nieuwzględnionych w niniejszym opisie
uzyskacie Państwo od naszych pracowników.
Projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) podobnie jak montaż, uruchomienie i konserwacja naszych
produktów oraz instalacji z nich zbudowanych wymagają konkretnej wiedzy specjalistycznej, dlatego prace te
wolno wykonywać wyłącznie fachowcom specjalnie w tym celu przeszkolonym. Szkolenie tychże fachowców w
zakresie konkretnego produktu musi być przeprowadzone przez firmę Schrack Seconet względnie przez osoby
legitymujące się upoważnieniem firmy Schrack Seconet. Ponadto przypominamy, że w przypadku każdego kraju
konieczne jest przestrzeganie jego przepisów obowiązujących w zakresie projektowania, instalowania i eksploatacji naszych produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe wskutek
ingerencji lub modyfikacji/przeróbek naszych produktów, a także niewłaściwego postępowania z nimi. To samo
tyczy się niewłaściwego magazynowania lub oddziaływania na nasze produkty innych, obcych czynników zewnętrznych.
Wyraźnie zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi normami (np. ÖNORM F3070, DIN 14675/A3, PNEN54-2) dana CSP musi przechodzić okresowe przeglądy konserwacyjne wykonywane przez pracowników legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami do przeprowadzania konserwacji, celem zachowania pełnego zakresu funkcji centrali i pełnego zakresu ochrony również w dłuższej perspektywie czasowej.
Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi. Powielanie lub wykorzystywanie pobranych z tego dokumentu: tekstu, ilustracji, zdjęć na wszelkich docelowych nośnikach (tj. wydrukach, płytach CD-ROM, w sieci
Internet itd. ) - nawet w przypadku sporządzania wyciągów z treści - jest dozwolone wyłącznie za naszą pisemną
zgodą. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za błędy drukarskie i pomyłki oczywiste.

Szczególnie ważne wskazówki są wyróżnione w tym dokumencie symbolem wykrzyknika widniejącym obok. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do awarii instalacji i/lub powstania szkód rzeczowych!

2 Ogólny opis systemu
Integral IP MX to system sygnalizacji pożarowej (SSP) charakteryzujący się strukturą zdecentralizowaną, składający się z pojedynczych modułów i projektowany oraz programowany stosownie do wymogów stawianych konkretnej instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP), w której ma pracować. Szczegółowy opis systemu Integral IP MX
znajdziecie Państwo w dokumencie -Integral IP - opis systemu?.
Podcentrale i Integral LAN
Sieć central Integral LAN składa się z 1-16 podcentral (tzw. jednostek SCU) rozmieszczonych w budynku stosownie do potrzeb instalacji. Obsługa sieci central jest dostępna z jednego miejsca, zaś system sygnalizacji pożarowej (SSP) zachowuje się mimo swojej zdecentralizowanej organizacji tak, jakby był zbudowany na -jednostanowiskowej? centrali sygnalizacji pożarowej.
Sieć SecoNET
Każdą siec podcentral Integral LAN można podłączyć do systemu zarządzania budynkiem i magistrali urządzeń
zewnętrznych. Gdy instalacja wymaga więcej niż 16 podcentral, wykorzystuje się możliwość połączenia kilku sieci
Integral LAN do sieci sygnalizacji pożarowej SecoNET. W przypadku takiej sieci wszystkie CSP, które zostaną
do niej podłączone (np. Integral IP MX, Integral IP CX, sieć Integral LAN etc. ) należy przewidzieć port do komunikacji z siecią SecoNET. Każdy z podsystemów w sieci SECONET jest niezależnie programowany i uruchamiany. Do projektowania interfejsów sieci SecoNET wymagane jest oprogramowanie Integral włącznie z
kluczem sprzętowym SecoNET Dongle. Standardowy protokół sygnałowy obsługi interfejsu oferowany przez
sieć SecoNET umożliwia sprzężenie z nią systemów zarządzania wielu różnych producentów, oferując dostęp do
pełnego zakresu funkcji.
Magistrala dla zewnętrznych paneli obsługi i urządzeń
Zewnętrzne panele obsługi i zewnętrzne urządzenia współpracujące podłącza się do CSP za pośrednictwem
magistrali MMI-BUS. MMI-BUS to magistrala z szeregową transmisją danych, do której można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń sieci, w odległości nawet 1200 m od podcentrali bez stosowania urządzeń dodatkowych
np. regeneratorów sygnału (tzw. repeaterów). Transmisja danych zachodzi po redundantnych (zdublowanych)
łączach cyfrowych; podłączane urządzenia można stosować w dowolnych kombinacjach niezależnie od siebie i
miejsca ich instalacji. Z uwagi na techniczne zapewnienie niezawodności działania systemu zarówno łącza sygnałowe jak i przewody zasilające wykonano w technologii redundantnej, przy czym przewody sygnałowe i zasilające
należy prowadzić oddzielnymi trasami.
Należy pamiętać, że urządzenia na magistrali MMI-BUS do wersji V7. 1 pakietu oprogramowania
Integral mogą zostać zaadresowane w zakresie od 1 do 8!

Pola obsługi Intergral MAP wyposażone są w interfejs EPI-BUS. Do tej magistrali danych może zostać podłączonych aż do 3 nieredundantnych urządzeń służących do sygnalizacji i obsługi znajdujących się w odległości
mniejszej niż 1m od podcentrali. To oznacza, że dodatkowe urządzenia muszą być stosowane w obudowie centrali lub bezpośrednio przy niej.
Długości połączeń
Odległość między każdymi dwiema podcentralami Integral IP MX może wynosić maksymalnie 1200 m. Realizacja komunikacji na takiej odległości nie wymaga zastosowania ani repeaterów ani innych urządzeń dodatkowych
(np. modemów), wystarcza jedynie przestrzeganie zalecanego typu przewodu oraz uwzględnienie panujących
warunków otoczenia. W przypadkach szczególnych - gdy odległość między podcentralami musi przekroczyć
1200 m - można zastosować inne środki transmisji np. światłowody lub modemy.
Ochrona przeciwprzepięciowa
W centrali Integral IP MX zastosowano rozbudowaną i zintegrowaną koncepcję ochrony przed przepięciami, w
której zabezpieczone są urządzenia zewnętrzne włącznie z blokami zasilania zgodnie z wymogami norm
EN50130-4 (kompatybilność EMC) i EN50082-2 (odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych).
Ochronę w zakresie EMC osiągnięto przez zastosowanie następujących rozwiązań: koncepcja podziału na strefy,
transile, filtry plus szerokopasmowe odsprzęganie układów zasilania w celu ochrony układów elektronicznych.

Ogólny opis systemu? Najważniejsze funkcje i cechy użytkowe

Tak więc w przypadku eksploatacji naszych central w budynkach wyposażonych w instalację zapewniającą
ochronę podstawową (piorunochrony, odgromniki przeciwko przepięciom z sieci energetycznej) nie ma potrzeby
stosowania dodatkowych środków zabezpieczających (np. ograniczników przeciwprzepięciowych).
Koncepcja uziemienia
Integral IP MX posiada zastosowaną koncepcję ochrony z centralnym uziemieniem ochronnym zarówno dla
ochrony osób jak i elektroniki, wszystkie przewodzące komponenty, które są podłączone z przewodami ochronnymi GND podcentrali Integral IP MX, mogą być instalowane wyłącznie w obszarach lub budynkach które
zgodnie z przepisami (ÖVE i TAEV) posiadają połączenia wyrównawcze potencjałów.
Nie przestrzeganie może prowadzić do zakłócenia względnie uszkodzenia central a nawet do
zagrożenia osób!

Oprogramowanie
Integral IP MX to nowoczesny system wieloprocesorowy wyposażony w wielozadaniowy system operacyjny
przetwarzający dane w czasie rzeczywistym. Do systemu ładuje się podstawowy program obsługi funkcji CSP,
który następnie zostaje dopasowany do danego zabezpieczanego obiektu przez zaprogramowanie funkcji wg
wymagań Klienta, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich obowiązujących norm.
Niniejsza dokumentacja obowiązuje od pakietu oprogramowania Integral V7. 1.
Zasadniczo zalecane jest używanie zawsze najaktualniejszej wersji oprogramowania Integral i
szczególnie zalecane jest nie używanie oprogramowania starszego niż wersja 4. 3 ponieważ nie ma
już dla niego wsparcia przez nasz serwis techniczny prowadzony dla naszych klientów!

-

Najważniejsze funkcje i cechy użytkowe

Mikroprocesorowa technologia sterowania i nadzoru.
Pełna redundancja (zdublowanie) całego systemu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności również w
przypadku usterki lub całkowitej awarii jednej połowy systemu.
Stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujące wszystkie składniki systemu i programy.
Łatwa instalacja podzespołów (karty elektroniki) w gniazdach rozszerzeń CSP.
Maksymalnie do 15 wyniesionych paneli obsługi na każdą podcentralę. Każdy panel: posiada nadrukowane
czytelne opisy alfanumeryczne; jest wyposażony w wyświetlacz 6-wierszowy, 40 znaków/wiersz; oferuje
możliwość wyboru wersji językowej.
Szeregowa drukarka protokołująca z zasilaniem awaryjnym i pamięcią zdarzeń oraz filtrem meldunków o
zdarzeniach w ISP.
Możliwość podłączenia i współpracy z publicznym systemem alarmowania straży pożarnej.
Możliwość podłączenia przez port szeregowy do głównego komputera lub do komputerowego stanowiska
zarządzania i wizualizacji zdarzeń z udostępnieniem pełnego zakresu swoich funkcji (dostarczanie meldunków o zdarzeniach, odbiór poleceń).
Łączenie do 16 podcentral w sieć z zachowaniem pełnej redundancji bez konieczności zastosowania centralnego komputera zarządzającego.
Możliwość połączenia niemalże dowolnej liczby CSP w sieć (przez interfejs szeregowy), również jako późniejsze uzupełnienie systemu.
Lokalna sieć kratowa z wykorzystaniem standardu TCP/IP.
Aż do 250 urządzeń na pętli i długości pętli do 3500m.
Panele wskazań i obsługi, drukarki protokołujące, tablice synoptyczne i inne składniki systemu są połączone
cyfrowymi łączami komunikacyjnymi i mogą być instalowane w dowolnych kombinacjach niezależnie od
miejsca ich podłączenia.
Z uwagi na zastosowaną w systemie Integral IP MX specjalną koncepcję redundancji wg VdS system umożliwia sterowanie więcej niż jedną strefą gaszenia.
System spełnia a niekiedy przewyższa wymogi następujących, obowiązujących norm i przepisów: norma
europejska EN 54, norma austriacka ÖNORM, norma niemiecka DIN, ÖVE, VDE, CNBOP i wielu innych.
System oraz jego komponenty posiadają zezwolenia na eksploatację wydane przez VdS (G298029, S298029,
G204087); system jest dopuszczony do stosowania w ponad 20 państwach.

Ogólny opis systemu? Dane techniczne

2. 2

Dane techniczne

Napięcie zasilania:
Napięcie robocze:
Akumulatory:
Wydajność prądowa akumulatorów:
Prąd alarmowy:
Temperatura otoczenia:
Rozpraszanie energii cieplnej:
Kolor obudowy:
Wilgotność względna powietrza:
Ciśnienie atmosferyczne:
Klasa ochrony:
Zabezpieczenia elektryczne:

Wymiary:
Obudowa centrali:
Zewnętrzny panel obsługi:
Zewnętrzny panel obsługi z drukarką:
Waga (centrali nierozbudowanej i bez
akumulatorów):

2. 3

230 V AC
27 V zależnie od temperatury i poziomu obciążenia
2 szt. 12V/38... 40Ah połączone szeregowo
72 h w trybie dozoru + 0. 5 h w trybie alarmu
maks. 7A
0 do +50 °C, dla warunków konwekcji naturalnej
typ. 20W
maks. 40W (przy pełnym obciążeniu)
czerwony RAL3000
5 do 95%, bez kondensacji
?? 80 kPa, do 2000 m n. p. m.
IP30
Zabezpieczenie EMC przez podział na strefy; transile
filtry i szerokopasmowe odsprzęganie napięcia zasilającego w celu
zabezpieczenia elementów elektronicznych.
Uziemienie ochronne zabezpieczające osoby i części elektroniczne
445 x 600 x 225 mm
445 x 230 x 35 mm
445 x 360 x 45 mm
15 kg

Przegląd parametrów technicznych systemu
Podcentrala

Pętla podcentral

Podcentrala
Panele obsługi (zewnętrzne, wewnętrzne)

--

maks. 16

maks. 8

maks. 16 x 8

Drukarki (zewnętrzne, wewnętrzne)

maks. 3

maks. 16 x 3

Panele obsługi straży pożarnej

maks. 256

maks. 16 x 256

maks. 256 każdego typu

maks. 16 x 256 każdego typu

Grupy ostrzegaczy
Wejścia, wyjścia, wskaźniki typu LED
Elementy zewnętrzne (np. inst. tryskaczowe)

Poziomy opóźnień

Teksty użytkownika

2. 4

6500 dla średniej liczby 25 znaków na jeden tekst

Dane techniczne technologii X-LINE

Elementów na pętlę

maks. 250

Adresów logicznych na B5-DXI2

maks. 700

Urządzenia na linii otwartej

maks. 64

BX-SOL, BX-SBL na pętlę

maks. 32 (poz. dźwięku niski), 24 (poz. dźwięku wysoki)

BX-FOL na pętlę

maks. 32

Długość pętli

maks. 3500m

Maksymalna rezystancja pętli
255?
Podcentrala Integral IP MX? Konstrukcja obudowy i wymiary

3 Podcentrala Integral IP MX
3. 1

Konstrukcja obudowy i wymiary

Wszystkie dostępne warianty podcentral systemu Integral IP MX różnią się od siebie jedynie wykonaniem drzwiczek. Ściana tylna, kaseta na karty elektroniczne, obudowa i inne elementy są identyczne we wszystkich typach
podcentral Integral IP MX.

wymiary w mm

3. 2

Wersja podstawowa
Wersja podstawowa (tzn. nierozbudowana) każdej
podcentrali Integral IP MX zawiera:
- Obudowę do montażu na ścianie z drzwiami (zależnie od typu)
- Kasetę montażową z magistralą B5-BUS
- Główną jednostkę obliczeniową B5-MCU
- Zasilacz 7 A, B5-PSU
- Miejsce na dwa akumulatory 12 V / 38... 40 Ah
- Zaciski sieciowe i przewody akumulatorowe
Wszelkie dalsze funkcje centrali są projektowane indywidualnie wg
wymagań konkretnego klienta. Odbywa się to przez zainstalowanie
odpowiednich kart w kasecie montażowej (w odpowiednich slotach) oraz wyposażenie drzwiczek w panel obsługi w żądanej wersji
językowej, a także na załadowaniu do podcentrali oprogramowania
sprzętowego przy użyciu pakietu oprogramowania Integral.

Wersja podstawowa podcentrali Integral IP MX
bez obudowy

Podcentrala Integral IP MX? Kaseta montażowa

3. 3

Kaseta montażowa
Kaseta montażowa na karty elektroniczne podcentral zawiera wszystkie
podstawowe układy elektroniczne podcentrali Integral IP MX, poza
polem obsługi i drukarką protokołującą.
Kaseta przymocowana jest do tylnej ścianki obudowy Integral IP MX i
zawiera 13 slotów przeznaczonych do montażu kart elektroniki.
Zasilanie i komunikację między poszczególnymi kartami umożliwiają
magistrale zainstalowane z tyłu kasety, wyposażone w specjalne sloty
do montażu kart elektroniki.

Pusta kaseta montażowa podcentrali
z magistralami

Pozycja 1
Pozycja zarezerwowana dla karty głównego procesora B5-MCU
Pozycja 2
Do dyspozycji dla wszystkich kolejnych opisanych kart. Jest przewidziana ponadto dla kart sieciowych B5-NET2-485, B5-NET4-485 lub
B5-LAN.
Wyposażona kaseta z kartami elektronicznymi

Pozycje 3 do 8
Pozycje nr 2 do 8 można dowolnie wykorzystać i instalować w nich
wszystkie moduły opisane niżej za wyjątkiem kart sieciowych B5NET2-485, B5-NET4-485 i B5-LAN a także kart przekaźnikowych
B3-REL10, B3-REL16 i B3-REL16E.
Pozycja 9
Jeżeli konieczne jest zainstalowanie w kasecie kart przekaźnikowych
(złącza o numerach 11-13), to do prawidłowej pracy niezbędne jest
obsadzenie złącza nr 9 kartą B5-BAF, B3-LPI lub B5-MRI16, ponieważ wyłącznie te moduły nadają się do sterowania magistralą przekaźników. Jeżeli nie ma potrzeby instalowania kart przekaźników, to również złącze nr 9 można wykorzystać dowolnie.
Pozycja 10
Pozycja zarezerwowana dla zasilacza B5-PSU.
Pozycje od 11 do 13
Pozycje zarezerwowane dla kart przekaźnikowych B3-REL10, B3REL16 i B3-REL16E.

3. 4

Wbudowane pole obsługi
Pole obsługi B5-CII dostępne jest w wielu wersjach językowych i może
być zamontowane w drzwiach centrali Integral IP MX typu B5-SCU-C,
B5-SCU-CP, B5-SCU-CP4L, B5-SCU-C8L, B5-SCU-CP4L-IP55, B5SCU-CP-EAT32, B5-SCU-C-EAT64.
Za pomocą przewodu wstążkowego podłączane jest do głównej jednostki
obliczeniowej B5-MCU oraz dodatkowo steruje drukarką protokołującą.

Podcentrala Integral IP MX? Montaż podcentrali

3. 5

Montaż podcentrali
Ścianę tylną podcentrali należy zamocować
wg planu wiercenia, używając czterech śrub
5x40 z zaokrąglonym łbem i czterech dybli o
wymiarze S8. Do montażu centrali na ścianie
gipsowo-kartonowej należy użyć kołków
rozporowych i przewidzieć ewentualne
wzmocnienie ściany.
Masa centrali Integral z akumulatorami
to ok. 50 kg!
Wprowadzić przewody i zlikwidować ich
naciągnięcie przez zastosowanie opasek mocujących.
Wstawić akumulatory i podłączyć ich przewody elektryczne.
Kasetę montażową zawiesić na tylnej ściance
i zainstalować właściwe karty w podcentrali.
Podłączyć przewody sieci zasilającej do zacisków sieciowych oraz przewody poszczególnych kart do właściwych złączy.
Założyć obudowę i przykręcić ją dwiema
śrubami mocującymi.

Plan wiercenia otworów montażowych pod każdą wersję obudowy podcentrali
Integral IP MX [wymiary podane w mm]

Wpiąć kabel taśmowy wychodzący z panelu
obsługi do B5-MCU.
Kabel masy drzwi połączyć z obudową.

Zestaw szyn dystansujących
Opcjonalna szyna dystansująca jest dostępna dla wszystkich obudów Integral pozwala na dodatkowe odsunięcie na 2cm obudowy
od ściany. Otwory montażowe wymagane do przymocowania ich
do obudowy zostały już wykonane. Ponadto należy zastosować
odpowiednio dłuższe wkręty mocujące (min. 5 x 60 mm).
Zestaw do mocowania akumulatorów
Zgodnie z przepisami VDS i EN 54-2 do mocowania akumulatorów w szafkach do dyspozycji jest obejma, która opcjonalnie w razie potrzeby może zostać zamówiona. Wymagane otwory wiercone do przymocowania obejmy do szafki są już przewidziane.
Każda podcentrala Integral IP MX dostarczana jest z dwiema etykietami opisowymi przy czym
jedna z nich jest już przymocowana wewnątrz obudowy po jej prawej stronie powyżej akumulatorów. Druga etykieta dostarczana jest razem z panelem obsługi i musi być przyklejona zgodnie z
wymaganiami dla dostępu na poziomie 1 (wg. normy EN54) i znajdować się na zewnątrz obudowy w widocznym miejscu!
Numery katalogowe
B3 Zestaw do mocowania akumulatorów:
B3 Zestaw szyn dystansujących:
Magistrala systemowa B5-BUS (zapasowa):
FG74108
FG74110
EG072919

Zewnętrzne panele obsługi? Wymiary zewnętrznych paneli obsługi

4 Zewnętrzne panele obsługi
4. 1

Wymiary zewnętrznych paneli obsługi

B5-MMI-CIP
Zewnętrzny panel obsługi

B5-MMI-CPP
Zewnętrzny panel obsługi z drukarką

B3-MMI-FPA
Panel obsługi dla straży pożarnej
w wersji austriackiej

B5-MMI-CII
Zewnętrzny panel obsługi bez obudowy

B5-MMI-HCIP
Panel obsługi High End

B5-MMI-HCPP
Panel obsługi High End z drukarką

B3-MMI-IPEL
B3-MMI-EAT64
Zewnętrzne pole wskazań dla 8 stref gaszenia Zewnętrzne pole wskazań dla 64 grup dozorowych

B3-MMI-FAT
Panel wskazań dla straży pożarnej
Zewnętrzne panele obsługi? Plan wiercenia otworów montażowych pod zewnętrzne panele obsługi

4. 2 Plan wiercenia otworów montażowych pod zewnętrzne panele obsługi
min. wymagana szerokość 670

min. wymagana szerokość 450

B3-MMI-FAT

13

183, 6

160

Ř 3, 7

330
350
14

Zasilanie? Zasilanie awaryjne (akumulatory)

5 Zasilanie
Na potrzeby zasilania central energią elektryczną z sieci elektroenergetycznej należy przygotować wydzielony
obwód elektryczny 230 V / 50 Hz (np. wg zaleceń podanych w TRVB S 123). Obwód ten musi zawierać oznakowany na czerwono bezpiecznik samoczynny (wytrzymujący co najmniej impulsy prądowe o amplitudzie 10 A)
oraz oddzielny wyłącznik różnicowoprądowy.
Podłączenie zasilania musi zostać wykonane przez fachowców ze stosownymi uprawnieniami w
zgodzie z normami obowiązującymi w danym kraju np. : DIN, ÖNORM, VDE oraz wyłącznie w
zgodzie z miejscowymi przepisami!
CSP musi otrzymywać zasilanie sieciowe z własnego obwodu elektrycznego (wydzielonego obwodu elektrycznego). Wszelkie prace wolno przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym napięciu
(sieć energetyczna + akumulator) i bez napięcia zewnętrznego.
W czasie dotykania kart podcentrali trzeba bezwzględnie przestrzegać zasad zabezpieczania przed
wyładowaniami elektryczności statycznej (obowiązują środki ostrożności ESD)!

5. 1

Zasilanie awaryjne (akumulatory)

W celu zagwarantowania nieprzerwanej pracy systemu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zaników zasilania
sieciowego w każdej podcentrali Integral instaluje się dwa akumulatory połączone szeregowo, które w razie awarii zasilania sieciowego przejmą zasilanie centrali.
Do instalacji akumulatorów przewidziano miejsce znajdujące się w dolnej części obudowy podcentrali Integral.
Wolno stosować wyłącznie następujące akumulatory (nr kat. HG691017) dopuszczone przez Schrack Seconet i
posiadające świadectwa VdS, w przeciwnym razie producent nie gwarantuje bezawaryjnej pracy systemu:

Typ akumulatora
WP 45-12
CTM CT38-12i
Excide Powerfit S312/40G5
Genesis NP38-12R
Sauseng SB 40-12I

Nr dopuszczenia VdS
G105087
G103053
G102109
G106045
G105017

15

Zasilanie? Podłączenie zasilania i akumulatorów

5. 2 Podłączenie zasilania i akumulatorów
W prawym górnym rogu tylnej ścianki podcentrali Integral IP MX znajduje się otwór, przez który należy wprowadzić kabel sieciowy. Na
obrzeżach tego otworu znajdują się otworki umożliwiające zamocowanie kabla za pomocą opaski w celu zmniejszenia jego ewentualnego
naciągnięcia.

Podłączenie
Przewody kabla sieciowego należy wpiąć w zaciski dla niego przeznaczone, przewód ochronny PE należy podłączyć do stosownie oznakowanego zacisku śrubowego uziemienia. Wchodzący w zakres dostawy kabel akumulatorowy podłączany jest do zasilacza i akumulatorów.
L1

B5-PSU

z odzielnego pola rozdzielni
zabezpieczenie przynajmniej 10A
własny wyłącznik

N
PE

Wtyczka
zasilająca

ACin: 230V
50/60Hz

NET OK
+5V; 3, 3V

Kostka zasilająca

EIN
AUS
VExt5
GndExt5
VExt4
GndExt4
VExt3
GndExt3
VExt2
GndExt2
VExt1
GndExt1

F5
F4
F3

Bezpiecznik bagnetowy 8A

F2
F1

+

50mV/A

+ VBAT
_

Akumulator

GNDBAT

12V-38... 40 Ah

Zasilacz B5-PSU:
Kostka zaciskowa dla zewnętrznych odbiorników:
Zapasowe bezpieczniki F1 do F5:
Kabel do podłączenia akumulatorów:
Bezpieczniki instalowane w kablu akumulatorowym:
Akumulatory:

16

Akumulator
EG072918
FG74090
IS625228
FG29910
IS625040
HG691017

Zasilanie? Zasilacz B5-PSU

5. 3

Zasilacz B5-PSU

Zasilacz o wydajności prądowej 7A dostarcza do każdej podcentrali
Integral wymagane napięcia 3, 3 V, 5 V i 27 V. Podłączenie do systemu
następuje poprzez wtyk znajdujący się z tyłu zasilacza włączany w
magistralę systemową B5-BUS zamontowana w kasecie montażowej
Na panelu przednim znajduje się blok 10 zacisków do podłączenia
odbiorników zewnętrznych z wykorzystaniem 5 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami.
Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej zasilacza B5-PSU.
Interfejsy

V45

Podłączenie zasilania
Gniazdo do pomiaru prądu akumulatorów
Wtyk połączeniowy z magistralą systemową
Podłączenie zewnętrznych odbiorników
Podłączenie akumulatorów VBAT
Podłączenie akumulatorów GNDBAT
Wyłącznik zasilania sieciowego
Wskaźniki LED

A10

Bezpieczniki dla wyjść F1 do F5

X1
X3
X4
X5
X13
X14
S1

Dane techniczne
Napięcie zasilające/częstotliwość:
Pobór mocy:
Bezpiecznik sieciowy:
Bezpieczniki w zasilaczu:
Wyjścia dla wewnętrznych odbiorników:
Wyjścia dla zewnętrznych odbiorników:
Wkładki topikowe F1 do F5
Zapasowe bezpieczniki F1 do F5:

230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz
maks. 350 VA
odporny na 10A impulsy prądowe
2 x 2. 0A zwłoczny
3, 3V/3A, 5V/1A, 27V/7A
5 x 27 V, 2. 5 A FF
2. 5A bardzo szybki, szklany rurkowy 5x20 mm
230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz

IS625228

Informacje dotyczące kompatybilności
Dozwolona pozycja w kasecie:
10
Kompatybilny z kartą głównego proceso- B5-MCU od wersji EG072939-ra:
B5-MCU-P od wersji EG072901-Kompatybilny z magistralą systemową:
B3 lub B5-BUS (wszystkie wersje)
Wersja oprogramowania Integral:
Kompatybilność wstecz do V 1. 0
Od wersji V 6. 0 pełny zakres funkcji razem z B5-MCU (sygnalizowanie uszkodzeń napięć i bezpieczników. )

17

Podłączenie odbiorników zewnętrznych
Zasilacz B5-PSU do podcentral Integral ma 5 wyjść (każde zabezpieczone bezzwłocznym bezpiecznikiem 2, 5 A) wyprowadzonych na listwie
zaciskowej nr X5 służących do podłączenia odbiorników zewnętrznych
np. urządzeń magistrali MMI-BUS, sygnalizatorów akustycznych, lamp
ostrzegawczych, sejfu na klucze dla straży pożarnej, konwertera interfejsów, trzymaczy elektromagnetycznych itp.

B5 - PSU

+
VExt5

F5

VExt4

F4

VExt3

VExt2

F2

VExt1

Tylko bezpieczniki szklane rurkowe 2, 5A o charakterystyce szybkiej
mogą być stosowane - w przeciwnym wypadku nie ma gwarancji, że
obwód zostanie przerwany.

Podłączenie zewnętrznych odbiorników należy przeprowadzić tak, by spełnić wymogi wszystkich odnośnych przepisów obowiązujących w kraju, w którym instalowany jest system!
Do akumulatorów i zasilacza nie wolno podłączać urządzeń odbiorczych nienależących do instalacji!
Całkowite natężenie prądu wyjścia odbiorników zewnętrznych nie może w żadnym wypadku przekroczyć wydajności prądowej zasilacza wynoszącej 7 A, ponieważ przy wykorzystywaniu wyłącznie zasilania z sieci (tzn. bez akumulatorów) może dojść do przeciążenia zasilacza.

Ze względu na wymogi bezpieczeństwa sygnalizatory akustyczne nie powinny być podłączane do
tego samego wyjścia, co inne urządzenia. Zwarcie na tej linii sygnałowej spowodowałoby, że sygnał alarmowy nie zostanie wygenerowany.

Pomiar prądu akumulatora
Podczas normalnej pracy odłączyć zasilanie sieciowe, wyjmując wtyczkę z
zasilacza B5-PSU zainstalowanego w centrali Integral, upewniwszy się
wcześniej, że na wyświetlaczu nie ma komunikatów o alarmach, ani o
odłączeniach, a akumulatory są podłączone i naładowane.
System sygnalizuje awarię zasilania sieciowego; cały system Integral bez
wyjątków zasilany jest jedynie przez akumulatory.
Włączyć urządzenie pomiarowe (miernik uniwersalny, woltomierz) i przełącznik zakresów pomiarowych ustawić na,, napięcie prądu stałego?
(przewidywana wartość pomiarowa: ok. 10÷350 mV DC.
????
Kabel pomiarowy prądu akumulatorów podłączyć z jednej strony do
gniazdka testowego zasilacza B5-PSU a z drugiej włączyć do używanego
DC
_
miernika.
~
V
A
Odczytać zmierzoną wartość i ją zanotować (= prąd spoczynkowy).
Wywołać alarm testowy, który spowoduje włączenie jak najwięcej wykonawczych urządzeń przeciwpożarowych zasilanych z CSP.
Odczytać zmierzoną wartość i zanotować ją (= prąd alarmowy).
Przeliczyć wartości zmierzone wg równania: wartość zmierzona [mV] / 50 = prąd akumulatora [A].
Naładowanie akumulatora do 80% pojemności w ciągu 24 godzin jest gwarantowane, jeżeli natężenie prądu spoczynkowego nie przekracza 5 A (=250 mV).
Czas buforowania równy 72 godziny (pracy w stanie czuwania) z akumulatora o pojemności 40 Ah jest zagwarantowany, jeżeli natężenie prądu spoczynkowego nie przekracza 0, 48 A (=24mV) (przy maksymalnym możliwym
prądzie alarmowym o wartości 7 A dla czasu buforowania 0, 5 godz. ). Jeżeli natężenie prądu spoczynkowego
przekracza
0, 48
A,
to
należy
wykonać
następujące
obliczenie:
A

V

AUS

10mA

137, 5

50mV/A
VBAT

AC

(prąd spoczynkowy x czas buforowania) + (prąd alarmowy x czas buforowania) & lt; efektywna pojemność akumulatora
(38 Ah).

Jeżeli wyniki pomiarów prądu akumulatora nie odpowiadają wynikom kalkulacji bilansu prądowego (+/- 10%)
należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Schrack Seconet.
18

Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta głównego procesora B5-MCU

6 Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące
6. 1

Karta głównego procesora B5-MCU

Karta głównego procesora B5-MCU przetwarza wszystkie dane innych kart
zainstalowanych w centrali, wykonuje niezbędne procesy dla działania logiki
systemu oraz zarządza danymi konfiguracyjnymi oraz czasem systemowym.
Stany systemowe pokazywane są za pomocą wskaźników LED, wszystkie operacje związane z konfiguracją i programowaniem wykonywane są poprzez
interfejs USB (X7) z wykorzystaniem komputera serwisowego PC z wersją
oprogramowania 7. 1 lub wyższą.
Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej zasilacza B5MCU.
Interfejsy
X1

Interfejs do podłączenia magistrali systemowej B5-BUS

X2

Gniazdo do podłączenia wbudowanego panelu obsługi

V5

Wskaźniki LED dla głównych procesorów A i B

X6
X7

Kołeczek reset do restartu systemu
Interfejs USB 1. 1 (np. : komputer serwisowy PC)

X8

Interfejs USB 1. 1 typu Host (obecnie niewykorzystywany)

Interfejs do podłączenia karty SD dla tekstów klienta, parametrów
projektu, itd.
X9

Zasilanie:
Pobór prądu w stanie czuwania:
Napięcie zasilania:

wewnętrznie poprzez magistralę systemową
35 mA typ. (prąd baterii)
Napięcie baterii VL+22 V.. 30 V
Napięcie układów logicznych VCC+5, 0 V? 5%
Napięcie układów logicznych VCC+3, 3V? 5%
0° do +50°C
5 do 95%, bez kondensacji

Wilgotność względna:
Karta głównego procesora B5-MCU
Przewód USB 3 m dla komputera serwisowego
Przewód USB 4 m dla komputera serwisowego
Karta SD 2GB

EG072939
FG022051
FG022052
FG020325

Dozwolone pozycje w kasecie:
1
Kompatybilny zasilacz:
B5-PSU od wersji EG072918-Wersja oprogramowania Integral:
od V 6. 0

19

Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? B5-DXI2 karta pętlowa X-LINE

6. 2

B5-DXI2 karta pętlowa X-LINE

Dla podłączenia dwóch linii pętlowych z odpowiednimi ostrzegaczami i modułami pętlowymi w technice XLINE. Alternatywnie można podłączyć jedną pętle i dwie linie otwarte lub 4 linie otwarte. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej karty B5-DXI2.
Wtyk do włączenia karty w szynę systemową (BUS)

Wtyczka podłączeniowa dla 2 linii pętlowych lub 4 linii
otwartych
Nr pętli

Oznaczenie

V4
G4
C4
L4
V3
G3
C3
L3
V2
G2
C2
L2
V1
G1
C1
Funkcja

niedostępna
Ekran
GND na końcu pętli
+24V na końcu pętli
GND na początku pętli
+24V na początku pętli
+24V na początku pętli

Pobór prądu czuwania:
Podłączenie:
Izolator zwarć:
Identyfikacja elementów:
Długość pętli/linii:

35 mA
2 pętle, na każdej maks. 250 elementów lub 4 linie otwarte
zintegrowany z ostrzegaczami i modułami
standardowo zintegrowana
maks. 3. 500 m

B5-DXI2 karta pętlowa X-LINE
Wtyczka połączeniowa dla pętli
Kabel dla linii pętlowych (ekranowany)

EG072912
YY970138
L198200804

20

2 do 9
Kompatybilna z kartą głównego procesora: B5-MCU (wszystkie wersje i warianty)
od V 7. 1
Podłączane elementy:
Gniazdo USB 501 do podłączenia czujek automatycznych CUBUS MTD 533X, oraz akustycznego wskaźnika zadziałania BXAPI i równoległego wskaźnika zadziałania BA-UPI
Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 535 i MCP 545
Moduły pętlowe X-Line BX-AIM, BX-OI3, BX-REL4, BXIOM, BX-IM4, BX-ESL, BX-RGW
Urządzenia ostrzegawcze BX-SOL i BX-FOL
Zalecany przewód dla pętli:
YnTKSY ekw 1 x 2 x 0, 8 mm

Właściwości X-LINE (np. 250 elementów na pętle) mają zastosowanie tylko gdy na pętli zamontowane są wyłącznie elementy X-LINE. Ponieważ elementy X-LINE są kompatybilne wstecz,
pętla z elementami X-LINE i pętli dozorowych będzie działała poprawnie, jednak taka pętla będzie miała właściwości zwykłej pętli dozorowej.

6. 2. 1

Podłączenie X-LINE
Wszystkie dostępne moduły i ostrzegacze pożarowe przeznaczone do pracy w technologii linii
pętlowych X-LINE charakteryzują się całkowicie symetryczną budową, jeżeli chodzi o sposób
podłączenia do linii pętlowej (wejścia przełączane, izolatory zwarć. ) Dlatego nie ma znaczenia, do
której części pętli - do,, początku pętli? czy do,, końca pętli? następuje ich podłączenie. Jednak
dla zachowania przejrzystości instalacji zaleca się utrzymanie raz przyjętej zasady podłączania
przewodów (w całej pętli).

4 3

MCP 545X
BX-OI3

1 Vext+
IN3+
IN3- Wejście 3
IN2+
Wejście 2
SHLD
IN2IN1+
Wejście 1 SHLD
IN1L2

X3

Przekaźnik
NO
COM
NC

SHLD 6
GND 5

4
SHLD 3
GND
654 3 21

USB 501

B5-DXI2

GND

L1 1

EKRAN

X1NC1

COM1
NO1
X2NC2

COM2
NO2
X3NC3

COM3
NO3

12 34

5678
L2

NO4

COM4

SHLD

X4NC4

MCP 535X
21

6. 2

Podłączenie elementów do linii otwartych
Wytyczne nie pozwalają na stosowanie na jednej linii czujek automatycznych z ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi. Analogicznie nie jest dozwolone stosowanie na jednej linii ostrzegaczy pożarowych razem z modułami sterującymi.
Ostrzegacze podłączone do linii muszą znajdować się w tej samej strefie pożarowej.
Zgodnie z wymaganiami VdS, PN na jednej linii można zastosować maksymalnie 32 czujki pożarowe. 3

Podłączenie do gniazda USB 501

Do gniazda USB 501 (wszystkie wersje) mogą być podłączone czujki automatyczne typu CUBUS MTD 533X.
Do każdego gniada USB 501 może być podłączony akustyczny wskaźnik zadziałania BX-API lub równoległy
wskaźnik zadziałania BA-UPI.

USB501

6 5 4 32 1
L1
6 5 4 321
BX-API

- +

SL

BA-UPI

22

6. 4

Podłączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego MCP 535X i MCP 545X

M P5 5
C
4 X
1234

5678

SL
HD
L
2
GD
N

6
5
3
S D
HL
G
ND

MP 3 X
C 55

6. 5

Podłączenie modułu wejścia BX-AIM

Moduł linii bocznej BX-AIM (20-2100005-01) obsługuje linię stałoprądową przyłączoną do pętli X-LINE. Można go zaprojektować, by pracował jako nadzorowane wejście do odczytu stanu zestyków bezpotencjałowych
bądź jako grupa ostrzegaczy pozwalając w ten sposób na podłączenie czujek dwustanowych (adresowanie kolektywne). Za pośrednictwem modułu BX-AIM możliwe jest podłączenie poprzez barierę Zenera (iskrobezpieczność) czujek dwustanowych pracujących w strefie Ex; moduł ten ma ponadto wyjście dla wskaźnika równoległego. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej modułu BX-AIM.
Detektory konwencjonalne lub wejście
nadzorowane

Wejście gaszenia zgodnie z VdS

LS

1 P-

P+

680 R

BX-AIM
3k3

560 R

19k1

BX-AIM

Centrala Sterowania Gaszeniem

L

C

L Ex

L1 1
560 R
Obszar EX

Detektory konwencjonalne w strefie zagrożonej wybuchem

Z787
Lokalne uziemienie bariery, dodatkowo
połączenie wyrównawcze 10mm2˛ z
z uziemieniem centrali

23

6. 6

Podłączenie modułu wejścia/wyjścia BX-OI3

Moduł BX-OI3 (20-2100001-01) można wykorzystać jako moduł wejścia/wyjścia (1 wyjście przekaźnikowe, 2
nadzorowane wejścia, 1 wejście z optoizolatorem), a także do obsługi ostrzegaczy lub grupy ostrzegaczy, co
umożliwi podłączenie czujek specjalnych do instalacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji
technicznej modułu BX-OI3.

niemonitorowane

Przekaźnik

1 NC
NO

Sterownaie urządzeniami
przeciwpożarowymi

monitorowane

180?
180?

IN2IN1+ Wejście1 SHLD
Nadzorowanie zestyków
bezpotencjałowych

Nadzorowanie napięcia
zewnętrznego

zasilacz

Przekaźnik GND
24

X2
Uszkodz.
Alarm

Czujka specjalna

IN2IN1+ Wejście 1
IN1-

Podłączenie czujek specjalnych

6. 7

Podłączenie modułu wyjścia BX-REL4

Moduł BX-REL4 (20-2100004-01) ma 4 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe o obciążalności maks. 60 W
(maks. 2A/230V lub 0, 25A/24V). Wszystkie przekaźniki posiadają bistabilne zestyki przełączne z niezależnymi
zaciskami dla styku NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zwarty). Dla każdego wyjścia można niezależnie
zaprogramować funkcję,, fail-safe? dla przypadku braku zasilania na pętli. Szczegółowe informacje dotyczące
BX-REL4 zawarte są w dokumentacji technicznej modułu.

NO1

COM2

Sterowanie
windą

COM3

NO3
Zasilacz
zewnętrzny

Przykład 3:
Sterowanie napięciem
zewnętrznym
np.... silnik wentylatora

COM1

Przykład 2:
Zestyk NC
np.... sterowanie
elektroniką

BX-REL4

Przykład 1:
zasilacza CSP
np. syreny

COM4
M

6. 8

Podłączenie modułu wyjścia nadzorowanego BX-IOM

BX-IOM (20-2100002-01) to moduł posiadający jedno wyjście nadzorowane i jedno wejście z optoizolatorem.
Moduł służy do sterowania nadzorowanymi odbiornikami (np. sygnalizatorami akustycznymi), które otrzymują
zasilanie ze źródła zewnętrznego. Wspomniane wejście można wykorzystać do kontroli zewn. źródła zasilania.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej modułu BX-IOM.

BX-IOM

Podłączenie odbiornika z nadzorowaniem napięcia zewnętrznego źródła zasilania
20V-30V
1 VEXT

IM1+
IM1OM1+
OM1-

25

6. 9

Podłączenie modułu wejść BX-IM4

Moduł BX-IM4 (20-2100003-01) ma 4 wejścia nadzorowane (lub nienadzorowane) do zestyków bezpotencjałowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej modułu BX-IM4.
Wejścia nadzorowane

Wejścia nienadzorowane

6. 10

Podłączenie bramki radiowej BX-RGW

BX-RGW (20-2100006-01) służy do podłączenia ostrzegaczy radiowych do centrali sygnalizacji pożarowej.

BA-RFM

BX-RGW

DOW 1171

Należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją techniczną modułu BX-RGW przed włożeniem
baterii do urządzeń BX-RGW, DOW 1171 i SMF 6120. W dokumentacji tej znajdują się również
wszelkie inne niezbędne informacje.

26

6. 11

Podłączenie pętlowego sygnalizatora akustycznego BX-SOL

Poziom natężenia dźwięku może być indywidualnie nastawiany dla każdego sygnalizatora za pomocą oprogramowania Asystent Peryferii od wersji 7. oprogramowania centrali Integral.

BX-SOL

Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia i nastawienia pętlowego sygnalizatora akustycznego BX-SOL
znajdują się w dokumentacji technicznej.

Przełącznik
DIP

1 2

Przełącznik typu DIP - nieużywany!

6. 12

Podłączenie pętlowego sygnalizatora optycznego BX-FOL

BX-FOL

Częstotliwość błysku może być indywidualnie nastawiana
dla każdego sygnalizatora za pomocą oprogramowania
Asystent Peryferii od wersji 7. oprogramowania centrali
Integral.

Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia i nastawienia pętlowego sygnalizatora optycznego znajdują się w
dokumentacji technicznej.

27

6. 13

Podłączenie czujnika położenia końcowego BX-ESL

X4

28

BX-ESL jest umieszczony w plastikowej obudowie.
Kabel jest doprowadzony przez przepusty kablowe
PG. Podłączenie do X-LINE następuje za pośrednictwem zacisków śrubowych X1-X4.

BX-ESL

Czujnik położenia końcowego BX-ESL (20-2100007-01) nadzoruje ruch kontrolnego popychacza wykorzystując
wiązkę światłą podczerwonego i przekazuje informacje do centrali sygnalizacji pożarowej za pomocą czterech
połączeń z Integral X-LINE. Dodatkowe informacje o BX-ESL są dostępne w odpowiedniej dokumentacji
technicznej.

Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta sterująca B5-BAF

6. 3

Karta sterująca B5-BAF

Karta B5-BAF pozwala na zastosowanie wyjść nadzorowanych (urządzenia alarmujące i transmisji, sygnalizatory
akustyczne, itp), paneli sterowniczych dla straży pożarnej (zgodnie z normą DIN 14661), a także do sterowania
magistralą przekaźników. Karta B5-BAF zawiera również port dla magistrali urządzeń zewnętrznych MMI-BUS,
do którego można podłączać m. in. panel obsługi i używany w Austrii panel sterowniczy dla straży pożarnej.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B5-BAF.
Wtyk do włączenia karty w szynę systemową (BUS)
Wtyk do włączenia w magistrale przekaźnikową

Blok zacisków 2 wyjść nadzorowanych, do których podłącza się urządzenie transmitujące i urządzenie alarmujące
wzgl. obwody z obciążeniem 16? ÷1k?.
Zacisk
Oznaczenie
CFM2
OM2OM2+
CFM1
OM1OM1+

Funkcja
Potwierdzenie GND
+24V
+24V

Interfejs do panelu obsługi dla straży pożarnej zgodny z
DIN 14661
7
8
9
11
12
X6

FCPI2
FCPI3
24V
FCPO2
FCPO0
FCPO3
FCPO1
FCPO4
FCPI1
FCPO5
FCPI0
FCPI4

Interfejs dla MMI-BUS
MMIA+
MMIAMMIB+
MMIBGNDISA
GNDISA
GNDISB
GNDISB

X11-16

Mostki do ustawienia zakresu obciążenia obsługiwanego przez wyjścia w bloku zacisków X3.

X17, X18

Mostki do terminowania MMI-BUS
Po założeniu mostków X17 i X18 MMI-BUS jest zaterminowana.

29

Pobór prądu:

Interfejs magistrali przekaźnikowej:
Interfejs dla panelu obsługi dla straży pożarnej zgodny z DIN 14661:
Typ transmisji:
Odległość:
Interfejs OM1:

35 mA typowo z włączonym sterownikiem wyjść, ale bez prądu
urządzeń peryferyjnych, bez MMI-BUS i bez panelu obsługi dla
PSP zgodnie z DIN
MMI-BUS, 2 wyjścia nadzorowane,
Panel obsługi dla straży pożarnej zgodny z DIN 14661
dla B3-REL10 lub B3-REL16(E)

Interfejs OM2:
Interfejs MMI-BUS:
Długość MMI-BUS:

12-pinowa wtyczka zaciskowa
równoległa, dwukierunkowa
maks. 5 m
Urządzenie transmisji lub
wyjście nadzorowane, 28 V/1, 5 A
separowany galwanicznie RS 485
maks. 200 m

Karta sterująca B5-BAF
Wtyczka zaciskowa MMI-BUS
Wtyczka z zaciskami lutowanymi MMI-BUS
Wtyczka dla panelu obsługi dla PSP
Wtyczka dla wejść/wyjść nadzorowanych
Kabel czerwony ekranowany MMI-BUS
Kabel czerwony nie ekranowany MMI-BUS

EG072908
FG74085
FG74086
FG74089
FG74088
L228022518
L228022516

9 przy sterowaniu magistrala przekaźnikową, w innym przypadku też 2 do 8
od v 7. 1
Podłączane elementy do MMI-BUS:
wszystkie urządzenia B3-MMI-BUS od wesji -A i B5-MMIBUS oraz pole obsługi High End B5-HCIP i B5-MMI-HCPP
Zalecane typy kabli dla MMI-BUS:
HTKSH PH90 2x2x0, 5 (czerwony nieekranowany)
HTKSH ekw PH90 1x2x0, 5 (czerwony ekranowany)

Jeżeli do karty B5-BAF podłączany jest panel obsługi High-End B5-MMI-HCIP lub B5-MMIHCPP na ostatnim urządzeniu podłączonym do magistrali MMI-BUS muszą być założone
mostki.
Razem z panelem High-End mogą być zastosowane urządzenia MMI-BUS od wersji -F!
Przy zastosowaniu urządzeń MMI-BUS do wersji -E mostki nie mogą być założone!

30

6. 1

Parametryzacja wyjść nadzorowanych za pomocą mostków X11 do X16

Standardowo mostki dla wyjść OM1 i OM2 ustawione są dla obciążenia 160-1000?.
Wyjście nadzorowane OM1
Obsługiwany zakres
obciążenia

Prąd wyjściowy

Prąd spoczynkowy

Prąd zwarciowy

Rezystancja
okablowania

160-1000?

1. 5A maks.

890 uA

2. 17 A typ.

maks. 50?

57-375?

2. 5 mA

maks. 20?

20-80?

12. 8 mA

maks. 5?

TUS

100 mA

16 mA

137 mA typ.

MDL-F

Mostki

Wyjście nadzorowane OM2
Obsługiwany
zakres obciążenia

20-75?

31

6. 2

Podłączenie nadzorowanych urządzeń przeciwpożarowych

Obciążenia nadzorowane prądem spoczynkowym

Podłączenie z zastosowaniem sygnału
zwrotnego

B5-BAF

B5-BAF
MONITOROWANE

Urządzenie
transmitujące

+

,, Obciążenia elektroniczne"
Obciążenie elektroniczne to urządzenie lub moduł,
który jest używany zamiast standardowego rezystora
obciążającego. Obciążenie elektroniczne obejmuje
między innymi dokładne obciążenie obwodów zasilania, testowanie akumulatora i źródła prądu stałego.
Obciążenie elektroniczne jest odbiornikiem prądu.
Ładowanie prądu ze źródła ze stałą rezystancją oznacza, że tylko niektóre prądy obciążenie z określonymi
rezystancjami mogą być załączone. Tymczasem obciążenie elektroniczne pozwala na zdefiniowanie zakresu
prądu. Ponadto obciążenie elektroniczne zapewnia że
gdy napięcie zasilające jest równe 1V to pobór prądu
wynosi 0mA.

32

WYJŚCIA
1k

6. 3
(TUS)

Podłączenie wielokryteryjnego urządzenia transmisji w wersji wiedeńskiej

Szczegółowe informacje odnośnie podłączenia urządzenia transmisji w wersji wiedeńskiej do systemu Integral IP
MX znajdują się w Informacji o Stosowaniu Nr 92.

Nadajnik TUS

E 2 kluczyk sejfu
otwierany przez
straż pożarną

E 1 TUS
potwierdzenie
zwrotne

B5-PSU
X5

24V

Vext
GndExt

K16
(K15)

(K3)
K1

Główny
ostrzegacz

6. 4

Podłączenie urządzeń transmisji zgodnie z EN 54-1

Ze względu na różnorodność stosowanych systemów transmisji dokument ten nie zawiera opisu takiego systemu.
Należy skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem handlowym.

33

6. 5

Podłączenie panelu obsługi dla straży pożarnej typu FBF 0720 (Wiesmeier)

Przy podłączaniu panelu obsługi dla straży pożarnej w wersji niemieckiej do B5-BAF napięcie
zasilania musi być ustawione na +24 V!

FBF 0720 (Wiesmeier)

zgodnie z DIN 14661
zasilanie
zasilanie

FBF
FBF

FCPI0 12

Przycisk " BMZ zurückstellen "

z FBF, pole 6

FCPI1 9

Przycisk " Akustische Signale ab "

z FBF, pole 5

FCPI3 2

Przycisk " ÜE prüfen"

z FBF, pole 8

Przełącznik " ÜE ab"

z FBF, pole 7

Przełącznik " BFS ab "

z FBF, pole 4

Wskaźnik " Alarm erkannt "

w FBF, pole 6

Wskaźnik " ÜE ab "

w FBF, pole 7

Wskaźnik " ÜE ausgelöst"

w FBF, pole 2

Wskaźnik " Löschanlage ausgelöst"

w FBF, pole 3

Wskaźnik " Brandfall-Steuerungen ab "

w FBF, pole 4

Wskaźnik " Akustische Signale ab "

w FBF, pole 5

FCPI2

FCPO1

14
13
24
25
34
33
36

+ 24 VDC
1 2 3
J9

0 VDC
A B
J1

! połozenie mostka!

k4

E

J7

J8

35
28
J6

12V

PJ 11

24 V 3
GND 11

PJ 10

FBF-D

PJ 7

FCP04 8

PJ 14

FCPO2 4

PJ 5

FCPO0 5

PJ 6

wszystkie pozostałe mostki są założone!

FCP05 10
FCP03 6

21
23
K6

F

K2

6. 6
Podłączenie różnych wersji paneli obsługi dla straży pożarnej zgodnie z
Ze względu na różnorodność stosowanych paneli obsługi dla straży pożarnej dokument ten nie zawiera opisu
takich rozwiązań. Należy skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem handlowym.

34

Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL10

6. 4

Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL10

Karta zawiera 10 dwustanowych, dowolnie programowanych przekaźników 230 V / 3 A. Funkcję przekaźnika,
tzn. NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zwarty), ustala się podczas projektowania przez zdefiniowanie w
oprogramowaniu. Zaprogramowanie zabezpieczeniowego stanu przekaźnika (tzw. funkcja fail-safe) pozwala
zdefiniować dla poszczególnych przekaźników karty stan, który przekaźnik przyjmuje na wypadek zaniku zasilania bądź w razie wyłączenia CSP. Do sterowania magistralą przekaźnikową musi być zastosowana karta B5-BAF
lub B5-MRI16 na pozycji nr 9 kasety. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty
B3-REL10.

Wtyk do włączenia karty w szynę przekaźnikową (REL)
X2, X3

Wtyczki podłączeniowe (przekaźniki
230V/3A)
Wtyczka X2
Wtyczka X3

Zacisk

R10
R9
R8
R7
R6

R5
R4
R3
R2
R1

Budowa przekaźnika
Rezystancja styku:
maks. napięcie załączania:
maks. prąd załączania:
maks. moc załączana:

wewnętrznie poprzez magistralę systemową/- przekaźnikową
bistabilny
30 m?
230 VAC / 125 VDC
3 A dwa bieguny podłączone do zacisków
300W /2500VA

Karta przekaźników B3-REL10
2 szt. wtyczek podłączeniowych (montaż
boczny)
czołowy)

EG072804
FG74103

Uwaga: Wtyczki podłączeniowe nie wchodzą w zakres
dostawy karty i muszą być zamawiane oddzielnie!

FG74104

11 do 13
wszystkie
35

Podłączenie zestyku normalnie otwartego (NO) lub normalnie zwartego (NC)

Zestyk NO
lub NC,
zależnie od
zaprogramowania

odbiornik
maks. 230V~/3A

Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16

6. 5

Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16

Karta zawiera 16 dwustanowych, dowolnie programowanych przekaźników 30 V / 3 A do sterowania sygnalizatorów akustycznych, trzymaczy elektromagnetycznych, przekaźników, itp. Funkcję przekaźnika, tzn. NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zwarty), ustala się podczas projektowania przez zdefiniowanie w oprogramowaniu. funkcja fail-safe) pozwala zdefiniować
dla poszczególnych przekaźników karty stan, który przekaźnik przyjmuje na wypadek zaniku zasilania bądź w
razie wyłączenia CSP. Karta B3-REL16 może być zainstalowana tylko na pozycjach od 11 do 13 oraz do sterowania magistralą przekaźnikową musi być zastosowana karta B5-BAF lub B5-MRI16 na pozycji nr 9 kasety na
karty Integral IP MX. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3-REL16.

X17

Mostki do parametryzacji przekaźnika R9

Wtyczki podłączeniowe (przekaźniki 24V/3A)
Przekaźnik R16
Przekaźnik R15
Przekaźnik R14
Przekaźnik R13
Przekaźnik R12
Przekaźnik R11
Przekaźnik R10
Przekaźnik R9

maks. moc załączana:
Żywotność styku:
Temperatura otoczenia:

Wtyczka X3
15
Przekaźnik R8
Przekaźnik R7
Przekaźnik R6
Przekaźnik R5
Przekaźnik R4
Przekaźnik R3
Przekaźnik R2
Przekaźnik R1

wewnętrznie poprzez magistralę systemową-/przekaźnikową
0 mA statyczny
9 mA przez 10 ms na przekaźnik w momencie przełączania
30 m? maks.
30 VAC / 30 VDC
3A
60 W (2 A przy 30 V)
min. 5*107 (mechaniczna); min. 105 (elektryczna)
0° do +50°C

37

Karta przekaźników B3-REL16
czołowy)
Dioda gasząca 1N4007
Rezystor 3 kOhm
Rezystor 4. 7 kOhm
Rezystor 11 kOhm
Bariera ochronna

EG072807
FG74105

FG74106
MM000170
niedostępny w magazynie
MM100013
MM100001
FG020430

wszystkie

Podłączenie zestyku NO (normalnie rozwarty) lub NC (normalnie zwarty)

Syrena
zestyk NO

Trzymacz
elektromagnetyczny
zestyk NC

HM

6. 5. 1

Przy podłączaniu
odbiorników indukcyjnych
zalecane jest użycie diod
gaszących
(np.. 1N4007).

GndExt3

GndExt4

GndExt2

38

6. 2

Standardowy interfejs gaszenia zgodnie z VdS
Standardowy interfejs systemu gaszenia (zgodny z VdS) to znormalizowany interfejs umożliwiający podłączenie CSP do centrali sterowania gaszeniem. Port ten NIE służy jednak do bezpośredniego sterowania urządzeniami gaśniczymi!

Przekaźnik R9 każdej karty B3-REL16 (od wersji -A) może być zmodyfikowany i zastosowany jako interfejs
gaszenia. Aby to wykonać należy usunąć mostek X17 i dodać rezystor alarmowy R1 (680R) i rezystor nadzorujący R2 (3k3). Dodatkowo jedno wejście (dowolne z dostępnych) musi być zaprojektowane jako wejście gaszenia
na B3-MTI8 z jednoczesnym ustawieniem mostków na trybu pracy,, Wejście gaszenia VdS?.
B3-MTI8

Centrala Sterowania
Gaszeniem

Standardowy interfejs
gaszenia (zgodny z VdS)

680R

System gaszenia

usunąć X17

39

6. 3

Standardowy interfejs sygnałów uszkodzeniowych, zgodnie z VdS

Standardowy interfejs sygnałów uszkodzeniowych (wg standardu VdS) to znormalizowany interfejs umożliwiający podłączenie CSP do urządzenia transmitującego sygnały uszkodzeniowe. Interfejs zawiera jedno nadzorowane
wyjście i jedno nadzorowane wejście.
Przekaźnik R9 każdej karty B3-REL16(od wersji -A) może być zmodyfikowany do pracy jako interfejs sygnału
uszkodzeniowego. Aby to wykonać należy usunąć mostek X17 i dodać rezystor alarmowy R1 (680R) i rezystor
nadzorujący R2 (3k3). Dodatkowo jedno wejście (dowolne z dostępnych) musi być zaprojektowane jako wejście
gaszenia na B3-MTI8 z jednoczesnym ustawieniem mostków na trybu pracy,, Wejście gaszenia VdS?. Dla wyjścia
przekaźnikowego musi zostać spełniony warunek, że dany przekaźnik karty musi przekazać sygnał uszkodzenia
również przy braku zasilania (awaria zasilania). Przekaźnik ten musi mieć więc być zaprogramowany z aktywną
funkcją fail-safe (Active in fail safe position).
B3-MTI8
X13

System transmisji sygnałów
uszkodzeniowych

sygnałów uszkodzeniowych
(zgodnie z VdS)

R2

40

Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16E

6. 6

Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16E

Karta posiada takie same funkcje i specyfikację techniczną co karta B3-REL16 ale ponadto posiada także dodatkowo zabezpieczone bezpiecznikami przekaźniki(bezpieczniki nie są monitorowane) i rezystory (rezystor nadzorujący 3k3 i rezystor alarmowy 680R) do zastosowania jako interfejs gaszenia zgodnie z VdS. Za pomocą mostków można wybrać tryb pracy jako standardowy przekaźnik lub jako interfejs VdS. Szczegółowe informacje
można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3-REL16E.
Wtyk do włączenia karty w szynę przekaźnikową (REL)

BR1-16

Mostki do ustawienia trybu pracy jako,, zestyk przekaźnikowy-
lub,, interfejs VdS-:

Wtyczki podłączeniowe (przekaźniki 30V/3A)
Zabezpieczenie zestyku:

Mostek

BR 16

Przekaźnik R8

BR 15

Przekaźnik R7

BR 14

Przekaźnik R6

BR 13

Przekaźnik R5

BR 12

Przekaźnik R4

BR 11

Przekaźnik R3

BR 10

Przekaźnik R2

BR 9

Mostek
BR 8
BR 7
BR 6
BR 5
BR 4
BR 3
BR 2
BR 1

mikrobezpiecznik 3, 15 A o charakterystyce zwłocznej

Karta przekaźników B3-REL16 E
2 szt. wtyczek podłączeniowych (montaż boczny)
2 szt. wtyczek podłączeniowych (montaż czołowy)

EG072822
FG74105
FG74106

Bezpiecznik dla B3-REL 16 E

YK140651

Uwaga: Wtyczki podłączeniowe nie wchodzą w zakres dostawy karty i muszą być
zamawiane oddzielnie!

41

6. 6. 1

W trybie alarmowym standardowego interfejsu gaszenia zgodnie z VdS zawiera nadzorowane wejście (B3-MTI8, B3-IM8 lub
B3-DCI6), które jest zaprogramowane i
nastawione jako interfejs VdS. Wejście to
pozwala na odbiór przez CSP sygnału wysterowania z systemu gaszenia.

Interfejs posiada dla wyjść w trybie przesyłania rozkazów rezystory nadzorujące (3k3 i
680R na B3-REL16E), z ustawionymi kryteriami sterującymi i ustawionymi za pomocą mostków BR1 do BR16 jako interfejs
VdS.

gaszenia (zgodny z VdS)
BRx

42

6. 2

Standardowy interfejs sygnałów uszkodzeniowych (wg standardu VdS) to znormalizowany interfejs umożliwiający podłączenie CSP do urządzenia transmitującego sygnały uszkodzeniowe..
Interfejs posiada dla wyjść w trybie przesyłania rozkazów rezystory nadzorujące
(3k3 i 680R na B3-REL16E), z ustawionymi kryteriami przekazywania sygnałów
o uszkodzeniu i ustawionymi za pomocą
mostków BR1 do BR16 jako interfejs
W trybie alarmowym standardowego
interfejsu gaszenia zgodnie z VdS zawiera
nadzorowane wejście (B3-MTI8, B3-IM8
lub B3-DCI6), które jest zaprogramowane i nastawione jako interfejs VdS. Wejście to pozwala na odbiór przez CSP
sygnału wysterowania z systemu gaszenia.

Ponadto właściwy styk przekaźnika musi
być ustawiony w ten sposób aby w przypadku awarii zasilania przełączył się w
pozycję bezpieczną (pozycja fail-safe).

(zgodnie z VdS)
43

Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Interfejs przekaźnikowy B5-MRI16

6. 7

Interfejs przekaźnikowy B5-MRI16

Karta zawiera 16 dwustanowych, dowolnie programowanych przekaźników 30 V / 3 A. Funkcję przekaźnika,
oprogramowaniu. Zaprogramowanie stanu przekaźnika w stanie uszkodzenia (tzw. Karta B5-MRI16 może być zainstalowana na pozycjach 2 do 9 kasety montażowej centrali Integral IP MX. Karta posiada interfejs do sterowania magistralą przekaźnikową Integral IP MX i
instalując ją na pozycji 9 można sterować kartami przekaźnikowymi B3-REL10, B3-REL16 i B3-REL16E. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B5-MRI16.
Wtyczka X4
Zasilanie:

6 mA typ. (prąd baterii)

60 W (2 A przy 30 V)

Interfejs przekaźnikowy B5-MRI16
2 szt. wtyczek podłączeniowych (montaż czołowy)
Dioda gasząca 1N4007

EG072956
Uwaga: Wtyczki podłączeniowe nie
wchodzą w zakres dostawy karty i
muszą być zamawiane oddzielnie!

MM000170

9 przy sterowaniu magistrala przekaźnikową, w innym przypadku: 2 do 8
Wersja oprogramowania Integral: Od 7. 1
44

Podłączenie zestyku NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zwarty)

Syrena

elektromagnetyczny

45

Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta wejść nadzorowanych B3-IM8

6. 8

Karta wejść nadzorowanych B3-IM8

Dla podłączenia maks. 8 linii otwartych, które mogą być ustawione jako grupy ostrzegaczy (ostrzegacze firmy
Hekatron serii 130 lub czujki EX firmy Hochiki) lub jak wejścia nadzorowane (np. interfejs gaszenia zgodny z
VdS, wejście główne, nadzorowanie zaworu, itp. Tryb pracy każdej linii jest indywidualnie ustawiany za pomocą
mostków na karcie oraz oprogramowania. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej karty
B3-IM8.

X3 - X10

Mostki do ustawienia trybu pracy

Wtyczka podłączeniowa dla ostrzegaczy / wejść
Wejście

C8
L8
C7
L7
C6
L6
C5
L5
Pobór prądu:
Podłączenie:

X10
X9
X8
X7
9 mA typ. (prąd baterii bez peryferii)
8 grup ostrzegaczy lub 8 wejść nadzorowanych

Karta wejść nadzorowanychB3-IM8
Wtyczka podłączeniowa dla wejść nadzorowanych
Mostek 953R dla X3 do X10 (8 szt.. )
Mostek 110R dla X3 do X10 (8 szt. )
Rezystor 4K7 0. 25W? 5%
Rezystor 3K3 0. 25W? 5%

EG072855
FG74087
FG74113
FG74114
MM100008

Od v 7. 1

46

6. 8. 1

Parametryzacja za pomocą mostków

Tryb pracy wejść może być ustawiony za pomocą mostków X3 do X10. Równolegle wymagane jest odpowiednie
ustawienie wejść za pomocą oprogramowania Integral (Integral Listgenerator do wersji oprogramowania 6. x,
Konfiguracja od wersji 7. 1).
Dla wszystkich mostków X3 do X 10 obowiązują poniższe zasady:

Założony mostek 1-2
(ustawienie fabryczne)

Mostek otwarty

Założony mostek 2-3

6. 2

Grupy ostrzegaczy:
Technika monologowa Integral
Grupy ostrzegaczy firmy Hekatron serii 130 i
130 Ex-i
Grupy ostrzegaczy firmy Hekatron SSD/UTD
521
Mostek 953? dla linii alarmowej 10 k?
Jumper 110? linii alarmowej 3 k?
Wejście nadzorowane
Linia systemu alarmowego 15k?
Wejście gaszenia wg VdS
Wejście główne
Monitorowanie zaworu
Czujki EX-i firmy Hochiki SLR-E-IS, DCD-1E-IS

Podłączenie gniazd czujek 143 i 143 K

3k

143 x

Det. końcowy

143 x
6. 3

Gniazda czujek 143 Ex-i z barierą Zenera Z787

Wskazówka: Połączenie to spełnia wymagania wytycznych VdS 2489!

Obszar Ex
143Ex-i

maks. 10 szt. gniazd 143Ex-i

Połączenie wyrównawcze 10mm2 do uziemienia CSP

47

6. 4

Gniazda czujek 143 Ex-i z separatorem GTW 01

Uwaga Połączenie to NIE SPEŁNIA wymagań wytycznych VdS 2489!
Obszar Ex

B3-IM8

GTW 01
4k7

143Ex-i
6. 5

Podłączenie czujek Ex-i firmy Hochiki w obszarach EX

YBN-R/4IS

48

Połączenie
wyrównawcze
10mm2
z uziemieniem
CSP

6. 6

Podłączenie ostrzegaczy SSD/ UTD 521 i MCP 525

Podłączenie gniazd czujek USB 501

6543 21

Podłączenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych MCP 525

R3

R4

R5

R2 (RE)
MCP 525

Usunąć R2 (RE)!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R2 (RE)

MCP 525
Nie usuwać R2 (RE)!

Przycisk końcowy

Należy zastosować wersję MCP 525-1!

6. 7

Podłączenie wejść nadzorowanych

18, 2 k??

26, 7 k???

Podłączenie zestyku NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zwarty)
Zestyk NO

49

6. 8

Podłączenie wejść gaszenia

Wejście gaszenia wg VdS

Nadzorowanie zaworu

Wejście główne

Gaszeniem
680 R
1k5

a

1k5
b

a lub b = wstępne wyster
a i b = wysterowane

50

Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta wyjść nadzorowanych B3-OM8

6. 9

Karta wyjść nadzorowanych B3-OM8

Dla podłączenia urządzeń peryferyjnych (sygnalizatory optyczne, akustyczne, itp. ); posiada 8 wyjść sterujących
monitorowanych wykrywających zwarcie lub przerwę w obwodzie. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej karty B3-OM8.
Ze względu na wewnętrzne zabezpieczenie napięcia wyjściowego (27 V) dla urz. peryferyjnych
przez bezpieczniki 4A o szybkim działaniu, maksymalny ciągły sumaryczny prąd wyjściowy
wszystkich wyjść nadzorowanych nie może przekroczyć wartości 4 A na podcentralę.
X3-X18

Mostki do parametryzacji wyjść OM1 do OM8

X19

Kołeczek serwisowy

Wtyczka podłączeniowa dla wyjść nadzorowanych
OM8 OM8+
OM7 OM7+
OM6 OM6+
OM5 OM5+
OM4 OM4+
OM3 OM3+
OM2 OM2+
OM1 OM1+

Nr wyjścia
X17, X18
X15, X16
X13, X14
X11, X12

X9, X10
X7, X8
X5, X6
X3, X4

9 mA typ.

Napięcie wyjściowe:
Prąd wyjściowy:
Prąd zwarciowy:
Zakres obciążenia:
Obszar 1
354-1000?
Obszar 2
85-354?
Obszar 3
16-85?

22 V min / 24 V typ. / 28 V maks.
1. 5 A maks. 77 A min. / 2. / 3. 14 A maks.
Prąd sterujący
Rezystancja linii
1mA
maks. 50?
3mA
maks. 20?
15mA
Karta wyjść nadzorowanych B3-OM8
Wtyczka podłączeniowa dla wyjść nadzorowanych

EG072813
FG74095

Od wersji 7. 1

51

Kołek serwisowy
Po wyjęciu kołka serwisowego wszystkie wyjścia nadzorowane karty są blokowane (,, zamrażane? ). Stan fizyczny
przekaźników będzie zgodny ze stanem logicznym w momencie gdy kołek zostanie ponownie włożony. W ten
sposób można dokonywać sprawdzenia logiki działania urządzeń przeciwpożarowych, ponieważ kołek zapobiega
ich fizycznemu wysterowaniu - co jest bardzo pomocne podczas prac serwisowych. 9. 1

Parametryzacja wyjść nadzorowanych za pomocą mostków X3 do X18

Fabryczne położenie mostków OM1 do OM8 odpowiada obszarowi obciążenia 354-1000?.
Wyjście
OM1

OM2

OM3

OM4

OM5

OM6

OM7

OM8

52

Obszar obciążenia
16-85?
Rezystancja linii

Założone mostki

maks. 5?
brak
X11
X12
X15
X16
X17
X18

6. 2

Obciążenia nadzorowane prądem spoczynkowym

,, Obciążenia elektroniczne"

53

Karty do modernizacji systemu? Karta techniki monologowej B3-MTI8

7 Karty do modernizacji systemu
Ze względu na wydane dopuszczenia, te karty mogą być stosowane tylko do celów aktualizacji
systemu.

7. 1

Karta techniki monologowej B3-MTI8

Dla podłączenia maks. 8 linii otwartych, które mogą być ustawione za pomocą mostków na karcie i odpowiednio
zaprogramowane jako grupy ostrzegaczy lub wejścia nadzorowane. Ze względu na wydane dopuszczenia, karta
może być stosowana tylko do podłączenia elementów w przypadku wymiany central na Integral Evolution lub
Integral IP. Ponieważ na jednej karcie nie można stosować różnych typów dla wejść zalecane jest stosowanie w
to miejsce karty B3-IM8 w przypadku gdy nie jest wykorzystywany tryb pracy jako technika monologowa. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej karty B3-MTI8.

X3-X10

Mostki do wyboru trybu pracy

Blok zacisków do podłączenia grup ostrzegaczy/wejść
Nr wejścia

Nr mostka

Grupy ostrzegaczy:

9 mA
8 (maks. 62 ostrzegacze na grupę)

Identyfikacja ostrzegaczy:
Średnica przewodu:
Długość linii:

0, 6 lub 0, 8 mm
maks. 1000 m

54

Karta techniki monologowejB3-MTI8
Zapasowa wtyczka podłączeniowa:
Kabel pożarowy czerwony 2 x 0, 6 LF-XYY
Kabel pożarowy czerwony 2 x 0, 8 J-Y(ST)Y ekranowany
Rezystor nadzorujący 26k7/0, 25W (MBK4)
Rezystor alarmowy 18k2/0, 25W (MBK2)

EG072809
L198200607
L198200804
FG74014
FG74012

Technika monologowa Integral i wejścia nadzorowane od V 1. 0
Wejście gaszenia od V 4. 0
Ostrzegacze firmy Hekatron serii 130 i 521 od V 5. 0
Czujki EX-i firmy Hochiki od V 6. 0
B3-MTI8 od wersji -A
Wejście gaszenia (interfejs gaszenia VdS, wejście główne, nadzorowanie zaworu, etc. )
Ostrzegacze firmy Hekatron serii 130 i 521
B3-MTI8 OD WERSJI -B
Elementy podłączane w trybie pracy:
technika monologowa:

ostrzegacze firmy Hekatron serii 130 i
521:

czujki EX firmy Hochiki
wejście nadzorowane
wejście główne, nadzorowanie zaworu,
interfejs gaszenia VdS
Zalecany typ kabla:
Parametry kabla (dla wszystkich trybów
pracy)
Gniazdo czujki BSI i TMI dla podłączenia czujek automatycznych
SLK-EN, DCC-1E, DFE-60E, DFE-90E, HF-24E wzgl. wskaźnika równoległego BA-UPI
Ręczny ostrzegacz pożarowy MBM i MTM
Moduły BSS i TMS dla podłączenia czujek specjalnych
Gniazdo czujki USB 501 dla podłączenia czujek automatycznych
SSD 521 i UTD 521
Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 525
Gniazdo czujki 143, 143 K i 143 Ex-i dla podłączenia czujek automatycznych firmy Hekatron serii 130 i 130 Ex-i: ORM 130AY,
A/K, WDM 215A, WMM 216 A, UFM 840, jak też czujek EX
ORM 130 Ex-i, WDM 215 Ex-i, WMM 216 Ex-i
Ręczny ostrzegacz pożarowy DFM 435 Wx
Gniazdo czujki YBN-R/4IS dla podłączenia czujek automatycznych SLR-E-IS i DCD-1E-IS
Styki bezpotencjałowe, rezystor nadzorujący 26k7,
rezystor alarmowy 18k2
Styki bezpotencjałowe, rezystor nadzorujący 3k3,
rezystor alarmowy 680R do 1k5
maks. rezystancja kabla:
50?
maks. pojemność kabla:
120nF
dla średnicy kabla 0, 6 mm:
maks. 400 m
dla średnicy kabla 0, 8 mm:
maks. 720 m
dla średnicy kabla 1, 0 mm:
maks. 1100 m

55

7. 1

Konfiguracja funkcji wejść karty za pomocą mostków

Za pomocą mostków X3 do X10 można ustawić tryb pracy każdego wejścia Wybrana funkcja musi zostać ponadto zaprojektowana w karcie za pomocą oprogramowania Integral (Integral Listgenerator do wersji oprogramowania 6. x, Konfiguracja od wersji 7.
Obowiązuje dla wszystkich mostków od X3 do X 10:

Czujki firmy Hekatron serii 130/130 Ex-i
Czujki firmy Hekatron SSD/UTD 521

Mostek 1-2 założony
Mostek 2-3 założony

7. 2

Wejście gaszenia VdS
Nadzorowanie zaworu
Czujki EX-i firmy Hochiki

Podłączenie grupy ostrzegaczy w technice monologowej

Technologia monologowa umożliwia podłączenie do centrali konwencjonalnych grup ostrzegaczy, oferuje przy
tym jednak dodatkowo możliwość identyfikacji / adresowania ostrzegaczy. Każde łącze z grupą ostrzegaczy musi
być zakończone gniazdem końcowym TMI lub modułem końcowym TMS. Do każdej grupy ostrzegaczy mogą
zostać podłączone maks. 62 ostrzegacze konwencjonalne z wbudowaną identyfikacją każdego z nich, a także
czujki specjalne choć te ostatnie za pośrednictwem odpowiedniego modułu. Z uwagi na obowiązujące przepisy
nie wolno na jednym łączu instalować czujek automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3-MTI8.
Adresowanie
Adresowanie ostrzegaczy i modułów realizuje się za pomocą mostków kodu binarnego gdzie poprzez przecinanie mostków nadawane są adresy w zakresie od 1
do 62.

Przykład dla adresu 42:
M o ste k N r
1 2 3 4 5 6 (7)

BSI/TMI

1 2 4 8 1 6 3 2(-)

Waga

MBM/MTM

BSS/TMS

2(2) + 8(4) + 32(6) = 42

Mostki znajdują się w gniazdach czujek automatycznych i na płytce elektroniki
ręcznych ostrzegaczy pożarowych i modułów (mostek nr 7 jest używany tylko dla
niektórych czujek specjalnych).

56

Podłączenie gniazd BSI i TMI w wersji z i bez wskaźnika równoległego

L2 L1

S

PIN

TMI

BSI

Podłączenie gniazd BSI i TMI ze wskaźnikiem indywidualnym i zbiorczym

PIN 1 PIN

Dioda

Dioda odsprzęgająca: 1N4007

Podłączenie gniazd BSI i TMI ze wskaźnikiem zbiorczym

W przypadku zastosowania wskaźnika zbiorczego nie jest konieczne włączenie w obwód diody odsprzęgającej.

57

Podłączenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych MBM i MTM

MBM

MTM

7. 3

Podłączenie czujek specjalnych do techniki monologowej

Czujki specjalne podłącza się do łączy monologowych wg przedstawionej poniżej zasady. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu podłączenia zawarte są w dokumentacjach odnośnych czujek specjalnych.

Czujka specjalna
Uszkodzenie

CL
Linia
Zestyk
alarmowy

TMS

58

7. 4

Dokładny opis oraz dane techniczne techniki HX firmy Hekatron został zawarty w dokumentacji technicznej
firmy Hekatron. 5

Podłączenie gniazd czujek 143 Ex-i w obszarach EX

Podłączenie poprzez barierę EX Z787
maks. 10 szt gniazd 143Ex-i

Połączenie wyrównawcze 10mm˛ do
uziemienia CSP

Wskazówka: podłączenie spełnia wymagania wytycznych VdS 2489!
Podłączenie poprzez separator GTW 01

max. gniazd 143Ex-i

Uwaga! podłączenie to NIE SPEŁNIA wymagań wytycznych VdS 2489!

59

7. 6

Podłączenie ostrzegaczy serii SSD/UTD 521 i MCP 525

Dokładny opis, dane techniczne i schematy podłączeń znajdują się w dokumentacji technicznej firmy Hekatron.
Podłączenie gniazda czujki USB 501

USB 501
Podłączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego MCP 525

R2 (RE) usunąć!

R2 (RE) usunąć!
R2 (RE) nie usuwać!

7. 7

Podłączenie czujek EX firmy Hochiki w obszarach Ex

YBN-R/4IS
60

7. 8

Aby zdefiniować dane wejście karty do pracy jako wejście nadzorowane, trzeba zdjąć mostek konfiguracyjny tego
wejścia. Ponadto w aplikacji Integral Listengenerator trzeba zaprogramować je jako wejście, zaś w zestyku, którego stan ma być nadzorowany należy zainstalować opornik nadzorujący i alarmowy:
Rezystor nadzorujący:
26k7/0, 25W=MBK4 (Nr kat. : FG74014)
Rezystor alarmowy:
18k2/0, 25W=MBK2 (Nr kat. : FG74012)
18k2

26k7??

18k2?

Zestyk NC

7. 9

Podłączenie wejść gaśniczych

Wejście gaszenia VdS

a lub b = wstępne wyster.
a i b = wysterowanie

O podłączeniu interfejsów standardowych VdS -Gaszenie? wzgl. -Uszkodzenie? czytaj w podrozdziale 6. 1 i
61

Karty do modernizacji systemu? Karta techniki stałoprądowej B3-DCI6

7. 2

Karta techniki stałoprądowej B3-DCI6

Karta B3-DCI6 ma 6 wejść, które można wykorzystać do podłączenia grupy ostrzegaczy konwencjonalnych
(działających w technologii stałoprądowej), jako wejścia nadzorowane oraz jako wejścia systemu gaszącego VdS,
(np. wejścia główne, interfejs gaszenia VdS, wejścia nadzorowania zaworu, itp. Zastosowanie przewodu 3żyłowego (wymóg opcjonalny) umożliwia rozróżnienie maks. 10 adresów. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3-DCI6.
Wtyczka podłączeniowa dla grup ostrzegaczy/wejść
Z6
C6

+24V MBK
L6

+24V Alarm

Z5

+24V MBK

C5

L5

Z4

C4

L4

Z2

C2

Z1

L3

Z3

C1

maks. 30 mA - ograniczenie prądowe
6 konwencjonalnych grup ostrzegaczy lub wejść nadzorowanych

Rezystor alarmujący:
Rezystancja przewodu:
Wyjście na wskaźnik równoległy:

11k8
maks. 71, 5? na żyłę
opcjonalnie adresowanie w zakresie od 0-9
Napięcie świecenia +48V; Napięcie zasilania 22V do 30V
Prąd wyjściowy 200 mA; Prąd zwarciowy & lt; 310 mA

Karta wejść stałoprądowych B3-DCI6
Kabel pożarowy czerwony 3 x 0, 6 LF-XYY 3X06

62

EG072811
FG74099
L198300607

od V 2. 0
Gniazdo czujki YBF-RL/4H3H dla podłączenia czujek automaElementy podłączane w trybie pracy:
tycznych SLK-EN, DCC-1E, DFE-60E, DFE-90E, HF-24E
technika stałoprądowa
wzgl. wskaźnika równoległego PIN
Ręczny ostrzegacz pożarowy DKM DCI i 1702
3 sztuki wskaźników równoległych na czujkę z żarówkami
24V/2W; 50 sztuk na czujkę z wskaźnikami PIN
Styki bezpotencjałowe, rezystor nadzorujący 11k8,
rezystor alarmowy 560 R
Kabel pożarowy czerwony 3 x 0, 6 LF-XYY
Długość linii:
maks. 700 m
maks. 000 m

7. 1

Podłączenie grup ostrzegaczy

Ostrzegacze instalowane na linii stałoprądowej obsługiwanej przez kartę B3-DCI6 podłącza się jeden za drugim,
równolegle; opornik końcowy (11, 8 k? ) umieszczony w ostatnim gnieździe umożliwia nadzorowanie łącza przez
pomiar prądu spoczynkowego. Powstanie alarmu sygnalizowane jest karcie wzrostem natężenia prądu w ostrzegaczu, dzięki wbudowaniu w każdym gnieździe czujki YBF opornika alarmowego (560? ). Do opcjonalnego
adresowania poszczególnych ostrzegaczy przewidziano dodatkową (trzecią) żyłę łącza (żyła -Z? ), która służy do
identyfikacji pojedynczych ostrzegaczy (za pomocą modułów identyfikacji adresów tzw. MBK).
Podłączenie czujek - 2 żyły bez adresowania

11k8

YBF

63

Podłączenie czujek - 3 żyły z adresowaniem

MBK

Podłączenie czujek - 3 żyły z adresowaniem, wskaźnikami indywidualnymi i zbiorczym

S3
S4

1 2
MBK
H8
H7

PIN
SUM

PIN= wskaźnik indywidualny

H8

S3

PIN SUM= wskaźnik zbiorczy

Podłączenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych

3x0, 8 bzw. 3x0, 6

MBK 1

MBK 2

MBK x

123

4 5 6 78 9

1702

64

7. 2

7. 3

560 R?

7. 4

65

Karty do modernizacji systemu? Karta techniki dialogowej B3-DTI2

7. 3

Karta techniki dialogowej B3-DTI2

Kartę B3-DTI2 wykorzystuje się do podłączenia do podcentrali dwóch pętli dozorowych lub czterech linii
otwartych z zainstalowanymi na nich ostrzegaczami i modułami kompatybilnymi z technologią łączy dialogowych BMZ Maxima. Ze względu na obowiązujące normy karta B3-DTI2 może być wykorzystywana wyłącznie
do celów modernizacji instalacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3DTI2.
Wtyczka podłączeniowa dla 2 pętli
SGND
GND koniec pętli
+24V koniec pętli
GND początek pętli
+24V początek pętli
+24V początek pętli

52 mA
2 pętle, na każdej po 127 elementów lub 4 linie otwarte
Karta techniki dialogowej B3-DTI2
Zapasowa wtyczka podłączeniowa
Kabel dla pętli (ekranowany)

EG072853
2 do 9 (maks. 5 B3-DTI2 na podcentralę Integral IP MX)
Kompatybilna karta głównego procesora:
B3-MCU32E2 od wersji EG072839-B5-MCU (wszystkie wersje i warianty)
od V 5. 0
Gniazdo czujki DBA dla podłączenia czujek automatycznych
SLK-EN, DCC-1E, DFE-60E, DFE-90E, HF-24E wzgl.
wskaźnika równoległego BA-UPI
Ręczny ostrzegacz pożarowy DBM
Moduły pętlowe B2-DOI2, B2-DI2, B2-DOM, B2-DIM
Zalecane typy kabli dla pętli:
YnTKSY ekw 1 x 2 x 0, 8 mm czerwony, 1-parowy, skrętka
66

7. 1

Przegląd podłączeń
Obszary Ex
Dozorowanie obszarów EX z wykorzystaniem instalacji w technologii dialogowej jest niedozwolone!

H

H7
C5 C6

DBM

DBA

DBA
X2

.. zacisk pomocniczy

H C L2 L1

W2

A1

W1

O1

A2

B2-DOI2

B2-DI2
O2

P-

DCL -

B2-DIM
DCL+

OUT

SW

IN

B2-DOM

67

Podłączenie linii otwartej do modułu B2-DIM

7. 2

DCL+
DCL P+

B2-DIM

W1
Podłączenie urządzeń przeciwpożarowych do modułu B2-DOI2
7. 3

B2-DOI2
7. 4

Zasilacz

Podłączenie wejść do modułu B2-DI2

O2
Wejście 1

Wejście 2

maks. 10m

B2-DI2

68

Karty do modernizacji systemu? Karta B3-LEE23 do podłączenia ostrzegaczy z serii 140

7. 4

Karta B3-LEE23 do podłączenia ostrzegaczy z serii 140

Karta B3-LEE23 ma za zadanie zasilanie i nadzór maks. 8 linii otwartych, każde z maks. 30 ostrzegaczami z serii
140. Przeznaczeniem karty jest zastąpienie CSP w istniejących instalacjach wykorzystujących ostrzegacze z serii
140 centralami Integral w ten sposób, by można było podłączyć urządzenia zewnętrzne bez dodatkowych zmian.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3-LEE23.
Wtyczka podłączeniowa dla grup ostrzegaczy
L8 L8 +
L7 L7+
L6 L6+
L5 L5+
L4 L4+
L3 L3+
L2 L2+
L1 L1+

22 mA

Adresowanie:

8 linii otwartych z maks. 30 czujkami na grupę
adres sprzętowy przypisany do ostrzegacza może być powiązany z adresem logicznym za pomocą oprogramowania
Karta ostrzegczy serii 140 B3-LEE23
Zapasowa wtyczka podłączeniowa

EG072851
YY970138

2 do 9 (maks. 5 B3-LEE23 na podcentralę Integral IP MX! )
od V 4. 3
Gniazdo czujki 143 i 143k dla podłączenia czujek automatycznych ORM 140 i ORM 140K, WDM 240, WMM 241, UFM
840 i IFM 841
Ręczny ostrzegacz pożarowy DFM 155
Moduł adresowalny ADX 156

69

7. 4. 1

Podłączenie gniazd czujek 143 i 143k

143x

7. 2

Podłączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego DFM 155

DFM 155

70

DFM 155
Karty do modernizacji systemu? Karta B3-LEE24 do podłączenia ostrzegaczy z serii 150

7. 5

Karta B3-LEE24 do podłączenia ostrzegaczy z serii 150

Karta B3-LEE24 ma za zadanie zasilanie i nadzór 4-ech łączy pętlowych (pętle dozorowe), każde z maks. 127
ostrzegaczami z serii 150. Przeznaczeniem karty jest zastąpienie CSP w istniejących instalacjach, w których zastosowano ostrzegacze z serii 150 centralami Integral IP MX w ten sposób, by można było podłączyć urządzenia
zewnętrzne bez dodatkowych zmian. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty
B3-LEE24.

Wtyczka podłączeniowa dla pętli
Nr wejścia
L4B L4B +
L4A L4A +
L3B L3B +
L3A L3A +
L2B L2B +
L2A L2A +
L1B L1B +
L1A L1A +

27 mA
4 pętle, na każdej maks. 127 elementów
Długość:
Karta ostrzegczy serii 150 B3-LEE24
Notes about compatibility
Kompatybilna z kartą głównego procesora:
Podłączane elementy:

EG072852
2 do 9 (maks. 5 szt. B3-LEE24 na podcentralę Integral! IP MX)
Gniazdo czujki 158A i 158K dla podłączenia czujek automatycznych ORM 150, ORM 150K, WDM 152, WMM 153
Ręczny ostrzegacz pożarowy DFM155
Moduły sterujące /adresujące ADX 156, SBS 157, UAS 159
moduł sprzęgnięcia pętli dozorowych RKM150

71

7. 1

Podłączenie gniazd czujek 158A i 158K

158x

L4B -

L4B +
L4A -

Moduł do podłączenia
ręcznych ostrzegaczy
pożarowych, syren, itp.

L4A +
L3B L3B +

ON
OFF

L3A -

L3A +
L2A L2A +

72

Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Karta B3-LEE24 do podłączenia ostrzegaczy z serii 150

8 Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS
MMI-BUS to szeregowa magistrala danych, na której pracują urządzenia zewnętrzne oraz panele obsługi podłączone do CSP za pośrednictwem karty B5-BAF. Na każdej magistrali MMI-BUS może pracować maks. 15 urządzeń w maksymalnym oddaleniu 1200 m od podcentrali. W celu podwyższenia niezawodności działania magistrali łącze danych oraz przewody zasilania są zdublowane i powinny być prowadzone osobno.
Każdy element na magistrali MMI-BUS musi mieć ustawiony (specjalnym przełącznikiem)
swój adres sprzętowy (zakres adresów: 1 do F), który wcześniej przyporządkowano podczas
projektowania instalacji za pomocą oprogramowania. Kolejność podłączenia elementów na
magistrali jest dowolna, jednak dany adres wolno przydzielić tylko jeden raz (tzn. jednemu
urządzeniu).

W szczególności należy zauważyć, że urządzenia MMI-BUS mogą być adresowane tylko adresem
w zakresie 1-8, aż do wersji 7. 1 oprogramowania Integral!

Należy wziąć pod uwagę graniczne parametry techniczne systemu (np. : maks. 8 paneli obsługi, 3
drukarki, itp. na jedną podcentralę). Maksymalna odległość do ostatniego urządzenia na magistrali
MMI-BUS obliczana jest na podstawie sumarycznego poboru prądu podłączonych urządzeń oraz
średnicy kabla zasilającego urządzenia. Każde urządzenie musi być odseparowane galwanicznie i
lokalnie uziemione.
Pierwsza wersja urządzeń MMI-BUS nie są wspierane przez pakiet oprogramowania 7. 1!
Schemat organizacji magistrali MMI-BUS

Dane techniczne MMI-BUS
maks. 1200 m
Liczba urządzeń:
maks. 8
Typ transmisji:

RS 485 dwukierunkowa, 38. 4 kBd i 96 kBd dla B5-CIE

Zabezpieczenie:
Charakterystyka mechaniczna:
Kabel MMI-Bus:

EMC i ESD dzięki diodom typu transil
Wtyczka 9-pinowa Sub-D, metalizowana obudowa (połączenie ekranowane)
2 x HTKSH ekw PH90 1x2x0, 8

73

Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Podłączenie urządzeń do magistrali MMI-BUS

8. 1

Podłączenie urządzeń do magistrali MMI-BUS
Ustawienia mostków do zaterminowania MMI-BUS

Karta B5-BAF jak tez każde urządzenie magistrali MMI-BUS posiada 2 mostki do zatermniowania MMI-BUS.
MMI-BUS może pracować bez terminatorów magistrali przy standardowej prędkości pracy (38. 4 kBd), jednak
dla urządzeń z szybką transmisją danych (96 kBd) magistrala MMI-BUS MUSI BYĆ zaterminowana na początku (karta B5-BAF, mostki X17 i X18) i na końcu (ostatnie urządzenie na MMI-BUS) z wykorzystaniem rezystorów 121? które są zintegrowane na płytce elektroniki.
Jeśli do karty B5-BAF podłączony jest zewnętrzny panel obsługi Integral MAP B5-MMI-CIP,
B5-MMI-CPP lub High-End typu B5-MMI-HCIP lub B5-MMI-HCPP, mostki na karcie B5-BAF
oraz na ostatnim urządzeniu magistrali MMI-BUS muszą być założone.
Tylko urządzenia wersji -F i wyższej mogą być podłączone do MMI-BUS razem z panelami Integral MAP B5-MMI-CIP, B5-MMI-CPP lub High-End B5-MMI-HCIP lub B5-MMI-HCPP!
Jeśli do karty B5-BAF podłączone są urządzenia wersji -E lub niższej, to mostki muszą być zdjęte!

8. 2
Podłączenie Integral MAP do zaterminowanej (zamkniętej) magistrali
MMI-BUS
B5-MMI-CII-T
MMIBUSA+
MMIBUSABUSGNDA
MMIBUSB+
MMIBUSBBUSGNDB
MMIBUSBBUSGNDB 1
MMI +24VA

MMI-BUS linie danych A

dla wersji -F

MMI-BUS linie danych B

zasilanie A

MMI GNDA

BUSGNDB
MMIBUSBMMIBUSB+

MMI-BUS line danych B

MMI-BUS line danych A

MMIBUSBMMIBUSB+
BUSGNDA
MMIBUSAMMIBUSA+

MMI-BUS

MMI +24VB
MMI GNDB
MMI GNDB

EPI-BUS

N. v.
FCPI4 1
FCP+12V
FCPGND
FCPI0 1

zasilanie B

GndExt5

MMI GNDA
Jeśli do karty B5-BAF podłączony jest zewnętrzny panel obsługi Integral MAP B5-MMI-CIP lub
B5-MMI-CPP mostki na karcie B5-BAF oraz na ostatnim urządzeniu magistrali MMI-BUS muszą być założone.
Tylko urządzenia wersji -F i wyższych mogą być podłączone do MMI-BUS razem panelami Integral MAP B5-MMI-CIP lub B5-MMI-CPP!

74

8. 3
Podłączenie panelu operacyjnego Integral High End do zaterminowanej
(zamkniętej) magistrali MMI-BUS

MMI +24VA
MMI +24VB

Jeśli do karty B5-BAF podłączony jest panel High-End typu B5-MMI-HCIP lub B5-MMI-HCPP,
mostki na karcie B5-BAF oraz na ostatnim urządzeniu magistrali MMI-BUS muszą być założone.
Tylko urządzenia od wersji -F mogą być podłączone do MMI-BUS razem panelami High-End
B5-MMI-HCIP lub B5-MMI-HCPP!

75

8. 4

Podłączenie urządzeń MMI-BUS z zasilaniem w układzie gwiazdy

Aby zapewnić możliwie najdłuższy zasięg dla zastosowanego przekroju kabla dla urządzeń MMI-BUS o wysokim poborze prądu (np. panele obsługi z drukarką) dopuszczalne jest poprowadzenie linii zasilających z zasilacza
B5-PSU w układzie gwiazdy. Dane techniczne dotyczące odległości dla pojedynczych urządzeń odpowiadają
wtedy maksymalnym zasięgom dla urządzeń. Jako, że magistrale danych MMI-BUS są zawsze połączone szeregowo to zasilanie prowadzone w układzie gwiazdy nie ma wpływu na maksymalną dopuszczalną długość MMIBUS (maks. 1200 m).
Zasilanie może być także dostarczone lokalnie z wykorzystaniem zasilaczy zewnętrznych spełniających wymagania EN 54-2.
B5-MMI-CII-T

from version -F

MMIBUSAMMIBUSA+
76

8. 5

Podłączenie urządzeń do otwartej magistrali MMI-BUS

B3-CIE-T
MMIBUSBBUSGNDB 1

MMI-BUS linia danych A

MMI-BUS linia danych B

B3-MMI-FPA

Jeśli do karty B5-BAF podłączone są urządzenia wersji -E lub niższej to mostki muszą być zdjęte! Połączenie w układzie otwartym nie jest zalecane dla nowych projektów!

77

Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? B5-MMI-CIP i B5-MMI-CPP zewnętrzne panele obsługi MAP

8. 2

B5-MMI-CIP i B5-MMI-CPP zewnętrzne panele obsługi MAP

Obydwa zewnętrzne panele obsługi MAP typu B5-MMI-CIP i B5-MMI-CPP zawierają moduł B5-MMI-CII-T
służący do połączenia z magistralą MMI BUS, jak też moduł B5-MMI-CII do którego, jest podłączona drukarka
panelu obsługi B5-MMI-CPP. Moduł B5-MMI-CII-T jest zamocowany do płyty montażowej z modułem B5MMI-CII, drukarka natomiast jest zamontowana w usuwalnej obudowie. Panel sterowania straży pożarnej może
być także połączony z obydwoma zewnętrznymi panelami obsługi, zgodnie z DIN 14661. Ze względów bezpieczeństwa (awaria systemu) przewody A i B muszą być podłączone oddzielnie do zewnętrznych paneli obsługi.
Interfejsy modułu B5-MMI-CII
Złącze do B5-MMI-CII-T
Złącze LCD

Złącze drukarki protokołującej

Mostek do resetowania panelu obsługi -
NIGDY NIE ZAKŁADAĆ!

Mostek dla sygnalizatora akustycznego panelu obsługi
Gdy mostek jest założony, wtedy sygnalizator
akustyczny jest wyłączony (dozwolone tylko
podczas prac serwisowych! )

X31

Złącze podświetlenia wyświetlacza LCD

Obrotowy przełącznik adresu MMI-BUS

Interfejsy modułu B5-MMI-CII-T
Złącze MMI-BUS
Złącze obwodu zasilania

Interfejs panelu obsługi straży pożarnej
zgodny z DIN 14661

Złącze do B5-MMI-CII

Złącze do EPI-BUS

X6, X7

Mostki terminujące MMI-BUS. Kiedy mostki
są założone, wtedy magistrala MMI-BUS jest
zaterminowana (ustawienie fabryczne =
mostki nie założone)

78

Dane Techniczne
Napięcie pracy:
Prąd spoczynkowy:
Transmisja danych:
Elektryczna:
Protokół:
Odległość od podcentrali:
B5-MMI-CIP wymiary:
B5-MMI-CPP wymiary:
Kolor obudowy:

10 to 30 V
20 mA
szeregowy, DIN 19244-3
IP 30
0° to +50°C
230 x 445 x 35 mm (W x Sz x G)
360 x 445 x 45 mm (W x Sz x G)
czerwony RAL 3000

Zewnętrzny panel obsługi B5-MMI-CIP *)
Zewnętrzny panel obsługi z drukarką B5-MMI-CPP *)
Moduł B5-MMI-CII dla zewnętrznego panelu obsługi
Moduł B5-MMI-CII-T dla zewnętrznego panelu obsługi
*) wersja niemiecka
B5-MMI-CIP i -CPP
od wersji -B5-MMI-CIP i -CPP
od wersji --

FG052200
FG052300
FG91600A9
EG072926

od wersji V 7. 1 oprogramowania Integral
od wersji V 6. 2 oprogramowania Integral
tylko z B5-BAF
nie jest kompatybilny z B3-CIE-T

Jeżeli jeden z dwóch paneli obsługi Integral MAP jest podłączony jako ostatnie urządzenie na
magistrali MMI-BUS, obydwa mostki X6 i X7 muszą być zamknięte, na module łączącym B5MMI-CII-T
Tylko wersja -F urządzeń MMI-BUS może być sterowana na magistrali MMI-BUS razem z
Integral MAP!

79

Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Panele obsługi High-end B5-MMI-HCIP i B5-MMI-HCPP

8. 3

Panele obsługi High-end B5-MMI-HCIP i B5-MMI-HCPP

Każdy z paneli obsługi High-end typu B5-MMI-HCIP i B5-MMI-HCPP zawiera moduł podłączeniowy B3-CIET i moduł B5-CIE. Moduł B3-CIE-T znajduje się na płycie montażowej (na tylnej ściance) i posiada zaciski do
podłączenia magistrali MMI-BUS i zgodnego z normą DIN 14661 panelu obsługi dla straży pożarnej. Moduł
B5-CIE znajduje się w zdejmowanej obudowie i zawiera oprócz innych elementów połączenia z klawiaturą
membranową, wyświetlaczem i drukarką protokołującą.
Interfejsy modułu B5-CIE
Złącze do B3-CIE-T
Złącze klawiatury membranowej

Mostek dla akustyki panelu obsługi
Złącze podświetlenia LCD

Interfejsy modułu B3-CIE-T
Złącze do B5-CIE

B5-MMI-HCIP wymiary:
B5-MMI-HCPP wymiary:
80

97 mA
czerwony RAL 3000
Panel obsługi High End B5-MMI-HCIP
Panel obsługi High End B5-MMI-HCPP
Moduł panelu obsługi High End B5-CIE
Moduł zewnętrznego panelu obsługi
B3-CIE-T

FG052500
FG052501
EG072916
EG072826

Od wersji 5. 1
B5-MMI-HCIP i B5-MMI-HCPP
Od B5-BAF

Jeżeli jeden z dwóch paneli obsługi High End jest podłączony jako ostatnie urządzenie na magistrali MMI-BUS, obydwa mostki X6 i X7 muszą być zamknięte, na module łączącym B3-CIE-T!
Tylko wersja -F urządzeń MMI-BUS może być stosowana na magistrali MMI-BUS razem z
panelem obsługi High End!

81

Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Uniwersalna karta wejść/wyjść B3-MMI-UIO

8. 4

Uniwersalna karta wejść/wyjść B3-MMI-UIO

Do sterowania tablicami synoptyczną i sygnalizacji równoległej lub jako wyniesiona karta we/wy odczytująca
stan zestyków bezpotencjałowych (systemy tryskaczowe), lub także do sterowania nienadzorowanymi sygnalizatorami akustycznymi, optycznymi, przekaźnikami itd. Karta wbudowywana jest albo bezpośrednio do odnośnych
paneli albo do puszki rozdzielczej jeśli to wymagane. Karta podłączona jest do systemu poprzez magistralę
MMI-BUS.
Jeżeli wyjścia LED (typu wskaźnik) dostępne z jednej karty B3-UIO w liczbie 64 nie wystarczają do sterowania
tablicą synoptyczną lub tablicą sygnalizacji równoległej, to do obsługi tak dużej tablicy można wykorzystać nawet
15 kart B3-MMI-UIO pamiętając o ograniczeniu do max. 256 wyjść na jedną CSP Integral. Przy takim rozwiązaniu wszystkie karty B3-UIO muszą być zainstalowane na tej samej magistrali MMI-BUS. Szczegółowe informacje
dotyczące tego rozwiązania znajdują się w dokumentacji technicznej karty.
Podłączenie do MMI-BUS
Zasilanie
MMIGNDB
MMI+24VB
MMIGNDA
MMI+24VA
MMI+24VA

Podłączenie do tablicy synoptycznej / sygnalizacji równoległej (wskaźniki 2mA) za pomocą przewodu
wstążkowego 34/40 pinowego
X3/X4

Gniazdo X3
LED32LED34LED36LED38LED40LED42LED44LED46LED48LED50LED52LED54LED56LED58LED60LED6282

17
19
27
29
16
18
20
22
26
30
Gniazdo X4

LED33LED35LED37LED39LED41LED43LED45LED47LED49LED51LED53LED55LED57LED59LED61LED63-

LED0LED2LED4LED6LED8LED10LED12LED14LED16LED18LED20LED22LED24LED26LED28LED30-

LED1LED3LED5LED7LED9LED11LED13LED15LED17LED19LED21LED23LED25LED27LED29LED31-

Wyjścia tranzystorowe
Open Collector 30V/100mA

Wejście optoizolatora
5V/3. 3mA
Blok zacisków X6

Blok zacisków X5
SYNOUTGND
+5V
OUT0-/TMZ0OUT1-/TMZ1OUT2-/TMZ2OUT3-/TMZ3OUT4-/TMZ4OUT5-/TMZ5OUT6-/TMZ6-/FLACOUT7-/TMZ7-/ALAC-

SYNINGND
IN0-/TMS0-/ACOFFIN1-/TMS1IN2-/TMS2IN3-/TMS3IN4-/TMS4IN5-/TMS5IN6-/TMS6IN7-/TMS7-

X7/X8

Mostki do terminowania magistrali MMI-BUS (jeśli mostki są założone magistrala jest zaterminowana)

X10

Mostek wyciszenia sygnalizacji akustycznej(założony mostek umożliwia zresetowanie wejściem IN0 opcjonalnie
programowanych wyjść akustycznej sygnalizacji alarmów i uszkodzeń: OUT6, OUT7, LED56 i LED57).

Przełącznik wyboru adresu na magistrali MMI-BUS

elektryczna:
protokół:
Podłączenie::

10 do 30 V
14 mA
szeregowy,, DIN 19244-3
tablice synoptyczne, tablice sygnalizacji równoległej, sygnalizatory
optyczne i akustyczne, systemy tryskaczowe i inne.
64 wyjścia do wskaźników LED 2 mA
256 wyjść LED B5-BAF
Maks. 8 wyjść OC 100 mA
Maks. napięcie wyjściowe +30 V
8 wejść i 8 wyjść które przy połączeniu tworzą matrycę 8x8
Napięcie wejściowe +5 V
Maks. prąd wejściowy3. 3 mA
160 x 105 x 20 mm
G200116

Dane dotyczące podłączenia:

Dopuszczenie VdS:

Karta B3-MMI-UIO
Obudowa z tworzywa dla B3-MMI-UIO
Płyta nośna dla B3-MMI-UIO
Blok zacisków dla diod do UIO
Przewód wstążkowy 34-pinowy z wtyczką
Przewód wstążkowy 40-pinowy z wtyczką

EG072827
FG69041
FG05203
FG020980
FG81725
FG81726

Wersja oprogramowania Integral
83

Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Panel obsługi dla straży pożarnej,
wersja austriacka B3-MMI-FPA

Wersja sprzętowa

od B3-BAF wersja -A i B5-BAF

8. 5 Panel obsługi dla straży pożarnej,
wersja austriacka B3-MMI-FPA
Panel obsługi dla straży pożarnej B3-MMI-FPA jest zgodny z normą
austriacką ÖNORM F 3031 i służy do całościowej prezentacji najważniejszych stanów roboczych CSP.
Moduł B3-FPA jest przykręcony z tyłu płyty czołowej i razem z nią
mocuje się go w obudowie 6 śrubami. Podłączany jest do systemu
przez magistralę MMI-BUS.
Blok zacisków dla MMI-BUS
X5/X6
Zasilanie

Mostki do terminowania magistrali MMI-BUS (jeśli mostki są
założone magistrala jest zaterminowana)
przełącznik wyboru adresu na magistrali MMI-BUS (strona tylna)

Odległość od podcentrali
300 x 200 x 55 mm (WxSzxG)
Panel obsługi dla PSP (Austria) B3-MMIFPA
Moduł dla panelu obsługi dla PSP B3-FPA

FG050400
EG072825

B3-MMI-FPA wersja -tylko z B3-BAF w wersji -B3-MMI-FPA od wersji -A
B3-BAF od wersji -A i B5-BAF

84

Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Tablica wskazań dla straży pożarnej B3-MMI-FAT

8. 6

Tablica wskazań dla straży pożarnej B3-MMI-FAT

Tablica wskazań dla straży pożarnej B3-MMI-FAT (nr kat. FG050403) jest zgodna z normą DIN 14662 i służy
do wizualnej prezentacji najważniejszych stanów roboczych CSP. Moduł B3-FAT przykręcany jest od tyłu do
płyty czołowej tablicy i razem z nią umieszczany w obudowie B3-MMI-FAT. Tablicę podłącza się do systemu
przez magistralę MMI-BUS, przy czym zasilanie prowadzone jest z CSP. Do tablicy wskazań dla straży pożarnej
B3-MMI-FAT można podłączyć panel sterowniczy straży pożarnej zgodnie z DIN 14661.
X6/X7

Podłączenie do panelu obsługi dla straży pożarnej zgodnie z DIN 14661

Blok zacisków X6
Oznaczenie Funkcja
Przycisk,, BMZ-reset- (reset panelu)
Masa zasilania tablicy wskazań dla straży pożarnej
Wskaźnik -local acoustic signal off? (wyłączenie akustyki lokalnej)
Przycisk -acoustic signal off? (wyciszenie akustyki)
Wskaźnik-TE-OFF? (blokada systemu transmisji)
Wskaźnik -BMZ reset? (reset CSP)
Wskaźnik -acoustic signal off? (wyłączenie sygnalizacji akustycznej)
Wskaźnik,, Extinguishing system triggered-(wysterowanie systemu gaszenia)
Wskaźnik,, TE triggered- (wysterowanie systemu transmisji)
Zasilanie +12V
Przycisk,, TE check- (sprawdzenie systemu transmisji)
Przycisk -TE-OFF? (wyłączenie systemu transmisji)
Blok zacisków X7
FCPI4
Przełącznik stacyjkowy -LOCAL ACOUSTIC OFF? (wyłączenie sygnalizacji lokalnej)
FCPO6
Wyjście rezerwowe
Podłączenie do klawiatury membranowej

X11/X12

Mostek dla akustyki wewnętrznej panelu. Przy założonym mostku akustyka jest wyłączona (dozwolone
tylko podczas prac serwisowych! )
R134

Potencjometr do ustawiania kontrastu wyświetlacza LCD

Przełącznik wyboru adresu na magistrali MMI-BUS (tylko adresy 1-8! )

85

Wymiary bez obudowy:
22 do 30 V
185 x 255 x 65 mm (WxSzxG)
180 x 240 x 40 mm (WxSzxG)
szary RAL 7032
G206116

Tablica wskazań dla straży pożarnej B3-MMI-FAT
B3-MMI-FAT bez obudowy

FG050403
FG050405

86

Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Karta sieciowa B5-NET4-485

9 Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2
9. 1

Karta sieciowa B5-NET4-485

Karta służy do połączenia podcentral systemu Integral IP w zdublowaną sieć lub do połączenia z aplikacjami PC.
Karta ma cztery interfejsy sieciowe, które wykorzystują standard RS 485 i dwa interfejsy 100 Base TX. Moduł
może być zamontowany wyłącznie na pozycji 2 kasety montażowej modułów.
Wtyk do włączenia karty w szynę systemową BUS
Interfejs LAN (Switch A/Switch B) (RJ45-gniazdo)
Interfejs RS485 (Switch A) (RJ45-gniazdo)
Interfejs RS485 (Switch B) (RJ45-gniazdo)
X2 Interfejs LAN
Gniazdo X2 Port 0 Switch A
Pin
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

TX+
TXRX+
Terminacja
RXTerminacja
Terminacja

Gniazdo X2 Port 0 Switch B
Gniazdo RJ45

X8 / X4 Interfejs RS485
Gniazdo X8 Port 5 Switch A
NC
GNDG
TX/RX+
TX/RX-

Gniazdo X4 Port 5 Switch B
Gniazdo X8 Port 5 Switch A okablowanie redundantne
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Gniazdo X4 Port 5 Switch B okablowanie redundantne
87

Gniazdo X4 Port 6 Switch B
C8

Gniazdo X4 Port 6 Switch B okablowanie redundantne

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

Główne dane techniczne
Charakterystyka mechaniczna:

Wewnętrznie poprzez magistralę systemową
127 mA
8 - pinowe gniazdo RJ-45

Dane techniczne interfejsu LAN
Połączenie:
Typ protokołu:
Tryb transmisji:
Prędkość:
Zasięg:

Ethernet 100 Base TX
TCP/IP
dwukierunkowa, pełen dupleks
maks. 100 Mbit/s
maks. 100m

Dane techniczne interfejsu RS 485
RS 485 bez separacji galwanicznej
Asynchroniczna
dwukierunkowa, półdupleks
maks. 1, 25 Mbit/s
maks. 1200 m

Karta sieciowa B5-NET4-485
Narzędzie do zarabiania końcówek
Wtyczka RJ 45
Kabel do przesyłu danych Integral LAN
(UTP 100 FRH)
Kabel połączeniowy LAN (F-UTP)

EG072915
MM010001
MM010008
20-4100000-01
Kabel w standardzie Cat5 (ekranowany)

Dozwolone pozycje w kasecie montażowej:
Od wersji 7. 1
Na jedną podcentralę Integral IP MX:
maks. 1 szt. B5-NET4-485

88

Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Karta sieciowa B5-NET2-485

9. 2

Karta sieciowa B5-NET2-485

Karta ma dwa interfejsy sieciowe, które wykorzystują standard RS 485 i dwa interfejsy 100 Base TX. Karta może
być zamontowana wyłącznie na pozycji 2 kasety montażowej CSP.
Interfejs LAN (Switch A / Switch B) (Gniazdo RJ45)
Interfejs RS485 (Switch A) (Gniazdo RJ45)
Interfejs RS485 (Switch B) (Gniazdo RJ45)
89

Karta sieciowa B5-NET2-485
Wtyczka RJ-45
Kabel transmisji danych Integral LAN (UTP 100 FRH)
EG072910
maks. B5-NET2-485

90

Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Karta sieciowa B5-LAN

9. 3

Karta sieciowa B5-LAN

Karta służy do nie dublowanego połączenia aplikacji PC z panelami sterującymi Integral IP. Karta ma dwa interfejsy sieciowe, które wykorzystują standard RS 485 oraz dwa interfejsy 100 Base TX. Moduł może być zamontowany wyłącznie na pozycji 2 kasety montażowej CSP.
Interfejs LAN (Gniazdo RJ45)
X2/X3 Interfejs LAN
Gniazdo X2/X3
X4 Mostek
Mostek zamknięty
Aktywny procesor ma dostęp do sieci LAN poprzez gniazdo X2, gniazdo X3 nie jest
aktywne (normalna praca).
Procesor A ma bezpośredni dostęp do sieci LAN poprzez gniazdo X2. Procesor B ma
bezpośredni dostęp do sieci LAN poprzez gniazdo X3 ( do użytku wyłącznie w celach
testowania i rozwoju).

Mostek X4 musi być zawsze zamknięty!

& lt; 1 mA
Tryb komunikacji:
maks. 100 m

91

Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Karty sieciowe, światłowodowe
B5-NET2-FXS oraz B5-NET2-FXM

Karta sieciowa B5-LAN
EG072903
Dozwolone sloty w kasecie montażowej:
maks. B5-LAN

9. 4

Karty sieciowe, światłowodowe
Karty służą do połączenia podcentral systemu Integral IP w zdublowaną sieć lub do połączenia z aplikacjami PC.
Karta posiada dwa interfejsy sieciowe które jako podstawę do komunikacji wykorzystują interfejs RS485, dwa
interfejsy światłowodowe (wersja wielodomowa FXM o maksymalnym zasięgu działania 2km lub wersja jednomodowa FXS o maksymalnym zasięgu do 10km) oraz dwa interfejsy 100 Base TX. Karta może być zamontowana wyłącznie na pozycji 2 kasety montażowej CSP.
Interfejs LAN (Switch A / Switch B)
Interfejs LAN (gniazdo MTRJ (FXM),
gniazdo LC 2x5 (FXS), Switch B)
Interfejs RS485 (Switch B)
Interfejs LAN (MTRJ gniazdo (FXM),
gniazdo LC 2x5 (FXS), Switch A)
Interfejs RS485 (Switch A)
Gniazdo X2 Port 0
Switch A
Switch B
92

X5/X3 Światłowodowe interfejsy sieciowe
Gniazdo X5 Port 1 Switch A
Gniazdo X3 Port 1 Switch B

B2

RX
TX

Gniazdo X8 Port 5 Switch A okablowanie redundantne

z separacją galwaniczną
z separacją galwaniczną

Podstawowe dane techniczne
Typ złącza:

B5-NET2-FXS: 179, 5 mA / B5-NET2-FXM: 205, 0 mA
-5° do +50°C
8-mio stykowe gniazdo RJ-45

Dane techniczne interfejsu sieciowego LAN
Dwukierunkowa, pełny dupleks
max. 100 Mbit/s
Zasięg:
max. 100m

93

Dane techniczne interfejsu sieciowego LAN (światłowodowego)
Ethernet 100 Base FX
FXM max. 000m, FXS max. 10. 000m
Typ światłowodu:
FXM 62, 5/125? m lub 50/125? m, FXS 9/125? m
Typ złącza:
FXM: MTRJ, FXS: LC 2x5
Parametry techniczne interfejsu RS 485
RS 485 bez oraz z separacją galwaniczną
Sygnał różnicowy
max. 1, 25 Mbit/s
max. 1200 m

Karta sieciowa B5-NET2-FXS
Karta sieciowa B5-NET2-FXM
Kabel do przesyłu danych LAN (UTP 100 FRH)
Kabel połączeniowy LAN
Informacja o kompatybilnośći
Na jedną podcentralę Integral IP MX:

94

20-1000000-01
20-1000001-01
Skrętka Cat5 (ekranowana)

Od wersji V 7. 2
maks. 1szt. B5-NET2-FXS lub B5-NET2-FXM

Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Połączenia w sieci Integral LAN

9. 5

Połączenia w sieci Integral LAN

Sieć Integral LAN składa się z maksymalnie 16 podcentral (Integral IP MX lub Integral IP CX), które są ze sobą
połączone w sieć o budowie pierścienia. Przynajmniej jedna linia łączy dwie podcentrale ze sobą.
Odpowiednia karta dla sieci Integral LAN (B5-NET2-485, B5-NET4-485, B5-NET2-FXS, B5NET2-FXM, B5-LAN) musi być zamontowana w każdej centrali Integral IP MX. Nie da się
zmieniać nastaw na samej karcie.
Okablowanie połączeń sieci LAN jest omówione w aneksie.
Poniżej są opisane typowe przykłady zastosowań. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji technicznej -Integral LAN?.

9. 1

Typy połączeń

Typ łącza jest używany w celu zdefiniowania typu połączenia. Dla tworzenia lokalnych sieci, aktualnie dostępne
są następujące typy połączeń:
Typ

Typ połączenia

RS 485

Połączenie fizyczne

FXS/FXM

10/100TX

LAN

Połączenie logiczne

Opis
RS 485; bezpośrednie połączenie pomiędzy dwoma podcentralami; maks. 1200 m (przy wysokiej prędkości maks.
600 m)
10/100 Base TX; bezpośrednie połączenie pomiędzy
dwoma podcentralami; maks. 000 m (FXM max. 000
m)
dwoma podcentralami;
maks. 100 m
10/100 Base TX; połączenie według standardu LAN,
maks. 100 m do następnego węzła sieci.

Redundantną pętlę podcentral, jako standard, tworzy się zazwyczaj, wykorzystując dwa interfejsy RS 485, ponieważ ten interfejs jest zalecany przez stosowne przepisy i normy (np. przez austriacką normę (ÖNORM)). Poza
tym rozwiązaniem, w sieci Integral LAN możliwe są następujące połączenia, zależnie od rodzaju zastosowanych
kart i interfejsu:
RS 485 & lt; 600m wysoka prędkość
10/100TX bez redundancji
LAN bez redundancji

Te opcje mogą być wybrane oddzielnie dla każdej pętli i muszą być zaprogramowane przy użyciu oprogramowania konfiguracyjnego. W praktyce istnieje dużo możliwych wariantów okablowania.

95

9. 2

Połączenia sieci Integral LAN przy użyciu interfejsów RS 485

W celu osiągnięcia wyższego poziomu niezawodności, przy tworzeniu sieci podcentral Integral IP, stosuje się
redundancję połączeń (pokazano za pomocą kropkowanych linii). W tym przykładzie połączenia (RS 485) pomiędzy portami są zdublowane. Jeżeli nastąpi uszkodzenia kabla, to sygnał jest transferowany przez drugi tor
komunikacyjny. Redundancja okablowania jest realizowana przy użyciu następujących kart: B5-NET4-485, B5NET2-485, B5-NET2-FX, B6-NET2-FX i B6-NET2-485.
Karta

Użyty interfejs

B5-NET4-485

X4 [5B] lub X4[6B] lub
X8 [5A] lub X8 [6A]

B5-NET2-485

X4 [5B] lub X8 [5A]

B6-NET2-485

X4 [5] lub X4[6]

B5-NET2-FX

X4[5B] lub X3[1B] lub
X8[5A] lub X6[1A]

B6-NET2-FX

X4 [5] lub X5[1A] lub
X3[1B]

B5-LAN

B6-LAN

Gdy stosuje się redundancję połączenia, wtedy zawsze X musi być połączony z X a Y z Y. Nie
wolno wykonywać krzyżowania X/Y (patrz rysunek)!

W sieci Integral LAN, centrale mogą być nie tylko łączone w formie pętli, ale również mogą być łączone w układzie sieci kratowej. Nie ma obowiązkowego typu połączeń i topologia może być swobodnie wybierana. Jedynym
warunkiem jest to, że maksymalnie 4 porty w karcie sieciowej mogą być wykorzystywane dla połączenia sieciowego podcentral. Ten typ tworzenia sieci może być realizowany wyłącznie przy użyciu modułów B5-NET4-485.

96

9. 3

Połączenia sieci Integral LAN przy użyciu interfejsów 10/100TX

Odległość pomiędzy dwoma podcentralami, przy bezpośrednim połączeniu, używając interfejsu 10/100TX, bez
zastosowania dodatkowych urządzeń jest limitowana do 100 m.
Używane interfejsy

X2 [0B] lub X2 [0A]

Połączenie redundantne możliwe jest z kartą B5-NET4-485, B5-NET2-485 i B5-NET2-FX!

97

9. 4

Połączenie sieci Integral LAN przy użyciu interfejsu LAN
(połączenie logiczne)

Połączenie aplikacji PC jest możliwe przy zastosowaniu standardu Ethernet. Co więcej, podcentrale systemu
Integral IP mogą być również łączone w sieć, przy zastosowaniu standardu Ethernet. Ten sposób łączenia w sieć
może być stosowany wyłącznie bez redundancji.
Ten typ połączenia nie jest zgodny ze standardami dla podcentral i dlatego jest wyłącznie dopuszczalny dla aplikacji PC. Komponenty, które go wykorzystują, nie posiadają aprobaty VdS!

9. 5

Połączenie sieci Integral LAN za pomocą światłowodów

W przypadku gdy odległość miedzy podcentralami jest większa niż 1200 m można zastosować połączenia światłowodowe. Dla światłowodu wielomodowego (FXM) odległość do 2. 000 m a dla światłowodu jednomodowego
(FXS) do 10. 000 m.
Połączenie to jest dostępne przy zastosowaniu kart: B5-NET2-FX i B6-NET2-FX.

98

Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Połączenia w sieci Integral LAN
Moduł

W zależności od zastosowanego połączenia (jedno- lub wielomodowe), stosowane są różne światłowody i typy
złącz. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej -Integral LAN i karty sieciowe?.
Ze względu na różnorodne opcje zastosowań łącz światłowodowych należy w każdym przypadku
postępować zgodnie z wymaganiami norm!

9. 6

Połączenie sieci Integral LAN z modemem, konwerterem itd.

Jeżeli odległość pomiędzy podcentralami jest większa niż 1200 m, wtedy fizyczne interfejsy muszą być przedłużone lub wzmocnione przy zastosowaniu wzmacniaczy, modemów lub transmisji światłowodowej. Z uwagi na
to, że parametrem krytycznym w procesie transmisji danych jest czas, mogą być zastosowane wyłącznie produkty, które zostały przetestowane i dopuszczone do sprzedaży. W przeciwnym razie, nie można zagwarantować
bezawaryjnego funkcjonowania. Prosimy o skontaktowanie się z jednym z naszych oddziałów w celu zasięgnięcia
dodatkowych informacji.

99

9. 7

Przykład łączenia sieci Integral LAN

Połączenie 1 nie jest zgodne ze standardami przemysłowymi, ponieważ zostały użyte niedozwolone urządzenia połączeniowe (np. switche)!
Linia nr:
100

Parametry
Łączy
z

Parametry transmisji

z
Parametry transmisji
Wartość
Podcentrala 2, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 0A
Podcentrala 5, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 0B
Połączenie logiczne, wymagany switch
Podcentrala 2, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 5B
Podcentrala 1, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5A
Standardowa prędkość RS 485 redundancja
Podcentrala 2, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 5A
Podcentrala 4, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5B
Podcentrala 4, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5A
Podcentrala 3, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 5B
Podcentrala 3, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 5A
Podcentrala 1, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5B
Podcentrala 3, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 6A
Podcentrala 2, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 6B
Podcentrala 5, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5A
Podcentrala 8, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5A
Podcentrala 8, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 6A
Podcentrala 6, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5B
Podcentrala 5, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5B
Podcentrala 6, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5A
Standardowa prędkość RS 485 bez redundancji
Podcentrala 6, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 0A
Podcentrala 7, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 0B
Standardowa prędkość bez redundancji Ethernet

Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Połączenie sieci Integral LAN z siecią SecoNET

9. 6

Połączenie sieci Integral LAN z siecią SecoNET

Sieć SecoNET zawiera do 62 central (Integral LAN z Integral IP MX i/lub Integral IP CX), które są połączone
w sieć SUBNET w formie pętli lub sieci kratowej. Do 63 sieci SUBNET może być połączonych jako sieć SecoNET. Każdy karta komunikacyjna sieci SecoNET jest określana jako węzeł. Pomiędzy każdym węzłem jest obwód sieci SecoNET, który swoją konstrukcją i okablowaniem odpowiada dokładnie obwodom w module B3USI4.

W sieci systemu sygnalizacji pożarowej SecoNET, wszystkie połączone centrale sygnalizacji pożarowej (Integral IP MX, Integral IP CX, Integral LAN itd. ) są konfigurowane oddzielnie. Dla konfiguracji interfejsów SecoNET, wymagane jest specjalne oprogramowanie (pełna wersja oprogramowania SecoNET) łącznie z SecoNET Dongle.
Każda aplikacja SecoNET musi być zaprogramowana na odpowiedniej karcie (B3-USI4, B4-USI,
w każdym przypadku od wersji -A wzwyż). Aplikacje SecoNET to -N3-Connection? i -N3Repeater?.
Należy pamiętać, że połączenie SecoNET zawsze zawiera interfejs nadrzędny i podrzędny. Interfejsem nadrzędnym jest zawsze interfejs A (np. B3-USI4, Złącze 0A, 1A) a interfejsem podrzędnym jest zawsze interfejs B (np. B3-USI4, złącze 0B, 1B).
Z powodu oddzielnego programowania, musi być pewność, że obydwa węzły są zaprogramowane przy zastosowaniu tych samych parametrów transmisji (interfejs, szybkość, redundancja).

Tak jak poprzednio z pętlą podcentral, tak również do 16 central może być połączonych ze sobą w sieci Integral
LAN. Te różne technologie budowania sieci nie mogą pracować w konfiguracji mieszanej, jednakże mogą być ze
sobą połączone poprzez SecoNET.

Następujące punkty muszą być spełnione:
Integral LAN muszą pracować przy zastosowaniu wersji oprogramowania 7. x

Centrala główna (master) musi pracować przy zastosowaniu wersji oprogramowania 7. x

Centrala, która stanowi punkt przejścia z sieci Integral LAN do sieci SecoNET, musi
zawierać B3-USI, a zatem być centralą Integral IP MX.

Pętle podcentral muszą pracować przy zastosowaniu wersji oprogramowania 6. x

Wyjścia pomiędzy podcentralą a siecią Integral LAN, które obejmują obie sieci mogą
być realizowane przy zastosowaniu centrali głównej (master).

101

9. 1

Połączenia sieci SecoNET przy użyciu interfejsu RS 485

Wszystkie możliwe kombinacje połączeń są podane poniżej, ale w przypadku połączenia bez redundancji z wykorzystaniem RS 485, należy pominąć trzy dolne połączenia (Y+, Y+, GND). Dodatnia i ujemna strona obwodów danych RS 485 (np. AX+, AX-) muszą zawsze być połączone przy użyciu skrętki.

Okablowanie połączeń sieci SecoNET jest objaśnione w rozdziale 10. 2

Przykład połączeń w sieci SecoNET

Szczegóły można znaleźć w dokumentacji technicznej -SecoNET?.
102

Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Przystosowanie pętli podcentral do sieci Integral LAN

9. 7

Przystosowanie pętli podcentral do sieci Integral LAN

Istniejące centrale Integral, które mają zostać połączone w sieć Integral LAN muszą spełniać następujące wymagania:
?

Centrale Integral muszą być zmodernizowane do wersji platformy B5 (tj. B5-MCU, B5-PSU i B5-BUS)

?

Centrale Integral C muszą być zmodernizowane do wersji platformy B6 (tj. B6-BCU-X2 i B6-PSU)

?

Centrala musi pracować w oparciu o wersję oprogramowania 7. x.

?

W centrali B5 pozycja 2 musi być wolna dla karty sieciowej.

?

Gniazdo rozszerzeń w B6-BCU-X2 musi być wolne dla karty sieciowej.

?

Konfiguracja danego projekt musi być zaktualizowana.

Istniejące okablowanie można nadal używać. Jednakże musi być zastosowany adapter pomiędzy Sub-D a RJ 45,
tak więc jest możliwe wykonanie połączenia z modułem sieciowym.

Możliwość 1:
Od Sub-D 9 pin do RJ45

B3-USI4 X3/X5

Możliwość 2:
Od Sub-D 15 pin do RJ45

B3-USI4 X2/X4

Musi być pewność, że X jest zawsze połączony z X a Y z Y. X/Y nie mogą być krzyżowane.
Po wzroście zużycia energii może się okazać, że centrale są przekonfigurowane, kalkulacja bilansu prądowego musi być wykonana!
Złączka 9-Sub-D RJ45
Złączka 15-Sub-D RJ45

20-1400000-01
20-1400001-01

103

Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Połączenie Zdalnego Dostępu Integral (System Zdalnego Diagnozowania)

9. 8 Połączenie Zdalnego Dostępu Integral (System Zdalnego
Diagnozowania)
Zdalny Dostęp Integral jest połączony z Integral IP MX przy zastosowaniu kart B5-MCU, B5NET2-485, B5-NET4-485, B5-NET2-FX lub B5-LAN. Interfejs nie musi być zaprogramowany.
Użytkownicy Zdalnego Dostępu muszą być ustawiani w każdym przypadku.
Z zasady lokalny i zewnętrzny dostęp musi być zróżnicowany. 1

Połączenie Zdalnego Dostępu Integral - Lokalne

Istnieją dwie możliwości lokalnego dostępu:
Dostęp poprzez port USB jednostki głównego procesora (ograniczony zakres).
Dostęp przez Intranet (CSP i PC w tej samej sieci Subnet).

Dostęp poprzez USB

To połączenie realizowane za pomocą kabla. Przy
połączeniu serwera Zdalnego Dostępu Integral
(PC), przy zastosowaniu portu USB, do B5-MCU,
maksymalna odległość pomiędzy B5-MCU a PC
wynosi 4, 5m.

Kabel USB 3m
Kabel USB 4, 5m

104

FG022052

Dostęp poprzez Intranet

To połączenie musi być odpowiednio skonfigurowane. W przypadku połączenia ze Zdalnego Dostępu Integral (PC), przy użyciu portu USB do B5NETx-485 lub B5-LAN, maksymalna odległość
pomiędzy centralą a PC wynosi 100m.

Kabel standardu Cat5 (ekranowany)

Użytkownicy Zdalnego Dostępu nie muszą być ustawieni dla trybu lokalnego Zdalnego Dostępu.
Użytkownicy Zdalnego Dostępu muszą być ustawieni dla Zdalnego Panelu Obsługi.
Szczegóły można znaleźć w dokumentacji technicznej -RemoteAccess?. 2

Połączenie Zdalnego Dostępu Integral - zewnętrzne

Istnieją dwie możliwości zewnętrznego dostępu:
Dostęp poprzez oddzielną linię DSL i kartę sieciową (B5-NET2-485, B5-NET4-485, B5-NET2-FX lub
B5-LAN).
Dostęp poprzez Internet (B5-NET2-485, B5-NET4-485, B5-NET2-FX lub B5-LAN).
Użytkownicy Zdalnego Dostępu muszą być ustawieni dla zewnętrznego Zdalnego Dostępu i
Zdalnego Panelu Obsługi.
Szczegóły można znaleźć w dokumentacji technicznej -Zdalny Dostęp?.

105

Pozostałe karty komunikacyjne? Uniwersalna karta portów komunikacyjnych B3-USI4

10 Pozostałe karty komunikacyjne
10. 1 Uniwersalna karta portów komunikacyjnych B3-USI4
Karta służy do podłączenia podcentrali Integral IP MX do systemu zarządzania i wizualizacji, sterowania urządzeniami zewnętrznymi (drukarki, pagery, serwery telefoniczne itp. ) oraz do łączenia ze sobą podcentral Integral
IP MX(układ pierścienia, każde połączenie redundantne). Karta posiada w sumie 4 redundantne, szeregowe,
porty asynchroniczne, które można wykorzystać albo do utworzenia redundantnych łącz RS485 z transmisją typu
PÓŁDUPLEKS (Pętla) albo do utworzenia łącz nieredundantnych RS422 z transmisją typu DUPLEKS (Linia).
Ponadto dwa z czterech portów można również wykorzystać do utworzenia łącza RS232 z transmisją typu DUPLEKS i na każdym z nich po 2 łącza sterujące. Tryb pracy poszczególnych portów należy wprowadzić w oprogramowaniu oraz ustawić odpowiednimi mostkami na karcie do wyboru trybu pracy: połączenie central w sieć,
połączenie redundantne lub nieredundantne do systemu zarządzania.
Połączenie LINE/LOOP 0A (RS 485, RS 422 lub RS 232)
RS 422

Tryb
TxD0A+
TxD0ARxD0A+
RxD0A-

L0AX+
L0AXL0AY+
L0AY-

Pin

Oznacz.

GND0A

TXD0ARTS0A+
RXD0ACTS0A+

RS 232

TxD0B+
TxD0BRxD0B+
RxD0B-

L0BX+
L0BXL0BY+
L0BY-

TXD0BRTS0B+
RXD0BCTS0B+

GND0B
GND0B

Połączenie LINE/LOOP 1A (RS 485 lub RS 422)
TxD1A+ L1AX+
TxD1A- L1AXxD1A+ L1AY+
RxD1A- L1AYX5

Połączenie LINE/LOOP 0A (RS 485, RS 422 lub RS 232
Label

GND1A
GND1A

Połączenie LINE/LOOP 1B (RS 485 lub RS 422)
106

TxD1B+
RxD1B+
RxD1B-

X6-X10

L1BX+
L1BXL1BY+
L1BY-

GND1B
GND1B

Mostki do nastawiania trybu pracy interfejsów od X2 do X5

Interfejsy:
Interfejsy Line/Loop 0A/0B (X2/X4)
Elektryczny:
Interfejsy Line/Loop 1A/1B (X3/X5)
Karta portów komunikacyjnych B3-USI4
9-pinowa wtyczka lutowana dla B3-USI4
15-pinowa wtyczka lutowana dla B3-USI4

2x2 redundantne interfejsy półdupleks RS 485, także tryb
pracy jako dupleks, separowane galwanicznie,
2 redundantne interfejsy RS232, separowane galwanicznie
RS 485, RS 422 lub RS 232
RS 485, RS 422 maks. 1200 m
RS 232 maks. 15 m
szeregowa asynchroniczna
57, 6 kBd
15-pinowa wtyczka podłączeniowa typu Sub D, metalizowana
obudowa (połączona z ekranem)
RS 485, RS 422
9-pinowa wtyczka podłączeniowa typu Sub D, metalizowana
obudowa (połączona z ekranem)

EG072815
FG74097
FG74098

2 do 8
na jedną podcentralę Integral IP MX:
maks. B3-USI4

107

10. 1

Sprzętowa konfiguracja portów za pomocą mostków X6 - X10

Mostki X6 do X10 służą do ustawienia żądanego trybu pracy dla portów 0A/0B bądź 1A / 1B, które trzeba
skonfigurować jako LOOP (łącze pętlowe) albo LINE (linia) zgodnie z funkcją ustawioną w oprogramowaniu.
Tryb LINE (linia) umożliwia połączenie NIEREDUNDANTNE nad- i podrzędnych urządzeń zewnętrznych
(stanowiska zarządzania i wizualizacji, drukarki, BMZ Maxima itp.
Tryb LOOP (pętla) wykorzystuje się do połączenia podcentral w sieć, do obsługi łączy w sieci SecoNET oraz do
redundantnego podłączenia urządzeń zewnętrznych (stanowiska zarządzania i wizualizacji, BMZ Maxima
itp.
Mostki dla gniazd 0A/0B

Realizowana funkcja

RS 485/RS 422

Pętla podcentral
SecoNET (N3) - połączenie elementów sieci
SecoNET (N3) - regenerator (repeater)
sygnału
Protokół ZZK z połączeniem redundantnym
Protokół ISP z połączeniem redundantnym
Protokół ISP z połączeniem bez redundancji

Mostki dla gniazd 1A/1B
LOOP

X6, X7, X9 brak

X8, X10 brak

LINE
LINE

Protokół ZZK z połączeniem bez redundancji
Protokół SSI
Drukarka
Sterownik SPP

108

X7, X9 założony,

X6 założony,

X6 brak

X7, X9 brak

Nie można

10. 2

Końcówki sygnałowe wtyczek podłączane przewodami
nieekranowanymi

Wtyczka 15-pinowa X2/X4 (0A/0B)
Połączenie RS 485 z redundancją wzgl.

Połączenie RS 485 bez redundancji

połączenie RS 422 bez redundancji

Wtyczka 9-pinowa X3/X5 (1A/1B)
RS 485 bez redundancji

Połączenie RS 232 bez redundancji

109

10. 3

Końcówki sygnałowe wtyczek podłączane przewodami ekranowanymi

110

Pozostałe karty komunikacyjne? Podłączenie systemu zarządzania i wizualizacji SecoLOG

10. 2 Podłączenie systemu zarządzania i wizualizacji SecoLOG
SecoLOG podłączany jest do systemu Integral IP MX przez złącza karty B3-USI4. Dla tworzonego połączenia trzeba zaprogramować pracę w protokole Integral Standard Protocol (ISP).

10. 1

Podłączenie systemu SecoLOG przez interfejs RS232

Łącze to realizowane jest za pomocą gotowego kabla (nr kat.
FG022047). Przy podłączaniu SecoLOGa (do PC) przez port RS232
karty B3-USI4 maks. odległość między PC a B3-USI4 wynosi 15 m. 2

Podłączenie systemu SecoLOG poprzez konwerter ADAM 4520

111

Pozostałe karty komunikacyjne? Podłączanie stanowisk zarządzania i systemów zewnętrznych (łącze redundatne)

10. 3 Podłączanie stanowisk zarządzania i systemów zewnętrznych
(łącze redundatne)
SecoLOG podłączany jest do systemu Integral IP MX przez złącza karty B3-USI4.
Nie redundantne połączenie systemu zarządzania PC łączy się tak jak SecoLOG (zobacz rozdział
10. 2) lub zgodnie z odpowiednią dokumentacją. 1 Podłączenie stanowiska zarządzania przez interfejs RS232 (łącze redundantne)
Sys. zarządz. /PC

B3-USI4

COM x

Złącze 0A

Złącze Db9

TXD0A- 5

2 RxD

RXD0A- 7

3 TxD

GND0A 13

5 GND
COM y

Złącze 0B

TXD0B- 5

GND0B 13

10. 2

RXD0B- 7

5 GND

Podłączenie stanowiska zarządzania przez interfejs RS422
(łącze redundantne)
DATA +
DATA N. C.
TX +

1A
0A
TX RX +
RX -

ADAM 4520

SW1

RS 422 (SW 2/10 on)
11 Databit (SW 1/2 on)

Ustawiony na:

N.
+ Vs
SW2

DB9
RS232

System
zarządzania
(PC)
1B
0B
VExt
GNDExt

112

TX +
Pozostałe karty komunikacyjne? Podłączenie Integral IP MX do sieci MaxNet

10. 4 Podłączenie Integral IP MX do sieci MaxNet
System Integral IP MX włącza się do sieci MaxNet albo wykorzystując złącza karty B3-USI4.
Konieczne jest zaprogramowanie pracy w trybie LINE z protokołem ZZK.
System Integral IP MX może współpracować z MaxNet tylko z pozycji podrzędnej czyli jako
-slave?.
Ustawienia wprowadzone w centrali Integral IP MX muszą pokrywać się z konfiguracją zaprogramowaną dla złącza karty B2-SIO ZZK w centrali BMZ Maxima. 1

Podłączenie do sieci MaxNet przez kartę B3-USI4 i interfejs RS232
Maxima

B3-USI4
SIO-ZZK
IOT

Przedstawione na rysunku połączenie dotyczy połączenia redundantnego.

Połączenie może być zrealizowane tylko jako redundantne!

113

10. 2

Podłączenie do sieci MaxNet przez kartę B3-USI4, interfejs RS422 i konwerter (połączenie bez redundancji)

10. 3

Podłączenie do sieci MaxNet przez kartę B3-USI4, interfejs RS422 i konwerter (połączenie z redundancją)

114

Pozostałe karty komunikacyjne? Podłączenie ComBOX

10. 5 Podłączenie ComBOX
Połączenie szeregowe przystawki ComBOX z systemem Integral IP MX wykonywane jest wyłącznie za pomocą
karty B3-USI4. Przy zastosowaniu konwertera interfejsów ADAM 4520 możliwe jest zwiększenie zasięgu do
1200m. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej przystawki ComBOX lub w informacji
o stosowaniu B-AI 2006/100. 1

Szeregowe połączenie przystawki ComBOX z B3-USI4

COM 1
maks. 15 m

Zestyk kasujący

Wymiana
bezpiecznika
na 2, 5A!

10. 2

GNDExt
VExt

B3-REL10
B3-REL16

RX

Szeregowe połączenie przystawki ComBOX poprzez ADAM 4520

DATA -

maks. 1200 m.

RX N.
maks. 15 m.

COM 2
RS 232
115

10. 3 Połączenie przystawki ComBOX z systemem Integral z wykorzystaniem
zestyków

zestyki
przekaźników

Integral IP MX
B3-REL16
zestyk resetu

WEJŚCIE

1-8
1-8

12-30V =/~
116

Pozostałe karty komunikacyjne? Podłączenie zewnętrznych drukarek

10. 6 Podłączenie zewnętrznych drukarek
Drukarki zewnętrzne można podłączać do centrali Integral IP MX wyłącznie do gniazd 0A i 0B
karty B3-USI4, które muszą być zaprogramowane do pracy jako Drukarka. Drukarka musi być
wyposażona w port RS232!

10. 1

Drukarka zewnętrzna podłączona przez port RS232

B - S4
3U I

D k rk
ru a a
Cmx
o

Z c e0
łą z A
mk. 1 m
as 5

T DA 5
X0-

Łącze RS232 podłączone do karty B3-USI4 nie może być dłuższe
niż 15 m, mierząc od drukarki do karty B3-USI4.

X
3 TD

CSA 8
T0+

2 DR
0 T

G DA 1
N0
7 GD

ms k
o te
X =z ło o y
6 a żn

10. 2

Drukarka zewnętrzna podłączona przez port RS422 i konwerter

W przypadku podłączania łącza RS422 zawierającego konwerter danych ADAM 4520 do karty B3-USI4 długość
łącza od B3-USI4 do konwertera może wynosić maks. 1200 m, a długość łącza od konwertera do drukarki maks.
15 m.

Mostki X7 i X9 = założone

Złącze 0A
RxD0A+ 3
TxD0A+ 1
TxD0A-

Złącze 0B
RxD0B+

maks. 15m

20 DTR

3 TXD

Złącze Db25

Ustawione na:

Drukarka

7 GND

maks. 1200m

TxD0B-

117

Uruchamianie systemu, oprogramowanie i dane projektowe? Podłączenie zewnętrznych drukarek

11 Uruchamianie systemu, oprogramowanie i dane
projektowe
Integral IP MX to nowoczesny, mikroprocesorowy system sygnalizacji pożarowej z
wielozadaniowym systemem operacyjnym przetwarzającym dane w czasie rzeczywistym. Do systemu tego ładuje się podstawowy program sterowania funkcjami centrali,
który następnie zostaje dopasowany do zabezpieczanego obiektu przez zaprogramowanie funkcji wymaganych/zamówionych przez konkretnego Klienta.
Wszystkie przynależne składniki oprogramowania wczytuje się najpierw do karty komputera głównego B5-MCU.
Podczas ładowania się systemu operacyjnego składniki te zostają rozesłane do jednostek obliczeniowych obecnych w kartach podcentrali. Po zakończeniu tej operacji moduły centrali funkcjonują niezależnie od siebie choć
pod nadzorem jednostki B5-MCU. Całość niezbędnego oprogramowania i programowych składników systemowych jest dostępna w pakiecie oprogramowania Integral, w którym znajdują się programy do: projektowania,
uruchomienia, konserwacji i diagnostyki central Integral IP MX. Pakiet zawiera przede wszystkim aplikację Integral ApplicationCenter, która posiada następujące funkcje:
Konfiguracja
Program Ładujący
Asystent Peryferii
Monitor systemu
Asystent Serwisanta
Zdalny Panel Obsługi
Integral Tekst
Zalecane jest używanie zawsze najaktualniejszej wersji oprogramowania Integral. Tak długo jak w
informacjach serwisowych pojawiających się razem z nową wersją oprogramowania nie będzie
informacji wymagającej aktualizację oprogramowania procedura aktualizacji oprogramowania
przeprowadzana jest tylko przy dokonywaniu modyfikacji w systemie.
Jednakże szczególnie zalecane jest nie używanie oprogramowania starszego niż wersja 4. 3 ponieważ nie ma już dla niego wsparcia przez nasz serwis techniczny prowadzony dla naszych klientów!

Szczegółowe informacje dotyczące pakietu oprogramowania Integral zawarte są w dokumentacji oprogramowania.

118

Załącznik? Zalecanie typy kabli

12 Załącznik
12. 1 Zalecanie typy kabli
12. 1

Kable danych do sieci - kable nieekranowane
nr kat 20-4100000-01
12. 2

Kat. 5+
nieekranowane
bezhalogenowe
4x2xAWG 24/1
CU-Factor 17. 00kg/km

Kable danych do magistrali systemowej MMI-BUS i połączeń między
podcentralami - kable nieekranowane, nr kat L228022516
12. 3

Kable danych do magistrali systemowej MMI-BUS
i połączeń między podcentralami - kable ekranowane
12. 4

Skrętka
Kabel z ekranem w postaci plecionki lub folii z żyłą prowadzącą
? 1 para
AWG 22 do AWG 24
Pojemność:
żyła/żyła & lt; 60 pF/m
żyła/ekran & lt; 100pF
Impedancja falowa: 100 & lt; Z & lt; 150? dla f? 1 MHz
Średnica zewnętrzna: & lt; 7 mm

Kabel ekranowany dla linii pętlowej (nr kat L198200804)
Skrętka
? 2 pary
Pojemność: żyła/żyła & lt; 60pF/m
skrętka (minimalna liczba skrętek = 17/m)
Średnica:
0, 8 mm (Standard)
żyła/żyła <= 100pF

119

12. 5

Inne kable pożarowe

Nazwa
Kabel pożarowy czerwony (pętla) J-Y(ST)Y 1x2x0, 8 ekranowany
Kabel pożarowy czerwony 2x0, 6 LF-XYY
Kabel pożarowy czerwony 3x0, 6 LF-XYY
Kabel pożarowy czerwony 4x0, 6 LF-XYY
Kabel pożarowy czerwony 10x2x0, 6 F-YAY
Kabel pożarowy czerwony 20x2x0, 6 F-YAY
Kabel pożarowy czerwony 30x2x0, 6 F-YAY
Kabel pożarowy 2x0, 8 YBM
Kabel J-Y(ST)Y 10x2x0, 8
Kabel czerwony J-Y(ST)Y 20x2x0, 8
Kabel czerwony J-Y(ST)Y 30x2x0, 8
Kabel dla urządzeń przeciwpożarowych YMM-J 3x1, 5 czerwony bez nadruku
Kabel dla urządzeń przeciwpożarowych YMM-J 3x2, 5 czerwony bez nadruku
Kabel do transmisji danych (modem) F-VYAY skrętka 2x2x0, 5

120

Art no. :
L198300607
L198400607
L225010267
L225020267
L225030267
ZZS00399
ZZS00400
ZZS00401
ZZS00402
MM000113
MM000114
MM000117

12. 6

Zasilanie urządzeń podłączonych do magistrali MMI-BUS
Ogólnie zalecany jest minimalny przekrój przewodu 0, 5 mm? (średnica 0, 8 mm) dla kabla zasilającego urządzenia magistrali MMI-BUS oraz minimalny przekrój przewodu 1, 5 mm? w sytuacji gdy
urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS są wyposażone w drukarki!

Dla uruchomienia urządzeń na magistrali MMI-BUS wymagany jest znacznie większy prąd rozruchowy. Z tego
względu przy dobieraniu przekroju kabla zasilającego należy wziąć pod uwagę nie tylko pobór prądu urządzeń
ale także prąd rozruchowy i prąd wymagany dla prawidłowej pracy drukarek.
Ponieważ obliczenie tych parametrów jest dość skomplikowane i zależy od typu, liczby, odległości między urządzeniami i ich kolejności na magistrali zalecane jest przestrzeganie poniższych wskazówek co zagwarantuje bezawaryjną pracę urządzeń na magistrali MMI-BUS:
a) kable zasilające o przekroju 0, 5 mm? (średnica 0, 8 mm)
- maks. 4 szt. urządzeń MMI-BUS bez drukarek
- maks. długość kabla do ostatniego urządzenia wynosi 400 m
- maks. jeden panel obsługi (bez drukarki)
b) kable zasilające o przekroju 1, 5 mm?
- maks. 8 szt. długość kabla do ostatniego urządzenia wynosi 800 m *)
- maks. trzy panele obsługi (bez drukarki)
*) Jeśli

do magistrali MMI-BUS został podłączony panel z drukarką to maksymalna dopuszczalna długość
wynosi 200 m!
c) kable zasilające o przekroju 2, 5 mm?
- maks. długość kabla do ostatniego urządzenia wynosi 1200 m *)
wynosi 350 m,
*) Jeśli do magistrali MMI-BUS zostały podłączone dwa panele z drukarką to maksymalna dopuszczalna
długość wynosi 200 m!
d) Równoległe kable zasilające
W przypadku podłączania więcej niż jednego panelu z drukarką zalecane jest stosowanie wielu dedykowanych kabli zasilających prowadzonych równolegle do urządzeń.
Tabela odległości obowiązuje dla pojedynczych urządzeń:
maks. odległość w m
Opis

B3-MMI-FPS
B3-MMI-UIO
B5-MMI-HCPP

maks. rezystancja linii
[Om]

Kabel
? = 0, 8 mm
A = 0, 5 mm?

Kabel
A = 1, 5 mm?

A = 2, 5 mm?

94. 5

1200

75. 6
5. 5

1058
420
88
1200
265
231

441
350

121

Załącznik? Specyfikacja kabli Integral LAN

12. 2 Specyfikacja kabli Integral LAN
W celu połączenia w sieć kart Integral LAN, zależnie od typu zastosowania, zarówno F-UTP Cat5e jak UTP
Cat5e (kabel transmisji danych w czerwonej powłoce) muszą być użyte.
F-UTP (Foliowany - nieekranowana podwójna skrętka) Cat5e

Kabel składa się z 8 żył, foliowej osłony i przewodu osłaniającego.
Pary żył są skręcone, kolorami jak niżej:
?

niebieski-biały / niebieski

?

zielony-biały / zielony

?

pomarańczowy -biały / pomarańczowy

? brązowy-biały / brązowy
Ten kabel jest używany do połączeń 10/100
BaseTX.

UTP (nieekranowana podwójna skrętka) Cat5e

Kabel składa się z 8 żył i nie jest ekranowany.
Tego kabla używa się do połączeń RS 485.

Do połączeń między centralami może być zastosowany również kabel pożarowy HTKSH ekw
PH90 1x2x0, 8 wraz z adapterem komunikacyjnym RJ-45. Połączenie redundantne wymaga zastosowania 2 przewodów HTKSH ekw PH90 1x2x0, 8 na każde łącze międzycentralowe.

122

Załącznik? Zarabianie wtyczki RJ45

12. 3 Zarabianie wtyczki RJ45
Podłączenie wtyczki RJ 45
Istnieje tzw. wkład do gniazda RJ45. W tym wypadku jest to kawałek plastiku, przez który są przeprowadzone 4
pary żył. Następnie wkład z 8 przewodami jest montowany razem z wtyczką RJ45 i zarabiany przy użyciu odpowiedniego narzędzia do końcówek jak niżej:
Góra

Wkład

Dół

Widok boczny

Wtyczka

Strona kontaktu

Układ wtyczki RJ 45 i pinów (zgodnie z EIA/TIA - 568A):
Kolor przewodu

biały / zielony
Zielony
biały
/pomarańczowy
niebieski
biały/ niebieski
pomarańczowy
biały /brązowy
brązowy

Sygnał
RS485
Ethernet
TX-

RX+

RXNC
Zaciskanie wtyczki
Osadzanie kabla F-UTP Cat5e jest wyjaśnione poniżej. Niniejsza instrukcja ma również zastosowanie do kabla
UTP Kat5e. Jedyną różnicą jest brak folii ochronnej.

Usuń przynajmniej 3cm izolacji z kabla, uważając przy tym
by nie uszkodzić foli i drutu
osłaniającego.

Odwiń folię i drut do tyłu na
kabel.

Skręć przewody w 4 pary.

Oddziel przewody jeden od
drugiego i przygotuj je jak
pokazano na obrazku.

Przetnij przewody pod kątem
ok. 30°, by ułatwić zamontowanie ich we wkładzie.

Popchnij wkład skierowany
główką do dołu, najbliżej
izolacji jak to możliwe.

Odetnij wystające z wkładu
przewody.

Obróć kabel razem z wkładem o 180° wzdłuż jego długości i wciśnij złącze.

124

Załącznik? Obliczanie bilansu prądowego

Wciśnij kabel wraz z wkładem
do wtyczki do oporu.

Dociśnij złącze do kabla.

Osadź wtyczkę za pomocą
narzędzia do końcówek -
wtyczka RJ45 jest gotowa do
użytku.

12. 4 Obliczanie bilansu prądowego
W celu umożliwienia wyliczenia poboru prądu przez podzespoły tworzące system SSP i współpracujące z nim
urządzenia zewnętrzne przygotowano aplikację w formie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, który na życzenie otrzymacie Państwo w naszych filiach lub z naszej strony internetowej www. schrack-seconet. pl (Kącik
Projektanta).

125

Załącznik? Podłączenie sejfu na klucze dla straży pożarnej, FSS 800-1

12. 5 Podłączenie sejfu na klucze dla straży pożarnej, FSS 800-1
Pierwsze uruchomienie sejfu i jego adaptera przeprowadzić wg instrukcji podanych w dokumencie Sejf na klucze
dla straży pożarnej, FSS 800-1 -- instrukcja montażu i uruchomienia.
Przed uruchomieniem muszą być dostarczone wszystkie cylindry i towarzyszące im klucze. Jeżeli
do chwili rozruchu tak się nie stanie, to trzeba zainstalować odpowiednie cylindry zapasowe, które zostaną później zastąpione przez cylindry docelowe.
Znajdujący się w zestawie z sejfem stożkowy trzpień zderzakowy do pokrywy zamka straży pożarnej wolno zamontować dopiero po uzyskaniu gotowości eksploatacyjnej przez sejf FSS 800-1 i
adapter AD 800-1.
Zabezpieczenie zapadki zamka w zamku użytkownika jest zrobione z zetownika z tworzywa
sztucznego, który jest włożony w drzwi. Wolno go wyjąć dopiero w chwili, gdy sejf FSS 800-1 i
adapter AD 800-1 uzyskały gotowość eksploatacyjną.
Schemat połączeń

AD 800-1

FSS 800-1

4x0, 6

sygnał
YSCH 10x0, 6
or 5x2x0, 6

Sejf na klucze dla
straży pożarnej

Adapter sejfu
na klucze dla
Ustawienia zwór w adapterze AD 800-1

JP1
JP2

JP3

126

Zworę JP1 założyć na piny 1-2 (=ustawienie fabryczne). Zworą JP1 można wybrać, czy zestyk
wyzwalający w CSP ma być zwarty (pozycja 1-2) czy rozwarty (pozycja 2-3), gdyby doszło do
wyzwolenia. Zawsze trzeba wybrać którąś z tych pozycji -- zwory nie wolno zdjąć.
Zworę JP2 założyć (=ustawienie fabryczne). Zworą JP2 można wybrać, czy wyzwolenie ma
zachodzić przez zestyk bezpotencjałowy (zwora założona) czy przez podanie napięcia 11÷30
V pr. st. (zwora zdjęta).
Zworę JP2 zdjąć. Założenie zwory JP3 spowoduje, że sygnalizacja napięcia żarzenia jest
uwzględniana przy ocenie uszkodzeń.

Załącznik? Drukarka protokołująca

12. 6 Drukarka protokołująca
12. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Odedrzyj nadrukowany pasek papieru.
Naciśnij górną krawędź obudowy drukarki i pociągnij ją w dół.
Wpisz kod dostępu (dla poziomu 3).
Lekko unieś uchwyt rolki ze starą rolką papieru i wyciągnij ją.
Ostrożnie usuń pozostały papier.
Włóż uchwyt rolki do nowej rolki papieru i włóż uchwyt do drukarki.
Wsunąć pasek papieru z rolki do szczeliny prowadzącej.
Naciśnij przycisk Kolejne elementy, wybierz &quot; Drukarka &quot;, wpisz numer drukarki i naciśnij &quot; Enter &quot;
Naciśnij przycisk Kolejne rozkazy wybierz &quot; Wysuw załączony &quot; i zaczekaj aż drukarka wysunie resztkę papieru
Powtórz czynność 8 I wybierz -Wysuw odłączony? i wciśnij -Enter?
Wysunąć papier przez szczelinę w pokrywie
Założyć pokrywę drukarki.

Wymiana papieru w drukarce

Wymiana kasety z taśmą barwiącą

Odedrzeć pasek papieru i wyciągnąć ok. 3÷5 cm.
Wyjąć zużytą kasetę.
Wsunąć papier pomiędzy nową kasetę a taśmę barwiącą.
Napiąć taśmę za pomocą pokrętła, obracając nim w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Wyprowadzić papier przez szczelinę w obudowie drukarki.
127

Załącznik? Uproszczone wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń

12. 7 Uproszczone wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń
Projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) podobnie jak montaż, rozruch i utrzymywanie sprawności (konserwacja) naszych produktów oraz SSP z nich zbudowanych wymagają
konkretnej wiedzy specjalistycznej i dlatego wolno je wykonywać wyłącznie przeszkolonym do
tego fachowcom. Szkolenie specjalistów pod kątem konkretnego produktu musi być przeprowadzone przez firmę Schrack Seconet bądź przez osoby wyraźnie do tego przez nią upoważnione. 7. 1

Uwagi ogólne

Uszkodzenia są sygnalizowane na panelu sterowniczym centrali Integral IP MX zarówno wizualnie (zaświeceniem się kontrolki LED,, Uszkodzenie? ) jak akustycznie (ostrzegawczym dźwiękiem brzęczyka). Ponadto na
wyświetlaczu w specjalnym wykazie uszkodzeń wyświetlane są: rodzaj uszkodzenia oraz liczba uszkodzeń.
Po naciśnięciu przycisku USZKODZENIA użytkownik przyciskami SCROLL przegląda kolejne strony ww.
wykazu uszkodzeń. Gdy trzeba wyświetlić dodatkowe informacje o konkretnym uszkodzeniu, należy przyciskami
SCROLL przewinąć jego komunikat tak, by znalazł się w pierwszym wierszu wyświetlacza, po czym wcisnąć
przycisk DODATKOWE INFORMACJE. Informacje pokazane teraz na wyświetlaczu można przewinąć w dół
przyciskami SCROLL aż do wiersza, w którym rodzaj uszkodzenia opisany jest prostym tekstem. 2

Zanieczyszczone czujki

Zanieczyszczenie czujki jest sygnalizowane wskazaniem optycznym tzn. kontrolką LED opisaną PRZYWOŁAĆ
SERWIS oraz komunikatem w wykazie zanieczyszczonych czujek, który można wyświetlić na wyświetlaczu panelu obsługi Integral IP MX odpowiednim przyciskiem. Gdy wystąpi zanieczyszczenie czujki, zaleca się następujące postępowanie:
Nacisnąć przycisk MENU, wybrać pozycję ZANIECZYSZCZENIE CZUJKI i wcisnąć ENTER.
Na wyświetlaczu centrali wyświetla się wykaz zanieczyszczonych czujek, który można przeglądać w przód i w
tył przyciskami SCROLL. Można go też wydrukować na wewnętrznej drukarce protokołującej, naciskając
przycisk POWTÓRZ WYDRUK.
Zanieczyszczone czujki muszą zostać bezwarunkowo zastąpione nowymi lub wyczyszczonymi czujkami.
Komunikat o zanieczyszczeniu czujki/czujek może skasować (zatwierdzić) użytkownik zarejestrowany w
systemie na poziomie nr 3 (musi podać stosowne hasło). 3

Możliwe przyczyny uszkodzeń

System (uszkodzenie modułów, kart)

niewłaściwa struktura/konfiguracja, uszkodzony moduł/karta,
inne. Dokładniejsze informacje pokazuje Monitor Systemu!

Ostrzegacze / grupy ostrzegaczy

Zwarcie w układzie; przerwanie przewodu; na linii brak gniazda
końcowego (dotyczy łącz monologowych); brak zgodności ustawienia zwór (konfigurujących wejścia) z grupami ostrzegaczy
zaprogramowanymi w systemie; inne.

Wejścia

Zwarcie w układzie; przerwanie przewodu; brak zgodności ustawienia zwór (konfigurujących wejścia) z grupami ostrzegaczy
Linie sterujące

Zwarcie w układzie; przerwanie przewodu; podłączono złe obciążenie lub ustawiono zworami zły zakres obciążenia dla wejścia;
inne.
Połączenie złym (pomylonym) łączem danych; źle ustawiony
adres/y elementu/ów magistrali; niesprawne bezpieczniki karty
zasilacza B5-PSU; inne.
Wskazówka: Z wyświetlonego kodu błędu można odczytać nr
złącza, w którym zainstalowana jest karta B5-BAF stwarzająca
problem oraz nr elementu magistrali MMI-BUS.

Elementy (urządzenia) magistrali MMIBUS

Linia pętlowa

128

Błędy logiczne (INIT, CONFIG, ADDR), błędy fizyczne (przerwanie przewodu, zwarcie, zwarcie doziemne).
Załącznik? Numery katalogowe

12. 8 Numery katalogowe
Zamieszczona poniżej tabela zawiera jedynie najważniejsze podzespoły i części zapasowe centrali sygnalizacji
pożarowej Integral IP MX. Numery katalogowe: ostrzegaczy, czujek specjalnych, urządzeń zewnętrznych,
osprzętu dodatkowego i innych produktów znajdziecie Państwo w naszym Katalogu Produktów systemów sygnalizacji pożarowej.
Podcentrale Integral

Nr kat.

Centrala Integral z drzwiami pełnymi
Centrala Integral z wycięciem na panel obsługi
Centrala Integral z wycięciem na panel obsługi i drukarką
Centrala Integral z drukarką, panelem wskazań dla 4 stref gaszenia i wycięciem
na panel obsługi
Centrala Integral IP55 z drukarką, panelem wskazań dla 4 stref gaszenia i wycięciem na panel obsługi
Centrala Integral z drukarką, panelem wskazań dla 32 grup i wycięciem na
panel obsługi
Obudowa centrali Integral z drzwiami pełnymi

B5-SCU
B5-SCU-C
B5-SCU-CP
B5-SCU-CP4L

FG052100
FG052101
FG052102
FG052103

B5-SCU-CP4L-IP55

FG052105

B5-SCU-CP-EAT32

FG052107

B3-SCU LEER

FG69037

Karty elektroniczne Integral

Karta techniki monologowej B3-MTI8
Karta techniki stałoprądowejB3-DCI6
Karta dla ostrzegaczy serii 140 B3-LEE23
Karta dla ostrzegaczy serii 150 B3-LEE24
Karta przekaźnikowa B3-REL10
Karta przekaźnikowa B3-REL16
Karta przekaźnikowa B3-REL16E
Karta przekaźnikowa B5-MRI16
Karta wejść nadzorowanych B3-IM8
Karta uniwersalnych interfejsów szeregowych B3-USI4
Uniwersalny moduł wejść /wyjść B3-MMI-UIO

B5-DXI2
B3-DCI6
B3-DTI2
B3-LEE23
B3-LEE24
B3-REL16E
B5-MRI16
B3-IM8
B3-OM8
B5-LAN
B5-NET2-485
B5-NET4-485
B3-MMI-UIO

EG072827

Panele obsługi Integral

Wewnętrzny panel obsługi dla Integral IP MX
Zewnętrzny panel obsługi bez drukarki
Zewnętrzny panel obsługi z drukarką
Panel obsługi B5 High End bez drukarki
Panel obsługi B5 High End z drukarką

B5-SUB-CIP-x*)

B5-MMI-CPP-x*)
FG916x*)
FG0522x*)
FG0523x*)
FG052501

Technika pętli dozorowych Integral X-LINE

BX-OI3 moduł wejścia/wyjścia
BX-IOM moduł wyjścia/wyjścia
BX-IM4 moduł wejść
BX-REL4 moduł wyjść
BX-AIM moduł wejścia
BX-RGW moduł wejścia
BX-ESL czujnik położenia końcowego
BX-SOL sygnalizator akustyczny pętlowy
BX-FOL sygnalizator optyczny pętlowy

BX-OI3
BX-IOM
BX-IM4
BX-REL4
BX-RGW
BX-ESL
BX-SOL
20-2100001-01
20-2100002-01
20-2100003-01
20-2100004-01
20-2100005-01
20-2100006-01
20-2100007-01
20-2100008-01
20-2100009-01

*) x

B5-MMI-CIP-x*)

... wersje językowe

129

Panele obsługi dla straży pożarnej Integral

Panel obsługi dla straży pożarnej w wersji austriackiej zgodny z ÖNORM
F3031
Panel wskazań dla straży pożarnej zgodny z DIN 14662
Panel obsługi dla straży pożarnej w wersji szwedzkiej

FG050400

B3-MMI-FPS

FG050402

Akcesoria systemu Integral

Konwerter interfejsów ADAM 4520
Konwerter danych dla połączeń światłowodowych
Obudowa z tworzywa sztucznego dla B3-MMI-UIO
Płyta montażowa dla B3-MMI-UIO w FG69041
Przewód wstążkowy 34-pinowy o długości 1m dla B3-MMI-UIO
Przewód wstążkowy 40-pinowy o długości 1m dla B3-MMI-UIO
Kabel USB 3m

Kabel do pomiaru prądu akumulatorów
Akumulator 12V/40Ah
Rezystor nadzorujący 26k7
Rezystor alarmowy 18k2

ADAM 4520
OZDV 2471G
UIO GEH
UIO STP
UIO KAB34
UIO KAB40
KAB USB 3
KUP 9RJ45
KUP 15RJ45
PSU5 KABEL
AKKU 40
MBK 4
FG020212
FG020211
FG81726
20-1400001-01
FG81720
HG691017
Części zapasowe Integral

Karta głównego procesora B5-MCU-P
Zasilacz B5-PSU
Bezpiecznik szklany rurkowy 2, 5 A szybki 5x20 dla B5-PSU
Maskownica dla kasety montażowej
Rolka papieru dla drukarki protokołującej
Taśma barwiąca dla drukarki protokołującej
Interfejs drukarki B5-PIF
Interfejs drukarki dla zew. panelu obsługi B5-PIEA
Interfejs drukarki dla panelu obsługi High End B5-PIEAH
Mechanizm drukarki B5
Kabel do podłączenia akumulatorów
Bezpieczniki bagnetowe dla kabli akumulatorowych

B5-MCU
B5-MCU-P
ZUB SICH 2. 5FF
INT BLIND
B3 PPR
PD FRB
B5-PIF
B5-PIEA
B5-PIEAH
B5-PDR-DW
B3 SERV ST
B3 BATKAB1
ZUB SICH8

EG072901
FG06240
PPF-519057
HG694076
EG072906
EG072914
EG072924
FG030550
FG78801
IS625040

Kabel

Kabel czerwony nieekranowany MMI-BUS Kabel, LF-2YY 2x2x0, 5
Kabel pożarowy dla linii pętlowej rot J-Y(ST)Y 1x2x0, 8 ekranowany
Kabel pozarowy czerwony 2x0, 6 LF-XYY
Kabel pozarowy czerwony 3x0, 6 LF-XYY
Kabel pozarowy czerwony 4x0, 6 LF-XYY
Kabel pozarowy czerwony 10x2x0, 6 F-YAY
Kabel pozarowy czerwony 20x2x0, 6 F-YAY
Kabel pozarowy czerwony 30x2x0, 6 F-YAY
Kabel pozarowy 2x0, 8 YBM
Kabel czerwony YMM-J 3x1, 5 bez nadruku
Kabel YMM-J czerwony 3x2, 5 bez nadruku
Kabel F-VYAY skrętka 2x2x0, 5 (transmisja danych/modem)
Kabel danych Integral LAN UTP-100 4x2xAWG24/1 Kat 5+ FRH
Narzędzie do końcówek RJ45
Wtyczka RJ45 Kat5e

KAB MMI RT
KAB 1*2*0, 8 S
KAB 2*0, 6
KAB 3*0, 6 RT
KAB 4*0, 6 RT
KAB 10*2*0, 6 RT
KAB 20*2*0, 6 RT
KAB 30*2*0, 6 RT
KAB 2*0, 8
KAB 10*2*0, 8
KAB 20*2*0, 8
KAB 30*2*0, 8
KAB 3*1, 5
KAB 3*2, 5
KAB 2*2*0, 5
UTP 100 FRH
CRIMP-IP
RJ45-IP

L228022516
MM000117
20-4100000-01

Materiały drukowane

Nr kat.
B-HB-010DE
B-HB-010EN

Systemy sygnalizacji pożarowej katalog produktów 2010
130

MM010008

Integral MAP podręcznik montażu i instalacji
Integral MAP skrócony podręcznik montażu i instalacji
Integral MX podręcznik montażu i instalacji
Integral CX podręcznik montażu i instalacji
Integral MX opis systemu
Integral CX opis systemu

B-HB-020DE
B-HB-020EN
B-HB-021EN
B-HB-012EN
B-HB-013EN
B-HB-014EN
B-HB-015EN

131

Instrukcja montażu i opis funkcji Cisco Catalyst X6548

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i opis funkcji Cisco Catalyst X6548

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i opis funkcji Cisco Catalyst X6548